Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija SRPSKI MINISTRI U KOSOVSKOJ VLADI INSISTIRAJU NA DONOŠENJU DEKRETA
Marić i Jevtić Bez ZSO nema povratka
Dan - novi portal
Srp­ski mi­ni­stri u ko­sov­skoj vla­di Lju­bo­mir Ma­rić i Da­li­bor Jev­tić po­ru­či­li su da bi ko­sov­ska vla­da tre­ba­lo da do­ne­se de­kret o us­po­sta­vlja­nju Za­jed­ni­ce srp­skih op­šti­na uko­li­ko istin­ski že­li po­vra­tak Sr­ba u in­sti­tu­ci­je.
Pred­stav­ni­ci Sr­ba na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji za­mr­zli su pro­šlog mje­se­ca do da­ljeg uče­šće u ra­du ko­sov­ske vla­de i skup­šti­ne, zbog do­no­še­nja za­ko­na o ,,Trep­či”, ocje­nju­ju­ći to ko­ra­kom u prav­cu za­šti­te srp­skih na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa i srp­ske imo­vi­ne na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Mi­ni­star ad­mi­ni­stra­ci­je i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Lju­bo­mir Ma­rić iz­ja­vio je Tan­ju­gu da je Srp­ska li­sta uvi­jek in­si­sti­ra­la na pra­vil­nom spro­vo­đe­nju spo­ra­zu­ma iz Bri­se­la, ali i na re­a­li­za­ci­ji ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma.
-Ono što je na­ma va­žno i što po­na­vlja­mo kao man­tru to je na­sta­vak spro­vo­đe­nja spo­ra­zu­ma o ZSO. Mi smo i u raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce vr­lo ja­sno is­ta­kli da je na­ša že­lja i oče­ki­va­nje da u naj­sko­ri­je vri­je­me Vla­da Ko­so­va sta­vi na dnev­ni red usva­ja­nje od­lu­ke, od­no­sno de­kre­ta o pri­ni­ci­pi­ma za us­po­sta­vlja­nje ZSO- re­kao je Ma­rić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, im­ple­men­ta­ci­ja spo­ra­zu­ma iz av­gu­sta 2015. go­di­ne, us­po­sta­vlja­nje ZSO i stva­ra­nje okvi­ra neo­p­hod­nog u ko­sov­skom si­ste­mu za do­no­še­nje Sta­tu­ta ZSO i nje­go­vo usva­ja­nje uslov su za po­vra­tak pred­stav­ni­ka Sr­ba u ko­sov­ske in­sti­tu­ci­je.
I mi­ni­star za za­jed­ni­ce i po­vra­tak u Vla­di Ko­so­va Da­li­bor Jev­tić iz­ja­vio je za Tan­jug da po­vrat­ku Sr­ba u in­sti­tu­ci­je tre­ba da pret­ho­di od­lu­ka ko­sov­ske vla­de o us­po­sta­vlja­nju ZSO.
-Po­zi­va­nje Vla­de Ko­so­va i ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra da se Srp­ska li­sta vra­ti u in­sti­tu­ci­je tre­ba da bu­de for­mal­no i su­štin­ski uči­nje­no ta­ko što će tom po­zi­vu pret­ho­di­ti od­lu­ka da se na dnev­ni red sjed­ni­ce Vla­de Ko­so­va sta­vi de­kret u skla­du sa prin­ci­pi­ma ko­ji su pot­pi­sa­ni u Bri­se­lu ka­da je ri­ječ o for­mi­ra­nju ZSO- re­kao je Jev­tić.
On je is­ta­kao da bi to ujed­no bio i pr­vi va­žan ko­rak ka im­ple­men­ta­ci­ji tog di­je­la bri­sel­skog spo­ra­zu­ma ka­ko bi se ka­sni­je mo­glo kre­nu­ti u rje­ša­va­nje dru­gih pro­ble­ma ko­ji po­sto­je na te­re­nu, a ko­ji ni­su na agen­di bri­sel­skog di­ja­lo­ga.
Jev­tić je na­gla­sio da je zbog nor­ma­li­za­ci­je ži­vo­ta na Ko­so­vu ve­o­ma va­žno da sta­vo­vi po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka Sr­ba bu­du uva­že­ni.
Pred­sjed­nik Srp­ske na­rod­ne par­ti­je Ne­nad Po­po­vić po­zvao je ju­če Vla­du Sr­bi­je da pre­ki­ne di­ja­log Be­o­gra­da i Pri­šti­ne i pri­mje­nu bri­sel­skog spo­ra­zu­ma na KiM do us­po­sta­vlja­nja no­ve ame­rič­ke ad­mi­ni­stra­ci­je na če­lu sa Do­nal­dom Tram­pom, jer je uvje­ren da će se ta­da od­nos SAD pre­ma Sr­bi­ji pro­mi­je­ni­ti.
Po­po­vić sma­tra da Be­o­grad tre­ba da od­ba­ci no­ve spo­ra­zu­me ko­je nu­de Bri­sel i Pri­šti­na i da od­u­sta­ne od pri­mje­ne po­sto­je­ćih spo­ra­zu­ma jer oni na­no­se šte­tu srp­skim dr­žav­nim i na­ci­o­nal­nim in­te­re­si­ma i ugro­ža­va­ju te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet i su­ve­re­ni­tet Re­pu­bli­ke Sr­bi­je na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
-Uvje­ren sam da će se po­sle 20. ja­nu­a­ra, ka­da će bi­ti ina­u­gu­ri­san no­vi pred­sjed­nik SAD Do­nald Tramp, od­nos SAD pre­ma Sr­bi­ji pro­mi­je­ni­ti i za­to Vla­da ne tre­ba da žu­ri sa is­pu­nja­va­njem obe­ća­nja ko­je je da­la po­je­di­nim po­li­ti­ča­ri­ma iz bri­sel­ske i va­šing­ton­ske ad­mi­ni­stra­ci­je či­je su po­zi­ci­je i uti­caj mar­gi­nal­ni po­sle po­ra­za Hi­la­ri Klin­ton na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u SAD- re­kao je Po­po­vić.
M.Nj.


Sli­je­di ras­pad EU i NA­TO-a

Pre­ma Po­po­vi­će­vim ri­je­či­ma, za­mr­za­va­njem uče­šća u pre­go­vo­ri­ma u Bri­se­lu vla­da bi po­sla­la po­ru­ku da će svo­ju po­li­ti­ku po pi­ta­nju KiM ubu­du­će vo­di­ti u okvi­ri­ma me­đu­na­rod­nog pra­va i Re­zo­lu­ci­je 1244 Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti UN.
-Vla­da bi na taj na­čin de­mon­stri­ra­la i pu­no ra­zu­mi­je­va­nje po­li­tič­kih pro­ce­sa u Evro­pi i svi­je­tu, ko­ji ne­mi­nov­no vo­de ka ras­pa­du neo­dr­ži­vih po­li­tič­ko-voj­nih sa­ve­za EU i NA­TO i po­vrat­ku iz­vor­noj po­li­ti­ci Evro­pe su­ve­re­nih na­ci­ja- na­veo je Po­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"