Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VLADAJUĆA PARTIJA SE SPREMA ZA PODGORIČKE IZBORE
Lider DPS-a Milo Đukanović i gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović DPS popisuje birače u javnoj upravi Najkasnije do sredine februara biće obavljena treća procjena volje birača na terenu, uključujući i procjenu političkog raspoloženja zaposlenih u državnim organima
Dan - novi portal
Pod­go­rič­ki od­bor De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) do­nio je od­lu­ku da naj­ka­sni­je do sre­di­ne fe­bru­a­ra bu­de oba­vlje­na tre­ća pro­cje­na vo­lje bi­ra­ča na te­re­nu, uklju­ču­ju­ći i pro­cje­nu po­li­tič­kog ras­po­lo­že­nja za­po­sle­nih u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, re­če­no je ne­zva­nič­no „Da­nu”. Ka­ko nam je sa­op­šte­no, na sjed­ni­ci od­bo­ra odr­ža­noj kra­jem ja­nu­a­ra do­ni­je­ta je od­lu­ka da pro­cje­na vo­lje bi­ra­ča bu­de kom­ple­ti­ra­na do 5.fe­bru­a­ra, ali dio mje­snih od­bo­ra to ni­je ura­dio, pa je sve po­mje­re­no za sre­di­nu mje­se­ca.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, DPS je u Pod­go­ri­ci mak­si­mal­no po­di­gao par­tij­sku in­fra­struk­tu­ru u su­sret lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ji bi tre­ba­lo da bu­du odr­ža­ni u ma­ju. Sa­da je sve ja­sni­je da vo­ljom vr­ha vla­sti pod­go­rič­ki iz­bo­ri ne­će bi­ti odr­ža­ni u isto vri­je­me ka­da i iz­bo­ri za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re.
DPS, pre­ma pre­li­mi­nar­nim pro­cje­na­ma, mo­ra da na­dok­na­di mi­nus od ne­ko­li­ko hi­lja­da gla­so­va, ko­ji je evi­den­tan ako se po­gle­da­ju re­zul­ta­ti iz­bo­ra 2016. go­di­ne.
Man­dat pod­go­rič­kom par­la­men­tu is­ti­če po­čet­kom ju­na, a De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je kam­pa­nju za iz­bo­re u glav­nom gra­du na­ja­vi­la odav­no. Ko­or­di­na­tor DPS-a za Pod­go­ri­cu je šef stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji ni­je pri­su­stvo­vao po­sljed­njoj sje­di­ci od­bo­ra u glav­nom gra­du. U jav­no­sti se već du­že spe­ku­li­še o po­dje­la­ma i sva­đa­ma u tom od­bo­ru, ali ka­drov­ske pro­mje­ne (ako ih i bu­de) još ni­je­su oba­vlje­ne.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić ka­že da je DPS na ne­dav­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma do­živio ne­u­spjeh iako ni­je­su ža­li­li ni tru­da ni re­sur­sa da po­bje­dom uđe u pr­vu fa­zu pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje. Ko­men­ta­ri­šu­ći ne­dav­ne lo­kal­ne iz­bo­re, Čo­la­ko­vić je re­kao da su opet vi­đe­ne broj­ne ne­pra­vil­no­sti.
– Uko­li­ko se mo­gu pre­sko­či­ti do­ga­đa­ji ko­ji po­sta­ju za­štit­ni znak sva­kog iz­bor­nog da­na (ne­pra­vil­no­sti na bi­rač­kim mje­sti­ma, upo­tre­ba mo­bil­nih te­le­fo­na, ko­pi­je spi­sko­va u auto­mo­bi­li­ma, op­tu­žbe za po­sto­ja­nje mi­ni-šta­bo­va i ku­po­vi­nu gla­so­va, auto­mo­bi­li bez re­gi­star­skih ozna­ka, kri­vič­ne pri­ja­ve, kon­tra kri­vič­ne pri­ja­ve, ne­bla­go­vre­me­na re­ak­ci­ja slu­žbe­nih or­ga­na) i ko­ji ne uli­va­ju po­vje­re­nje u sam iz­bor­ni pro­ces kao slo­bod­no iz­ra­ža­va­nje vo­lje gra­đa­na, on­da se mo­že go­vo­ri­ti o re­zul­ta­ti­ma ta­kvog pro­ce­sa kao či­nje­ni­ci izo­lo­va­noj od sve­ga što joj je pret­ho­di­lo i što ju je, na ne­ki na­čin, od­re­di­lo – sma­tra Čo­la­ko­vić.
Po nje­go­vom su­du, re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pla­ća­ju ci­je­nu ne­do­stat­ka stra­te­gi­je, ne­sprem­no­sti ili od­su­stvu že­lje za po­sti­za­njem do­go­vo­ra ko­jim bi se spri­je­či­lo ra­si­pa­nje gla­so­va.
– U Be­ra­na­ma je DPS do­ži­vio ne­u­spjeh iako ni­je­su ža­li­li ni tru­da ni re­sur­sa da po­bje­dom uđe u pr­vu fa­zu pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje. Uto­li­ko je po­raz ne­pri­jat­ni­ji. Na opo­zi­ci­o­noj stra­ni, po­ku­ša­ji da se pro­cen­tu­al­nim ra­stom bro­ja gla­so­va pre­kri­je oči­gled­na či­nje­ni­ca da sa­mo­stal­ni na­stup ni­je uvi­jek, po­sma­tra­ju­ći ši­ru sli­ku, i naj­e­fi­ka­sni­ji ne či­ne se uvjer­lji­vim. Iako je re­zul­tat ko­a­li­ci­je oku­plje­ne oko DPS-a u Be­ra­na­ma na ni­vou re­zul­ta­ta ko­ji je DPS ostva­rio sa­mo­stal­nim na­stu­pom na pro­šlim iz­bo­ri­ma, to ne mi­je­nja či­nje­ni­cu da je bar je­dan man­dat osvo­jen po D´On­to­voj for­mu­li, da­kle od ra­su­tih gla­so­va. U ta­kvim uslo­vi­ma sva­ka­ko je uspjeh ostva­ri­ti pred­nost i od jed­nog man­da­ta – za­klju­čio je Čo­la­ko­vić. M.V.


Tvr­de da je sve za­ko­ni­to

Iz Od­bo­ra DPS-a Glav­nog gra­da „Da­nu” je sa­op­šte­no da ne­ma osno­va za tvrd­nje da se po­pi­su­ju za­po­sle­ni u dr­žav­nim or­ga­ni­ma kao si­gur­ni gla­sa­či i da ta stran­ka ne oba­vlja ni­ka­kve ne­za­ko­ni­te ak­tiv­no­sti.
– U to­ku je na­ša in­ter­na par­tij­ska pro­cje­na, a sa­da sli­je­di no­vi krug, ali to je sve dio re­dov­nih stra­nač­kih ak­tiv­no­sti. Za­ni­mlji­vo je da se pi­še o ak­tiv­no­sti­ma DPS-a, u ko­ji­ma ne­ma ni­šta spor­no, dok se o to­me ka­ko ak­ti­vi­sti po­je­di­nih opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka obi­la­ze do­ma­ćin­stva i po­pi­su­ju si­gur­ne bi­ra­če ne pi­še. Či­nje­ni­ce su da je upra­vo opo­zi­ci­ja ta ko­ja pri­bje­ga­va ma­ni­pu­la­ci­ja­ma – tvr­de iz pod­go­rič­kog DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"