Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-01-03 PREGOVORI OKO KOALICIJE I RASPOREDA FUNKCIJA U TOKU, BORBA ZA MJESTO PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE UTIHNULA U KORIST DUA
Novi saziv parlamenta Bošnjaci se neće inatiti
Dan - novi portal
Oče­ku­jem da će pre­go­va­rač­ka gru­pa od­mah na­kon Bo­ži­ća iza­ći sa kon­kret­nim pred­lo­gom po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji će či­ni­ti ko­a­li­ci­ju tj. for­ma­li­zo­va­ti vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju u Tu­zi­ma, ka­zao je Ni­ko­la Ge­gaj, od­bor­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Ge­gaj na­vo­di i da će DPS, naj­vje­ro­vat­ni­je for­mi­ra­ti vlast sa tra­di­ci­o­nal­nim part­ne­ri­ma Bo­šnjač­kom stran­kom i De­mo­krat­skom uni­jom Al­ba­na­ca.
– Što se ti­če pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, još ni­je kon­kre­ti­zo­va­no ko bi to mo­gao bi­ti ali oče­ku­jem da će bi­ti iz re­do­va DUA, od­no­sno do­sa­da­šnji pred­sjed­nik Fa­dilj Ka­jo­šaj. Pred­sjed­nik Op­šti­ne će bi­ti iz re­do­va DPS-a, par­ti­je ko­ja je do­bi­la ubje­dlji­vo naj­ve­ću po­dr­šku gra­đa­na na po­sled­njim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma. Si­gur­no da će i BS bi­ti za­stu­plje­na sa svo­jim ka­dro­vi­ma. Bit­no je da se što pri­je for­mi­ra vlast i da se na­sta­vi re­a­li­za­ci­ja inve­sti­ci­ja ko­je su u to­ku kao i da oni ko­ji su pla­ni­ra­ni bu­dže­tom za ovu go­di­nu bu­du i za­po­če­ti. Ipak, naš pr­vi za­da­tak na­kon iz­bo­ra ru­ko­vod­stva Skup­šti­ne i Op­šti­ne je da usvo­ji­mo bu­džet za ovu go­di­nu- ka­zao je Ge­gaj.
Iako su po­sto­ja­le in­di­ci­je da bi Skup­šti­nu Op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog gra­da- Tu­zi mo­gao vo­di­ti ne­ko iz Bo­šnjač­ke stran­ke Hi­da­jet Ka­lač, funk­ci­o­ner te par­ti­je, is­ti­če da ipak ne­će.
– Pre­go­vo­ri oko ko­a­li­ci­je još uvi­jek ni­su zva­nič­no po­če­li, BS ni­je imao zva­nič­nu po­nu­du ali je za oče­ki­va­ti da to bu­du i da­lje DPS, BS i DUA. Vje­ru­jem da će­mo bi­ti dio bu­du­će vla­sti u lo­kal­noj upra­vi i naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će­mo tra­ži­ti mje­sto pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne ali ho­će­mo ne­ko od osta­lih lo­kal­nih funk­ci­ja, mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka, glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra, za­vi­si ka­ko bu­du te­kli pre­go­vo­ri... Vje­ru­jem da će­mo na­kon pra­zni­ka, od­no­sno do kra­ja mje­se­ca i to pi­ta­nje ri­je­ši­ti. Ima­će­mo sva­ka­ko stav o tom pi­ta­nju pa i o tim ne­kim no­vim ras­po­dje­la­ma, ima­će­mo i ne­ke pro­gram­ske ci­lje­ve i za­dat­ke ko­je smo u to­ku kam­pa­nje na­vo­di­li kao pri­o­ri­te­te a ko­je će­mo po­ku­ša­ti na­met­nu­ti u tom ne­kom bu­du­ćem sve­o­bu­hvat­nom pla­nu, od­no­sno u toj po­li­ti­ci ko­ja će se vo­di­ti na ni­vou Op­šti­ne Tu­zi. U sva­kom slu­ča­ju, DUA već du­že vre­me­na ima mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne i sa nji­ma smo ima­li po­li­tič­ku stabil­nost na ni­vou lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i ne že­li­mo da ra­di­mo ni­šta u inat bi­lo ko­me. To će vje­ro­vat­no ta­ko i osta­ti jer pri­o­ri­tet BS i je­ste po­li­tič­ka sta­bil­nost. Da­nas u ve­ći­ni op­šti­na se ne zna ko je vlast ko opo­zi­ci­ja, mi smo odan po­li­tič­ki part­ner i ne­će­mo ići u inat bi­lo ko­me u toj ko­a­li­ci­ji jer ako je cilj do­no­še­nje kva­li­tet­nih od­lu­ka, on­da se pri­je sve­ga mo­ra­mo uva­ža­va­ti i po­što­va­ti da bi sve mo­glo da funk­ci­o­ni­še– ka­zao je Ka­lač.
Od­bor­nik DUA Fa­dilj Ka­jo­šaj na­po­mi­nje da bi u na­red­nih par da­na tre­ba­li od­lu­či­ti ka­da će bi­ti na­sta­vak kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce na ko­joj će iza­bra­ti pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog gra­da- Tu­zi.
– Još uvi­jek tra­ju pre­go­vo­ri iz­me­đu Bo­šnja­ka i DPS-a ta­ko da je pi­ta­nje pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne još uvi­jek otvo­re­no. Tre­ba­lo je da na­sta­vim sa oba­vlja­njem te funk­ci­je ali će­mo još vi­dje­ti. Ja sam sva­ka­ko za. U dva man­da­ta sam oba­vljao taj po­sao, ovo bi mi bio tre­ći ali bi mo­žda tra­jao go­di­nu da­na jer su ta­kva pred­vi­đa­nja da će ovo sta­nje- op­šti­na u sklo­pu Glav­nog gra­da tra­ja­ti ne­kih go­di­nu da­na – pro­ko­men­ta­ri­sao je krat­ko Ka­jo­šaj.
S.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"