Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-02 ODGOVOR NOVINARA NA REAGOVANJE ADVOKATA MIROSLAVA M. VUČETIĆA Prijetnje između redova nijesu kritika
Dan - novi portal
Do­bar no­vi­nar uvi­jek je spre­man da pri­mi kri­ti­ku, jer je to sa­stav­ni dio nje­go­vog po­sla, a da to pri­tom ne do­ži­vlja­va kao na­pad na slo­bo­du me­di­ja.
Či­nje­ni­ca je, me­đu­tim, da re­a­go­va­nje ko­je je re­dak­ci­ji „Da­na” do­sta­vio advo­kat Mi­ro­slav M. Vu­če­tić, pu­no­moć­nik iz­vr­šne di­rek­to­re ko­tor­ske kom­pa­ni­je „Bal­loon“ Ro­ber­te Iko­vić, ni­je sa­mo kri­ti­ka, već po­ku­šaj dis­kre­di­ta­ci­je me­ne kao du­go­go­di­šnjeg no­vi­na­ra is­tra­ži­va­ča.
Šta­vi­še u re­a­go­va­nju sam pre­po­znao i di­rekt­nu pri­jet­nju za mo­ju bez­bjed­nost, či­me bi tre­ba­lo da se ba­ve nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni.
Sve što je na­pi­sa­no u tek­stu pod na­slo­vom „Nar­ko-di­ler u bjek­stvu za­ra­dio po­la mi­li­o­na“ su zva­nič­ni po­da­ci Po­re­ske upra­ve, Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS) i Evrop­ske po­li­cij­ske kan­ce­la­ri­je – Euro­pol. Ako po­da­ci tih dr­žav­nih i me­đu­na­rod­nih in­sti­tu­ci­ja ni­je­su tač­ni, on­da pod­no­si­lac re­a­go­va­nja tre­ba tim in­sti­tu­ci­ja­ma da se obra­ti. U tek­stu „Nar­ko-di­ler u bjek­stvu za­ra­dio po­la mi­li­o­na“ ni jed­nom ri­ječ­ju ni­je na­pi­sa­no da je Ko­to­ra­nin Želj­ko Bo­ja­nić vla­snik kom­pa­ni­je „Bal­loon“ osu­đen, već da se ra­di o oso­bi za ko­jom je ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca Slo­ve­ni­je zbog šver­ca dro­ge. To ni­je mo­ja lič­na kon­sta­ta­ci­ja, već op­šte­po­zna­ta či­nje­ni­ca ko­ju su ob­ja­vi­li broj­ni me­di­ji u ze­mlji i ino­stran­stvu. U re­a­go­va­nju advo­ka­ta Vu­če­ti­ća po­mi­nje se sum­nja o mo­jim mo­ti­vi­ma kao no­vi­na­ra za pi­sa­nje o po­slo­vi­ma oso­be za ko­jom je ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca, čak se po­mi­nje da sam na to in­stru­i­san, pri­ti­skan ili pla­ćen od ne­kog van re­dak­ci­je „Da­na“. Su­vi­šno je da ka­žem da ta­ko ne­što ni u sno­vi­ma ne mo­že da bu­de isti­na. Go­di­na­ma pi­šem o kr­še­nju za­ko­na jav­nih funk­ci­o­ne­ra, in­sti­tu­ci­ja i po­slo­vi­ma oso­ba ko­je se do­vo­de u ve­zu sa kri­mi­na­lom, što su le­gi­tim­ne te­me no­vi­na­ra, od­no­sno no­vi­na­ra is­tra­ži­va­ča. Na­pi­sao sam vi­še od dvi­je hi­lja­de tek­sto­va ve­za­nih za te­me po­me­nu­te u pret­hod­noj re­če­ni­ci. Ne bih se­bi do­pu­stio da sve što sam ra­dio go­di­na­ma i za šta sam na­gra­đi­van da sve to ba­cim pod no­ge i do­zvo­lim da me ne­ko van re­dak­ci­je na­go­vo­ri na bi­lo šta, bi­lo pri­jet­njom ili fi­na­sij­skom ko­ri­sti.
Po­ja­šnje­nja ra­di, ka­da se po­ja­vi in­for­ma­ci­ja da je ne­ko na po­tjer­ni­ci, u bjek­stvu... ta oso­ba i po­slo­vi te oso­be po­sta­ju te­ma za bi­lo ko­jeg no­vi­na­ra ko­ji pi­še za re­dak­ci­je cr­ne hro­ni­ke. To je ne­što što se uči i ra­di to­kom no­vi­nar­ske prak­se, a što oči­gled­no oso­be ko­je su van no­vi­nar­stva do­volj­no ne ra­zu­mi­ju, pri če­mu se de­ša­va da do­đe do po­gre­šnih za­klju­ča­ka, što je bez ika­kve di­le­me sa­da slu­čaj.
Ono što po­seb­no že­lim da apo­stro­fi­ram je de­talj iz re­a­go­va­nja advo­ka­ta Vu­če­ti­ća, ci­ti­ram: „Osim na­ve­de­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te, svo­jom ob­ja­vom dnev­ni list „Dan“ i g-din Vla­di­mir Ota­še­vić je po­je­din­cu u kom­pa­ni­ji „Bal­loon“ doo Ko­tor na­nio i ne­ma­te­ri­jal­nu šte­tu iz kog raz­lo­ga će pro­tiv dnev­nog li­sta „Dan“ i g-di­na Vla­di­mi­ra Ota­še­vi­ća usta­ti sa od­štet­nim za­htje­vom, kao i pred­u­ze­ti dru­ge za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje“. U di­je­lu „pred­u­ze­ti dru­ge za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje“, pre­po­zna­jem di­rekt­nu pri­jet­nju po svo­ju bez­bjed­nost.
To ka­žem iz raz­lo­ga što sam tra­žio po­ja­šnje­nje od advo­ka­ta Vu­če­ti­ća, ko­je su to dru­ge za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje. U od­go­vo­ru mi ni­je dao po­ja­šnje­nje o ko­jim kon­kret­no „dru­gim za­ko­nom pred­vi­đe­nim rad­nja­ma“ je ri­ječ, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du da su „za­ko­nom pred­vi­đe­ne rad­nje“, a ne „za­ko­nom do­zvo­lje­ne rad­nje“ – u Kri­vič­nom za­ko­ni­ku Cr­ne Go­re – Ubi­stvo, član 143; Te­ška tje­le­sna po­vre­da, član 151... Zbog sve­ga na­ve­de­nog te­ško je za­klju­či­ti da ono što tvr­de nad­le­žni is­tra­žni or­ga­ni za Ko­to­ra­ni­na Želj­ka Bo­ja­ni­ća ni­je isti­na, jer da je Bo­ja­nić ne­vin ne bi se si­gur­no pri­bje­ga­va­lo ova­kvim i slič­nim me­to­da­ma, pro­tiv po­sle­ni­ka jav­ne ri­je­či. Ali, sve će vri­je­me po­ka­za­ti.
Vla­di­mir Ota­še­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"