Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-09-02 OŠTRE KRITIKE POVODOM IZJAVE PREDRAGA BOŠKOVIĆA O STANJU U VOJSCI
Bošković Ministrova mašta može svašta Koliki je ministar Bošković vojni ekspert i koliko je sposoban da procijeni kakva smo mi vojna sila pokazuje i to da nije konsultovao čak ni načelnika generalštaba kada je odlučio da iz vojske protjera 30 vojnika koji su učestvovali upravo na vježbi koju je juče gledao, izjavio je Nenad Čobeljić
Dan - novi portal
Mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić ka­zao je ju­če da je Voj­ska Cr­ne Go­re po­ka­za­la da je na ni­vou naj­ra­zvi­je­ni­jih voj­ski i je­di­ni­ca na svi­je­tu i da je za­slu­ži­la da se pri­dru­ži NA­TO-u.
Bo­ško­vić je to ka­zao to­kom po­sje­te po­li­go­nu „No­va lo­ka­ci­ja“ u Plje­vlji­ma, gdje su pri­pad­ni­ci pr­ve pje­ša­dij­ske če­te i di­je­la oba­vje­štaj­no-iz­vi­đač­ke če­te pri­ka­za­li spo­sob­no­sti uvje­žba­ne za ocje­nji­va­nje po NA­TO kon­cep­tu ope­ra­tiv­nih spo­sob­no­sti.
Ta iz­ja­va Bo­ško­vi­ća iza­zva­la je broj­ne re­ak­ci­je i ša­lji­ve ko­men­ta­re na dru­štve­nim por­ta­li­ma. Iz­ja­vu mi­ni­stra od­bra­ne ko­men­ta­ri­sao je za „Dan“ pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­nad Čo­be­ljić, ko­ji je ka­zao da oče­ku­je da mi­ni­stru sle­de­ća iz­ja­va bu­de da je Cr­ne Go­ra jed­na od tri su­per­voj­ne si­le u svi­je­tu.
– I to upra­vo za­hva­lju­ju­ći to­me što je on mi­ni­star voj­ni. Ipak, Bo­ško­vić je tre­ba­lo da na­gla­si da su na vje­žba­ma ko­je je po­sma­trao uče­stvo­va­li go­to­vo svi voj­ni­ci ko­je je on pro­gla­sio ne­po­dob­nim u Voj­sci i ko­ji­ma pre­sta­je slu­žba za ne­pu­nih ne­dje­lju da­na – is­ta­kao je Čo­be­ljić.
Do­dao je da je sa­da­šnji mi­ni­star od­bra­ne već po­ka­zao svo­ju struč­nost kad je u pi­ta­nju Voj­ska.
– Ko­li­ki je mi­ni­star Bo­ško­vić voj­ni eks­pert i ko­li­ko je spo­so­ban da pro­ci­je­ni ka­kva smo mi voj­na si­la po­ka­zu­je i to da ni­je kon­sul­to­vao čak ni na­čel­ni­ka ge­ne­ral­šta­ba ka­da je od­lu­čio da iz Voj­ske pro­tje­ra 30 voj­ni­ka ko­ji su uče­stvo­va­li upra­vo na vje­žbi ko­ju je ju­če gle­dao – re­kao je Čo­be­ljić.
Biv­ši član skup­štin­skog Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić ka­zao je da bi vo­lio da je Voj­ska stvar­no ta­kva ka­kvom je pred­sta­vlja mi­ni­star Bo­ško­vić.
– Me­đu­tim, svi­ma je ja­sno da je sa­mo ri­ječ o neo­zbilj­noj i neo­d­go­vor­noj iz­ja­vi, ko­jom sa­mo do­ka­zu­je za­što je on omi­lje­ni lik Mi­la Đu­ka­no­vi­ća za po­kri­va­nje zna­čaj­nih dr­žav­nih funk­ci­ja u ra­znim re­so­ri­ma. Da­kle, što neo­d­go­vor­ni­ji, to je Mi­lu dra­ži i po­god­ni­ji – iz­ja­vio je Ka­lu­đe­ro­vić.
Do­dao je da je ovo sa­mo još jed­na po­tvr­da da re­žim Đu­ka­no­vi­ća le­ži na prin­ci­pi­ma ob­ma­na i pla­si­ra­nja hva­li­sa­vih ne­i­sti­na.
– Za ta­ko neo­d­go­vo­ran pri­stup jav­nim po­slo­vi­ma po­treb­ni su ka­dro­vi bez osje­ća­ja za pro­fe­si­o­nal­nu i lič­nu od­go­vor­nost. Mi­ni­star Bo­ško­vić je upra­vo jed­na od per­ja­ni­ca ta­kvog ka­dro­va­nja DPS-a, za­to to­li­ko du­go i tra­je u toj ka­drov­skoj vr­te­šci. Me­đu­tim, i na­ve­de­na iz­ja­va sa­mo do­dat­no po­tvr­đu­je da su DPS ka­dro­vi po­gu­bi­li kom­pas i sva­ku ve­zu sa dru­štve­nom re­al­no­šću, za­to mo­ra­ju da odu u po­li­tič­ku pro­šlost zbog do­bra Cr­ne Go­re i svih nje­nih gra­đa­na – is­ta­kao je u iz­ja­vi za „Dan” Ka­lu­đe­ro­vić.
Do­dao je da će se to i „de­si­ti na pr­vim dr­žav­nim iz­bo­ri­ma ko­ji upra­vo sli­je­de. Ko­li­ko iz­ja­va mi­ni­stra od­bra­ne ni­je re­al­na, go­vo­re i po­da­ci da je Cr­na Go­ra pri­je de­set go­di­na ima­la pre­ko 6.000 voj­ni­ka, dok ih sa­da ima de­set pu­ta ma­nje, od­no­sno sko­ro 600.
Mi­ni­star Bo­ško­vić ju­če je na­gla­sio da će Mi­ni­star­stvo od­bra­ne na­sta­vi­ti da ra­di na po­bolj­ša­nju uslo­va ra­da i stan­dar­da sva­kog pri­pad­ni­ka Voj­ske, kao i da će sva­ki voj­nik ima­ti mo­guć­nost da za svoj trud i rad bu­de ade­kvat­no na­gra­đen.Vl. O.


Ne mo­že se ži­vje­ti od obe­ća­nja

Čo­be­ljić je ka­zao da je Voj­ska Cr­ne Go­re ospo­so­blje­na za iz­vr­ša­va­nje na­mjen­skih za­da­ta­ka, ali da ne mo­že da ži­vi od mi­ni­stro­vih obe­ća­nja, ve­za­no za po­bolj­ša­nje stan­dar­da i rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja i dru­gih eg­zi­sten­ci­jal­nih pi­ta­nja.
– Bi­lo bi do­bro da mi­ni­star od­bra­ne raz­go­va­ra sa ko­man­di­ri­ma če­ta i ko­ma­ndan­ti­ma ba­ta­ljo­na u ve­zi sa voj­ni­ci­ma ko­je ot­pu­šta iz Voj­ske i po­red či­nje­ni­ce da su ti ko­man­di­ri i ko­man­dan­ti pred­lo­ži­li da ti voj­ni­ci pot­pi­šu no­vi ugo­vor u tra­ja­nju od tri go­di­ne – za­klju­čio je Čo­be­ljić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"