Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-21 VLADA NI U 2018. GODINI NEĆE ŽALITI NOVAC ZA EKSPERTSKE I PRAVNE USLUGE
Vlada povećala izdatke za konsultante Konsultantima i advokatima 45,7 miliona Od ukupnog iznosa za advokatske i pravne usluge je planirano 5,5 miliona, a za konsultantske usluge 40,2 miliona. Ukupan iznos je veći za nešto više od milion eura u odnosu na ovu godinu. Najveći dio sredstava za konsultantske usluge je planiran kod Ministarstva finansija u iznosu od 5,36 miliona. Dio novca će dobiti savjetnici u emisiji obveznica na međunarodnom tržištu
Dan - novi portal
Za kon­sul­tant­ske uslu­ge, pro­jek­te i stu­di­je i advo­kat­ske i osta­le prav­ne uslu­ge Vla­da će u na­red­noj go­di­ni iz­dvo­ji­ti čak 45,7 mi­li­o­na eura. To je iz­nos ko­ji je ve­ći za ne­što vi­še od mi­li­on eura u od­no­su na plan za 2017. go­di­nu, po­ka­zu­ju po­da­ci iz pred­lo­ga Za­ko­na o bu­dže­tu ko­ji je u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
Od ukup­nog iz­no­sa od 45,7 mi­li­o­na, za advo­kat­ske, no­tar­ske i prav­ne uslu­ge je pla­ni­ra­na su­ma od 4,5 mi­li­o­na eura, a za kon­sul­tant­ske uslu­ge, pro­jek­te i stu­di­je 40,2 mi­li­o­na.
Ka­ko je po­ja­šnje­no u pred­lo­gu, kon­sul­tant­ske uslu­ge se od­no­se na pla­ća­nja ko­ja na­sta­ju za­klju­če­njem ugo­vo­ra za uslu­ge, iz­ra­du pro­je­ka­ta i stu­di­ja ko­je pru­ža prav­no ili fi­zič­ko li­ce, a ko­je su ne­po­sred­no u funk­ci­ji oba­vlja­nja po­tro­šač­ke je­di­ni­ce.
Naj­ve­ći dio sred­sta­va za ove uslu­ge je pla­ni­ran kod Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, na či­jem če­lu je Dar­ko Ra­du­no­vić, u iz­no­su od 5,36 mi­li­o­na.
– Od ukup­nog iz­no­sa pla­ni­ra­nih sred­sta­va, iz­nos od 4,48 mi­li­o­na od­no­si se na sred­stva za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta ko­ji se fi­nan­si­ra­ju iz IPA fon­do­va a za ko­je su pot­pi­sa­ni fi­nan­sij­ski spo­ra­zu­mi, od­no­sno za pro­jek­te ope­ra­tiv­ni pro­gram raz­voj ljud­skih re­sur­sa 2012–2013, go­di­šnji na­ci­o­nal­ni ak­ci­o­ni pro­gram za 2014. i bi­la­te­ral­ni pro­gram pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Cr­na Go­ra – Al­ba­ni­ja i Cr­na Go­ra – Ko­so­vo. Osta­tak od 750 hi­lja­da pla­ni­ran je za tro­ško­ve iz­bo­ra prav­nog sa­vjet­ni­ka za emi­si­ju i re­fi­nan­si­ra­nje euro­ob­ve­zni­ca na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, tro­ško­ve prav­nih sa­vjet­ni­ka i dru­ge tro­ško­ve u ve­zi sa za­klju­če­njem kre­dit­nih aran­žma­na, iz­dva­nje ob­ve­zni­ca ili za­klju­če­nje ga­ran­ci­ja, kao i even­tu­al­ne tro­ško­ve iz­da­va­nja ga­ran­ci­ja, tro­ško­ve kre­dit­nog rej­tin­ga emi­si­je ob­ve­zni­ca na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu kod kre­dit­nih agen­ci­ja Mu­dis i Stan­dar i Purs, tro­ško­ve pri­klju­če­nja na Roj­ters ili Blum­berg ra­di pra­će­nja kre­ta­nja ci­je­na ob­ve­zni­ca na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu – pi­še u obra­zlo­že­nju Za­ko­na o bu­dže­tu o ko­jem Skup­šti­na tre­ba da ras­pra­vlja do kra­ja go­di­ne.
Mi­ni­star­stvu kul­tu­re će po osno­vu kon­sul­tant­skih uslu­ga pri­pa­sti 2,88 mi­li­o­na za, ka­ko je na­ve­de­no, re­a­li­za­ci­ju za­da­ta­ka utvr­đe­nih na­ci­o­nal­nim pro­gra­mom kul­tu­re, a Mi­ni­star­stvu na­u­ke 2,66 mi­li­o­na. Za Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma (MORT) po ovom osno­vu pla­ni­ra­no je 2,02 mi­li­o­na, a za Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je 1,29 mi­li­o­na.
– Pla­ni­ra­na sred­stva su na­mi­je­nje­na za iz­ra­du pro­gra­ma ge­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja za iz­ra­du do­dat­nih stu­di­ja za pro­jek­te iz­grad­nje hi­dro­e­lek­tra­na na Ko­mr­ni­ci i Mo­ra­či, za re­a­li­za­ci­ju ugo­vo­ra o jav­noj na­bav­ci za pru­ža­nje kon­sul­tant­skih uslu­ga pri­li­kom pre­go­va­ra­nja o za­klju­če­nju ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji za pro­iz­vod­nju ugljo­vo­do­ni­ka, za­tim za iz­ra­du de­talj­nih ener­get­skih pre­gle­da, pro­jekt­nu do­ku­men­ta­ci­ju i re­vi­zi­ju pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­ju za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta So­lar­na ener­gi­ja na ka­tu­ni­ma – pi­še u pred­lo­gu Vla­de.
Za kon­sul­tant­ske uslu­ge Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja pla­ni­ra­no je 1,25 mi­li­o­na, Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju će po ovom osno­vu utro­ši­ti 1,04 mi­li­o­na eura. Sa­vjet na či­jem če­lu je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, 1,04 mi­li­o­na će da­ti za na­kna­de eks­per­ti­ma ko­ji tre­ba da ra­de eko­nom­ske ana­li­ze is­pla­ti­vo­sti pro­je­ka­ta, na osno­vu pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti ten­der­skih ko­mi­si­ja.
Bu­džet za 2018. go­di­nu pla­ni­ran je na dvi­je mi­li­jar­de eura. D.M.


Eks­per­ti­ma u Skup­šti­ni 430 hi­lja­da

Is­pod mi­li­on eura će se iz­dvo­ji­ti za CA­NU, 620 hi­lja­da, za­tim Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva 240 hi­lja­da, od če­ga se na sa­o­bra­ćaj od­no­si 150 hi­lja­da, a 90 hi­lja­da na po­mor­stvo. Za Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je pla­ni­ra­no 460 hi­lja­da.
– Za Skup­šti­nu je pla­ni­ra­no 430 hi­lja­da. Pla­ni­ra­na sred­stva se od­no­se na an­ga­žo­va­nje se­kre­ta­ra, od­no­sno struč­nih kon­sul­ta­na­ta u klu­bu, kao i na an­ga­žo­va­nje eks­pe­ra­ta – pi­še u pred­lo­gu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"