Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-08-11 DRŽAVA NE ŽELI DA SE OBRAČUNA SA PORESKIM DUŽNICIMA
Martinović Vlada odustala od poreske policije Nedugo nakon što je putem javnog konkursa izabran direktor poreske policije pokrenuta je procedura izmjene pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Ministarstva finansija sa obrazloženjem da Zakon o poreskoj administraciji ne poznaje institut poreske policije
Dan - novi portal
Upr­kos či­nje­ni­ci da po­re­ski dug pre­la­zi ci­fru od 700 mi­li­o­na eura, od čega je, prema podacima Ministarstva finansija naplativo svega 236,5 miliona, sek­tor po­re­ske po­li­ci­je ipak ne­će bi­ti for­mi­ran sa­zna­je „Dan” iz vi­še iz­vo­ra. Po­čet­kom mar­ta ove go­di­ne ime­no­van je ru­ko­vo­di­lac tog re­so­ra Mi­o­drag Mi­ćo Mar­ti­no­vić da bi sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon to­ga biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić do­nio od­lu­ku o uki­da­nju po­re­ske po­li­ci­je.
Da­kle, ne­du­go na­kon što je pu­tem jav­nog kon­kur­sa iza­bran di­rek­tor po­re­ske po­li­ci­je po­kre­nu­ta je pro­ce­du­ra iz­mje­ne pra­vil­ni­ka o unu­tra­šnjoj si­ste­ma­ti­za­ci­ji i or­ga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja sa obra­zlo­že­njem da Za­kon o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji ne po­zna­je in­sti­tut po­re­ske po­li­ci­je. Ima­ju­ći u vi­du ta­kve od­lu­ke, ne­ja­sno je za­što je ras­pi­si­van jav­ni kon­kurs i za­što je pri­ča oko po­re­ske po­li­ci­je uop­šte za­po­če­ta.
Od­u­sta­ja­njem od for­mi­ra­nja po­re­ske po­li­ci­je, Cr­na Go­ra osta­je je­di­na ze­mlja u re­gi­o­nu ko­ja ne­će ima­ti taj re­sor. Sve ze­mlje re­gi­o­na vi­še od de­ce­ni­je ima­ju for­mi­ra­nu po­re­sku po­li­ci­ju ko­ja dje­lu­je u sa­sta­vu po­re­skih upra­va i njen cilj je: spre­ča­va­nje uta­je po­re­za, bor­ba pro­tiv si­ve eko­no­mi­je kao i efi­ka­sni­ja na­pla­ta po­re­skog du­ga.
Na pri­mjer, ne­dav­no je u Sr­bi­ji zbog uta­je po­re­za uhap­šen biv­ši pre­mi­jer Zo­ran Živ­ko­vić i to baš zahvaljujući ak­tiv­no­sti­ma po­re­ske po­li­ci­je.
Me­đu­tim, upr­kos kon­ti­nu­i­ra­nom ra­stu po­re­skog du­ga, ne­ko­me u Cr­noj Go­ri je oči­gled­no u in­te­re­su da se ne for­mi­ra po­re­ska po­li­ci­ja. Ipak, ona se već na­ja­vlju­je go­di­na­ma. Još 2014. Vla­da je do­ni­je­la od­lu­ku o for­mi­ra­nju po­re­ske po­li­ci­je, or­ga­na ko­ji će dje­lo­va­ti u sa­sta­vu Po­re­ske upra­ve, a či­ji će cilj bi­ti efi­ka­sni­ja na­pla­ta po­re­skog du­ga. Me­đu­tim, tu se sva pri­ča oko po­re­ske po­li­ci­je za­vr­ši­la, a u 2014. go­di­ni po­re­ski dug bi­lje­ži naj­ve­ći rast u po­sled­njih de­set go­di­na.
Naj­ve­ći du­žni­ci, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma PU, po osno­vu po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost, po­re­za na do­bit, na ne­po­kret­no­sti, ak­ci­za i kon­ce­si­ja, njih 200, dr­ža­vi du­gu­ju 91,8 mi­li­o­na eura, dok 75,3 mi­li­o­na eura du­gu­je 100 pred­u­ze­ća po osno­vu ne­pla­će­nog po­re­za uz i na lič­na pri­ma­nja.
