Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-02 DIO ČLANOVA VLADE RASPOLAŽE VELIKIM UŠTEĐEVINAMA
Sjednica Vlade Na računima ministara 363.500 eura Ušteđevine imaju ministri Darmanović, Radulović, Bošković, Purišić, Pažin, Damjanović, dok je Radunoviću nedavno Prva banka isplatila otpremninu od 19.000 Premijer Duško Marković i potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Rafet Husović i devet od 19 ministara, nijesu dali saglasnost ASK o pristupu njihovim bankovnim računima
Dan - novi portal
Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je se­dam čla­no­va Vla­de pri­ja­vi­lo je da na ban­kov­nim ra­ču­ni­ma ima 363.500 eura. Ve­ći­na u imo­vin­skim iz­vje­šta­ji­ma ni­je pre­ci­zi­ra­la po­ri­je­klo tog nov­ca, ali je uglav­nom na­ve­de­no da se ra­di o oro­če­nim ulo­zi­ma.
Ina­če, ve­ći­na mi­ni­sta­ra ni­je da­la sa­gla­snost da im se kon­tro­li­šu ban­kov­ni ra­ču­ni.
Mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić ima dva oro­če­na šted­na ulo­ga od 52.000 i 30.500 eura, od­no­sno ukup­no 82.500 eura, što ga svr­sta­va me­đu naj­ve­ćim šte­di­ša­ma ka­da su u pi­ta­nju čla­no­vi Vla­de.
Me­đu šte­dlji­vi­jim mi­ni­stri­ma je i Pa­vle Ra­du­lo­vić, ko­ji vo­di Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, a ko­ji ima u ban­ci 50.000 eura. Nje­gov ko­le­ga iz re­so­ra od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić pri­ja­vio je ušte­đe­vi­nu od 48.000 eura, dok se na ime nje­go­ve su­pru­ge Ste­le vo­di još 12.000.
Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Ke­mal Pu­ri­šić uspio je da ušte­di 24.000 eura, a nje­gov ko­le­ga iz re­so­ra prav­de Zo­ran Pa­žin u svom imo­vin­skom iz­vje­šta­ju na­veo je da ima 10.000 go­to­vog nov­ca u ban­ci.
Mi­ni­star­ka na­u­ke u Vla­di Cr­ne Go­re Sa­nja Da­mja­no­vić ima u ban­ci 80.000 švaj­car­skih fra­na­ka, što je oko 70.000 eura, a uz to ima još i 60.000 eura. Sve ukup­no to či­ni ušte­đe­vi­nu od oko 130.000 eura.
Mi­ni­stru fi­nan­si­ja Dar­ku Ra­du­no­vi­ću je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci is­pla­će­no 19.000 eura na ime ot­prem­ni­ne iz Pr­ve ban­ke i po­vra­ća­ja po­re­za, ali u nje­go­vom iz­vje­šta­ju ni­je pre­ci­zi­ra­no da li je taj no­vac oro­čen.
Pre­ma po­da­ci­ma sa saj­ta Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ušte­đe­vi­nu ne­ma­ju mi­ni­stri unu­tra­šnjih po­slo­va, pro­svje­te, kul­tu­re, eko­no­mi­je, sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, po­ljo­pri­vre­de, zdra­vlja, ljud­skih i ma­njin­skih pra­va, jav­ne upra­ve, spor­ta i evrop­skih in­te­gra­ci­ja – Me­vlu­din Nu­ho­džić, Da­mir Še­ho­vić, Jan­ko Lju­mo­vić, Dra­gi­ca Se­ku­lić, Osman Nur­ko­vić, Mi­lu­tin Si­mo­vić, Ke­nan Hra­po­vić, Meh­med Zen­ka, Su­za­na Pri­bi­lo­vić, Ni­ko­la Ja­no­vić i Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić, kao i pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj Ra­fet Hu­so­vić i mi­ni­star­ka bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić.
In­sti­tut Al­ter­na­ti­va ra­ni­jom ana­li­zom je utvr­dio da pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj Ra­fet Hu­so­vić i de­vet od 19 mi­ni­sta­ra ni­je­su da­li sa­gla­snost ASK o pri­stu­pu nji­ho­vim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma. Iz IA su uka­za­li da po­red Mar­ko­vi­ća i Hu­so­vi­ća, sa­gla­snost za pro­vje­ru ži­ro ra­ču­na ni­je dao ni mi­ni­star prav­de i pot­pred­sjed­nik Vla­de za­du­žen za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku, Zo­ran Pa­žin. Pot­pred­sjed­nik Vla­de za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­tin Si­mo­vić sa­gla­san je da mu Agen­ci­ja kon­tro­li­še ban­kov­ne ra­ču­ne.
Me­đu de­vet mi­ni­sta­ra ko­ji ni­je­su da­li po­me­nu­tu sa­gla­snost, po­red mi­ni­stra prav­de Pa­ži­na, na­la­ze se i Pre­drag Bo­ško­vić, Dar­ko Ra­du­no­vić, Sr­đan Dar­ma­no­vić, Da­mir Še­ho­vić, Dra­gi­ca Se­ku­lić, Osman Nur­ko­vić, Ke­nan Hra­po­vić i Ke­mal Pu­ri­šić.
M.S.


Ni Mi­lo ni­je dao sa­gla­snost

Biv­ši pre­mi­jer i li­der De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­lo Đu­ka­no­vić ni­je dao odo­bre­nje Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je da pro­vje­ri nje­go­ve even­tu­al­ne ban­kov­ne ra­ču­ne u ze­mlji i ino­stran­stvu. Ni u jed­nom imo­vin­skom iz­vje­šta­ju do sa­da ni­je pri­ja­vio da ima ušte­đe­vi­nu ili nov­ča­na sred­stva u ban­ka­ma u ze­mlji ili ino­stran­stvu.
Mi­lo Đu­ka­no­vić je ASK pri­ja­vio da na­kon od­la­ska sa pre­mi­jer­skog mje­sta i da­lje oba­vlja če­ti­ri funk­ci­je, a po­sje­du­je i mi­li­on­ski vri­jed­nu imo­vi­nu pre­ko fir­mi Ka­pi­tal in­vest, Glo­bal Mon­te­ne­gro i Uni­ver­zi­tas, u ko­ji­ma je vla­snik ili su­vla­snik. On je u iz­vje­šta­ju na­veo da je za rad u Vla­di la­ni za­ra­dio 22.948 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"