Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POKRENUT POSTUPAK O IZBORNIM NEREGULARNOSTIMA U MOJKOVCU
Dio spornih glasačkih listića sa izbora u Mojkovcu Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata Postupak je pokrenut nakon prijave da je 426 glasačkih listića na nedavno održanim izborima u Mojkovcu nezakonito označeno, čime je opozicija oštećena za najmanje tri odbornička mandata Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju Mirko Bulatović rekao je da je predmet formiran i dat osnovnom tužiocu Katarini Kljajević
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Bi­je­lom Po­lju for­mi­ra­lo je pred­met po­vo­dom kri­vič­ne pri­ja­ve u ko­joj se na­vo­di da je 426 gla­sač­kih li­sti­ća na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Moj­kov­cu ne­za­ko­ni­to ozna­če­no, či­me je opo­zi­ci­ja ošte­će­na za naj­ma­nje tri od­bor­nič­ka man­da­ta. In­for­ma­ci­ju da je for­mi­ran pred­met po­vo­dom ove kri­vič­ne pri­ja­ve za „Dan” je ju­če po­tvr­dio Mir­ko Bu­la­to­vić, ru­ko­vo­di­lac Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Bi­je­lom Po­lju. On je re­kao da je pred­met for­mi­ran i dat osnov­nom tu­ži­o­cu Ka­ta­ri­ni Klja­je­vić i da se mo­že oče­ki­va­ti pred­u­zi­ma­nje rad­nji u po­stup­ku.
Kri­vič­nu pri­ja­vu ne­dav­no su pod­ni­je­li pred­stav­ni­ci Gra­đan­skog po­kre­ta URA, a ma­te­ri­jal ko­ji do­ka­zu­je da su vr­še­ne ma­ni­pu­la­ci­je pro­sli­je­đen je i di­plo­mat­skim mi­si­ja­ma u Cr­noj Go­ri. Iz opo­zi­­ci­je su sa­op­šti­li da do­ka­zi do ko­jih su do­šli po­ka­zu­ju da su is­klju­či­vo red­ni bro­je­vi iz­bor­nih li­sta DPS-a i SD na gla­sač­kim li­sti­ći­ma obi­lje­ža­va­ni raz­li­či­tim sim­bo­li­ma, iako je iz­bor­ni za­kon u tom di­je­lu ve­o­ma pre­ci­zan i pro­pi­su­je da je va­že­ći sa­mo onaj gla­sač­ki li­stić gdje je za­o­kru­žen red­ni broj.
Ka­ko je na­ve­de­no u kri­vič­noj pri­ja­vi, uvi­dom u bi­rač­ki ma­te­ri­jal utvr­đe­no je da DPS ima 341 gla­sač­ki li­stić obi­lje­žen ra­znim ozna­ka­ma (kva­dra­ti­ma, tro­ug­li­ći­ma, flo­ma­ste­ri­ma, vi­še­stru­kim za­o­kru­ži­va­njem), pa se mo­že za­klju­či­ti da su dva od­bor­nič­ka man­da­ta do­bi­je­na na ra­čun uci­je­nje­nih bi­ra­ča.
U pri­ja­vi je na­gla­še­no da su So­ci­jal­de­mo­kra­te od ukup­no 210 gla­so­va ima­le 85 obi­lje­že­nih li­sti­ća, „što zna­či da su man­dat obez­bi­je­di­le pre­ko ta­kvih li­sti­ća, na ko­ji­ma do­mi­ni­ra­ju zna­ko­vi tro­u­gla i kva­dra­ta”.
Kon­tro­lom je utvr­đe­no da je od 5.852 va­že­ća li­sti­ća na ne­do­zvo­ljen na­čin ozna­če­no ukup­no 426 gla­sač­kih li­sti­ća, od to­ga 341 gla­sač­ki li­stić na ko­ji­ma je za­o­kru­že­na li­sta DPS-a i 85 gla­sač­kih li­sti­ća na ko­ji­ma je za­o­kru­že­na li­sta SD. Pro­cje­na je da su na ovaj na­čin do­bi­je­na tri man­da­ta – dva za DPS, a je­dan za SD.
Za­ko­nom o iz­bo­ru od­bor­ni­ka i po­sla­ni­ka pro­pi­sa­no je da se gla­sa za­o­kru­ži­va­njem red­nog bro­ja is­pred na­zi­va iz­bor­ne li­ste za ko­ju se gla­sa, od­no­sno za­o­kru­ži­va­njem na­zi­va li­ste ili ime­na i pre­zi­me­na no­si­o­ca li­ste.
– Sta­vlja­nje kva­dra­ta ne mo­že se poi­sto­vje­ti­ti sa za­o­kru­ži­va­njem, od­no­sno cr­ta­njem kru­ga, pa je ja­sno da li­sti­će ko­ji su ozna­če­ni ra­znim zna­ko­vi­ma i sim­bo­li­ma tre­ba pro­gla­si­ti ne­va­že­ćim, na­ro­či­to one na ko­ji­ma su cr­ta­ni ra­zni ge­o­me­trij­ski zna­ci i sim­bo­li – pi­še u pri­ja­vi.
Pod­no­si­o­ci kri­vič­ne pri­ja­ve tvr­de da su u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje u Moj­kov­cu za­sad ne­po­zna­ta li­ca iz­vr­ši­la kri­vič­no dje­lo po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju i kri­vič­no dje­lo po­vre­da taj­no­sti gla­sa­nja. Oni su po­zva­li gra­đa­ne ko­ji su bi­li žr­tve ucje­na i pri­ti­sa­ka da se obra­te Gra­đan­skom po­kre­tu URA, ko­ji će im omo­gu­ći­ti prav­nu po­moć ka­ko bi sva­ki gra­đa­nin bio u pri­li­ci da za­šti­ti svo­ja Usta­vom i za­ko­nom za­ga­ran­to­va­na pra­va.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 27.no­vem­bra osvo­ji­la ap­so­lut­nu vlast u Moj­kov­cu. Po zva­nič­nim re­zul­ta­ti­ma, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je u Moj­kov­cu osvo­ji­la 18 od­bor­nič­kih man­da­ta (3.195 gla­so­va), što je dva vi­še ne­go na iz­bo­ri­ma 2013. go­di­ne.
Ti lo­kal­ni iz­bo­ri odr­ža­ni su u sjen­ci broj­nih op­tu­žbi za ne­re­gu­lar­no­sti, za na­pa­de na par­tij­ske funk­ci­o­ne­re, ne­po­treb­ne in­ter­ven­ci­je spe­ci­jal­ne po­li­ci­je i po­vre­me­na za­tva­ra­nja bi­ra­li­šta.
M.N.–M.V.


SDT ni­je nad­le­žno

Za iz­bor­ne ne­re­gu­la­r­no­sti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ni­je nad­le­žno Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) jer je do­pu­nom za­ko­na o Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pro­pi­sa­no da su u nad­le­žno­sti Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva is­klju­či­vo po­vre­de iz­bor­nih pra­va ko­je su se od­no­si­le na par­la­men­tar­ne iz­bo­re odr­ža­ne 16.ok­to­bra 2016.go­di­ne.
Za­ko­nom o do­pu­ni za­ko­na o Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pre­ci­zi­ra­no je da će se ovaj za­kon pri­mje­nji­va­ti do pra­vo­sna­žnog okon­ča­nja svih po­stu­pa­ka po­kre­nu­tih u ve­zi sa iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne. To zna­či da su za mo­gu­će iz­bor­ne ne­re­gu­lar­no­sti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma nad­le­žna osnov­na dr­žav­na tu­ži­la­štva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"