Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Protiv DPS-a u četiri kolone * Oduzeli mu pištolj jer je lelekao Mila * Tužiocu pretresali stanove * Na stubu srama jer traže prava * Protiv DPS-a u četiri kolone * Dženan pjevao damama u čast * Najgore je stalno stajati u grijehu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Draginja Vuksanović, predsjednički kandidat SDP-a:
– Biću prva predsjednica Crne Gore.

Vic Dana :)

Gdje ti radi sin?
- Radi kao izbacivač.
- U nekom klubu ili...?
- Ne, nego izbacuje po 300 slika dnevno na Instagram.
Zaustavi policajac BMW i odmah saopšti vozaču:
- Prebrzo ste vozili, morate da platite kaznu.
Vozač odgovori:
- Sačekajte malo da pozovem mobilnim vašeg šefa, pa će on riješiti problem oko kazne.
Pošto vozač na telefonu dobi saopštenje da je traženi šef nedostupan, policajac mu saopšti:
- Gospodine, iskoristili ste pomoć prijatelja, publike nema, ostalo vam je samo pola-pola.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-03-09 MILAN KNEŽEVIĆ SE ŽALIO VIŠEM SUDU NA RJEŠENJE O ODBIJANJU ODLAGANJA ZATVORSKE KAZNE
Knežević Odlaganje traži zbog izbora Odlaskom Kneževića na odsluženje zatvorske kazne u vremenu trajanja izbornih procesa za predsjedničke i lokalne izbore DNP CG i Demokratski front nesporno bi pretrpjeli značajnu i nenadoknadivu političku i materijalnu štetu, piše u žalbi
Dan - novi portal
Je­dan od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić is­ko­ri­stio je za­kon­sko pra­vo i ulo­žio žal­bu Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci na rje­še­nje Osnov­nog su­da ko­jim je od­bi­jen nje­gov za­htjev da mu se od­lo­ži iz­dr­ža­va­nje če­tvo­ro­mje­seč­ne ro­bi­je na ko­ju je osu­đen zbog na­pa­da na po­li­caj­ca.
Iako je ra­ni­je po­ru­čio da ne vje­ru­je pra­vo­sud­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, nje­gov advo­kat An­dri­ja­na Ra­zić de­talj­no je obra­zlo­ži­la u žal­bi raz­lo­ge ko­ji su na­ve­li Kne­že­vi­ća da za­tra­ži od­la­ga­nje iz­vr­še­nja ka­zne. Ovog pu­ta Kne­že­vić ne na­vo­di po­vri­je­đe­no ra­me kao raz­lo­ga za od­la­ga­nje za­tvor­ske ka­zne, već u no­voj žal­bi na­vo­di sa­mo je­dan raz­log – pred­sto­je­će pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re.
– Od­la­skom Mi­la­na Kne­že­vi­ća na od­slu­že­nje za­tvor­ske ka­zne u vre­me­nu tra­ja­nja iz­bor­nih pro­ce­sa za pred­sjed­nič­ke i lo­kal­ne iz­bo­re DNP CG i De­mo­krat­ski front ne­spor­no bi pre­tr­pje­li zna­čaj­nu i ne­na­dok­na­di­vu po­li­tič­ku i ma­te­ri­jal­nu šte­tu – pi­še u žal­bi.
Kne­že­vić je isti raz­log na­veo i ne­dav­no ka­da je od­la­ga­nje za­tvor­ske ka­zne tra­žio od pred­sjed­ni­ka pod­go­rič­kog Osnov­nog su­da Zo­ra­na Ra­do­vi­ća. Me­đu­tim, Ra­do­vić ni­je imao slu­ha za Kne­že­vi­će­ve po­li­tič­ke oba­ve­ze. U obra­zlo­že­nju je na­veo da to što osu­đe­ni tre­ba da spro­vo­di po­li­tič­ke ak­tiv­no­sti ne mo­že po­slu­ži­ti su­du da do­ne­se za­klju­čak da će nje­go­vim od­la­skom na iz­dr­ža­va­nje ka­zne na­sta­ti znat­na ma­te­ri­jal­na šte­ta. Kne­že­vi­ćev advo­kat Andrijana Ra­zić ova­kvo re­zo­no­va­nje sma­tra pre­vi­še for­ma­li­zo­va­nim i ri­gid­nim.
– Po­što se DNP CG i DF fi­nan­si­ra­ju islju­či­vo iz dr­žav­nog bu­dže­ta i bu­dže­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, a shod­no bro­ju ostva­re­nih po­sla­nič­kih i od­bor­nič­kih man­da­ta, ja­sno je da bi bo­ra­vak Mi­la­na Kne­že­vi­ća u ZIKS-u do za­vr­šet­ka ovih iz­bor­nih pro­ce­sa ne­ga­tiv­no uti­cao na re­zul­tat po­li­tič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra. Osim što bi DNP CG i DF bi­li po­li­tič­ki osla­blje­ni, taj vid uti­ca­ja na re­zul­tat bi se mo­gao od­ra­zi­ti i na sma­nje­nje bro­ja gla­so­va pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu ko­jeg even­tu­al­no bu­de pred­lo­žio DF, a sa­mim tim i na sma­nje­nje po­dr­ške na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u tri­na­est op­šti­na iz­ra­že­ne kroz sma­nje­nje bro­ja od­bor­nič­kih man­da­ta. Ja­sno je da bi na taj na­čin, osim po­li­tič­ke šte­te, bi­la na­ne­se­na i znat­na ma­te­ri­jal­na šte­ta usled če­ga bi bi­la do­ve­de­na u pi­ta­nje i eg­zi­sten­ci­ja svih za­po­sle­nih li­ca u tom po­li­tič­kom su­bjek­tu – na­vo­di se u žal­bi.
Da li će pred­sjed­nik Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci Bo­ris Sa­vić ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za ove raz­lo­ge i da­ti Kne­že­vi­ću vre­me­na da se ba­vi pred­iz­bor­nim ak­tov­no­sti­ma bi­će po­zna­to po­čet­kom na­red­ne ne­dje­lje. Uko­li­ko ni Sa­vi­ća ne bu­du za­ni­ma­li po­li­tič­ki raz­lo­zi, Kne­že­vić se sam ne­će pri­ja­vi­ti za­tvor­skom re­fe­ren­tu, već će, ka­ko je to vi­še pu­ta sa­op­štio, za nje­ga mo­ra­ti da do­đu. VJ.D.


Pred­la­že da usvo­je žal­bu

U žal­bi se pred­la­že da pred­sjed­nik Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci usvo­ji ovu žal­bu i pre­i­na­či rje­še­nje Osnov­nog su­da od 5.3 2018. ta­ko što će osu­đe­nom do­zvo­li­ti od­la­ga­nje iz­vr­še­nja iz­re­če­ne ka­zne za­tvo­ra do okon­ča­nja za­ka­za­nih pred­sjed­nič­kih i lo­kal­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"