Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav Martovska zla kob Mart je za Srbe prepun dramatičnih i tragičnih zbivanja te je on nesumnjivo i najnesrećniji mjesec u godini
Dan - novi portal
Pi­še: La­zar Po­ro­bić


Tre­ći mje­sec u go­di­ni je na sa­mom iz­ma­ku te je to pri­li­ka da se pod­sje­ti­mo ne­kih krup­nih stva­ri ko­ji su se u nje­mu de­si­le. Eti­mo­lo­ško zna­če­nje mar­ta iz­ve­de­no je od mi­to­lo­škog bo­žan­stva Mar­sa, bo­ga ra­ta ali i bo­ga ve­ge­ta­ci­je. Po­red to­ga što je i vje­snik pro­lje­ća on je za srp­ski na­rod bio mje­sec ve­li­kih do­ga­đa­ja mo­žda i naj­sud­bo­no­sni­jih u nje­go­voj bur­noj isto­ri­ji.
U Be­o­gra­du su 27. mar­ta 1941. go­di­ne ja­sno i gla­sno od­jek­nu­le pa­ro­le ,,Bo­lje rat ne­go pakt“ i ,,Bo­lje grob ne­go rob“. Ovi iz­ra­zi­to pa­tri­ot­ski ali i rat­no do­bo­šar­ski po­kli­či ozva­ni­či­li su iz­vo­đe­nje voj­nog uda­ra uz po­moć bri­tan­skih ster­lin­ga i fun­ti i di­rekt­no su bi­li upe­re­ni pro­tiv pri­stu­pa­nja Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je za­stra­šu­ju­ćem Troj­nom pak­tu. „Ju­go­slo­ven­ska na­ci­ja ra­no ju­tros je pro­na­šla svo­ju du­šu” za­do­volj­no je tr­ljao ru­ke lu­ka­vi i pre­vr­tlji­vi bri­tan­ski pre­mi­jer Vi­ston Čer­čil. Po­sle­di­ca je bi­la ka­ta­stro­fal­na jer su usko­ro ne­bo nad Be­o­gra­dom pre­kri­le ru­žne štu­ke, hajn­ke­li, me­serš­mi­ti i osta­li si­ja­či smr­ti Luft­va­fea. Ta­ko je mar­tov­ski voj­ni puč uvu­kao Kra­lje­vi­nu Ju­go­sla­vi­ju u apo­ka­lip­su zva­nu Dru­gi svjet­ski rat u ko­jem je ži­vo­te iz­gu­bi­lo pre­ko 1.700.000 nje­nih sta­nov­ni­ka.
Ko­sov­ski Al­ban­ci mar­ta 1981. go­di­ne iz­la­ze na uli­ca­ma Pri­šti­ne i osta­lih gra­do­va ju­žne srp­ske po­kra­ji­ne za­htje­va­ju­ći da Ko­so­vo po­sta­ne sed­ma re­pu­bli­ka SFRJ či­me bi se otvo­rio put ka nje­go­vom iz­dva­ja­nju iz Ju­go­sla­vi­je i sa­mim tim spro­veo u dje­lo fa­ši­stič­ki plan Ve­li­ke Al­ba­ni­je. Ta­da je od stra­ne al­ban­skih eks­tre­mi­sta za­pa­ljen ko­nak ma­na­sti­ra Peć­ke pa­tri­jar­ši­je, cen­tra srp­ske du­hov­no­sti i vje­kov­nog sje­di­šta srp­skih ar­hi­e­pi­sko­pa i pa­tri­jar­ha. Ti do­ga­đa­ji kao da su na­go­vje­sti­li ras­pad Ju­go­sla­vi­je i svu tra­gi­ku ko­ja će ih pra­ti­ti.
De­ce­ni­ju ka­sni­je na Tr­gu re­pu­bli­ke u Be­o­gra­du kod spo­me­ni­ka če­sti­ti­om kne­zu Mi­ha­i­lu Obre­no­vi­ću iz­bi­le su ve­li­ke de­mon­stra­ci­je pro­tiv re­ži­ma Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća. U su­ko­bu ,,si­la ha­o­sa i na­si­lja” po­gi­nuo je je­dan po­li­ca­jac i je­dan de­mon­strant.