Li­stu od 200 naj­ve­ćih po­re­skih du­žni­ka pred­vo­di kom­pa­ni­ja Ave Ma­ri­ja Kolj­če­vić ko­ja du­gu­je 7,2 mi­li­o­na eura, a sli­je­di bu­dvan­sko pred­u­ze­će Mer­kur sa du­gom od 4,5 mi­li­o­na eura. Kom­pa­ni­ja Vek­tra Mon­te­ne­gro, vla­sni­štvo Dra­ga­na Br­ko­vi­ća du­gu­je 4,3 mi­li­o­na eura. Nje­go­va kom­pa­ni­ja Vek­tra Ja­kić du­gu­je sko­ro tri mi­li­o­na. Te kom­pa­ni­je na­la­ze se i na spi­sku naj­ve­ćih du­žni­ka po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa. Vek­tra Ja­kić za ne­pla­će­ne po­re­ze du­gu­je 884,5 mi­li­o­na eura, Vek­tra Mon­te­ne­gro 446,3 hi­lja­de eura i ko­la­šin­ska Vek­tra Nord 418,5 hi­lja­da eura. Fa­bri­ka vo­de Bje­la­si­ca Ra­da, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću, ko­ji je vla­snik 2,6 od­sto fon­da, du­gu­ju 1,6 mi­li­o­na eura za po­re­ze i do­pri­no­se uz i na lič­na pri­ma­nja. Bje­la­si­ca Ra­da du­gu­je po osno­vu vi­še vr­sta po­re­za 982,9 hi­lja­da eura, dok je dug Euro­fon­da 558,9 hi­lja­da, što je ukup­no oko tri mi­li­o­na eura.
Li­stu naj­ve­ćih po­re­skih du­žni­ka pred­vo­de dr­žav­ne kom­pa­ni­je ko­ji­ma je dr­ža­va naj­vi­še po­ma­ga­la. Rud­nik uglja, ko­ji du­gu­je pre­ko 15 mi­li­o­na, dok kom­pa­ni­ja Mon­te­ne­gro­er­lajnz du­gu­je pre­ko 13 mi­li­o­na eura, a Plan­ta­že 3,5 mi­li­o­na.B.Ma.


Du­pli­ran dug

Od 2010. go­di­ne po­re­ski dug bi­lje­ži kon­ti­nu­i­ran rast. Na­kon od­la­ska Mir­ja­ne Pe­šalj sa če­la Po­re­ske upra­ve 2010. go­di­ne ka­da je po­re­ski dug bio 296,4 mi­li­o­na eura. Funk­ci­ju di­rek­to­ra na­kon nje pre­u­zi­ma De­jan Ma­ri­no­vić i na kra­ju 2011. dug je iz­no­sio čak 370,4 mi­li­o­na eura od­no­sno na kra­ju 2012. go­di­ne 442 mi­li­o­na eura. Već po­čet­kom 2013. go­di­ne Ma­ri­no­vić pod­no­si ostav­ku i na če­lo Po­re­ske upra­ve do­la­zi Mi­lan La­ki­će­vić. Na kra­ju 2013. go­di­ne po­re­ski dug iz­no­sio je 450,2 mi­li­o­na eura. Re­kor­dan rast po­re­skog du­ga za­bi­lje­žen je 2014, od­no­sno iz­bor­ne go­di­ne ka­da je on po­ras­tao za čak 100 mi­li­o­na. Sre­di­nom 2015. go­di­ne La­ki­će­vić je pod­nio ostav­ku na funk­ci­ju di­rek­to­ra PU i u ok­to­bru te go­di­ne na nje­go­vo mje­sto do­la­zi Mi­o­mir M. Mu­go­ša. U de­cem­bru pro­šle go­di­ne po­re­ski dug iz­no­sio je 541,5 mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"