Zlo pro­lje­će 1999. go­di­ne don­je­lo je na­pad NA­TO zvi­je­ri na ta­da­šnju SR Ju­go­sla­vi­ju. Naj­ja­ča voj­na ali­jan­sa u isto­ri­ji pla­ne­te 78 da­na bez pre­ki­da ku­ka­vič­ki je bom­bar­do­va­la in­fra­struk­tu­ru, pri­vred­ne objek­te, ško­le, zdrav­stve­ne usta­no­ve, me­dij­ske ku­će, spo­me­ni­ke kul­tu­re, cr­kve i ma­na­sti­re. Pro­kle­to ita­li­jan­sko mje­sto Avi­ja­no slu­ži­lo je kao glav­na ba­za za va­zdu­šne ope­ra­ci­je avi­o­na NA­TO-a dok su iz mr­klog mrač­nog Ja­dra­na lan­si­ra­ne kr­sta­re­će ra­ke­te ‘’to­ma­havk”. Tri sru­še­na mo­sta u No­vom Sa­du, že­lje­znič­ki most u Gr­de­lič­koj kli­su­ri kod Le­skov­ca, stra­da­nje Mi­li­ce Ra­kić, ga­đa­nje zgra­de RTS-a, bom­bar­do­va­nje ,,Pe­tro­he­mi­je” u Pan­če­vu i ra­fi­ne­ri­je naf­te u No­vom Sa­du, ga­đa­nje cen­tra Ni­ša ka­set­nim bom­ba­ma, po­go­dak u ki­ne­sku am­ba­sa­du, most u Var­va­ri­nu, Mu­ri­no, Go­lu­bov­ci, Da­ni­lov­grad, Lu­šti­ca.. sa­mo su ne­ki od po­tre­snih sim­bo­la ve­li­kog stra­da­nja i pat­nji ko­ji su za­de­si­li na­šu ze­mlju i na­rod ka­da je 19 dr­ža­va na­pa­lo jed­nu! Ka­kvi su to lju­do­lo­mi na srp­skoj ze­mlji bi­li na sa­mom kra­ju 20. vi­je­ka!
Ka­ko se za­vr­šio taj kr­va­vi 20. vi­jek ta­ko je za­po­čeo i 21. Hu­ge­no­ti pam­te Var­to­lo­mej­sku noć, Je­vre­ji Kri­stal­nu noć a Sr­bi Mar­tov­ski po­grom. U dva da­na, 17. i 18. mar­ta 2004. go­di­ne al­ban­ska ru­lja iza­šla je na uli­ce Ko­sme­ta i ko­ri­ste­ći inert­nost me­đu­na­rod­nih voj­nih sna­ga iz­vr­ši­la je si­ste­mat­ske na­pa­de na srp­ska ge­ta u Me­to­hi­ji i Ko­so­vu. Bio je to ge­no­cid­ni po­grom i or­ga­ni­zo­va­no et­nič­ko či­šće­nje ču­do­vi­šno po for­ma­ma i raz­mje­ra­ma: pro­tje­ra­no je pre­ko 4.000 Sr­ba dok je pre­ko 30 pra­vo­slav­nih cr­ka­va i ma­na­sti­ra uni­šte­no ili oskr­na­vlje­no. Me­đu nji­ma pre­li­je­pa Bo­go­ro­di­ca Lje­vi­ška u ne­ka­da­šnjem car­skom Pri­zre­nu iz 14. vi­je­ka i sred­njo­vje­kov­ni ma­na­stir De­vič.
Iz­me­đu ovog zlo­či­na ka­da je na sra­mo­tu ci­je­le evro-atlan­ti­de je­dan na­rod pro­tje­ri­van i ubi­jan a nje­go­ve drev­ne sve­ti­nje spa­lji­va­ne de­si­lo se i to da je baš u mar­tu Sr­bi­ja osta­la bez dva va­žna po­li­ti­ča­ra. Naj­pri­je je 2003. ubi­jen pre­mi­jer Zo­ran Đin­đić a 2006. u ha­škom ka­zam­tu po sve­mu su­de­ći otro­van je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić.
Jed­no je iz­vje­sno: mje­sec mart je za Sr­be pre­pun dra­ma­tič­nih i tra­gič­nih zbi­va­nja te je on ne­sum­nji­vo i naj­ne­sreć­ni­ji mje­sec u go­di­ni. U an­tič­ko do­ba sma­trao se kao mje­sec po­go­dan za voj­ne ak­ci­je i ra­to­va­nja a na­kon zi­me do­no­sio je pre­vr­tlji­vo vri­je­me. Ta nje­go­va zla kob naj­te­že je za­de­si­la srp­ske po­li­ti­ča­re, na­rod i cr­kvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"