Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-11-18 V.D. KONKURISAO ZA REKTORA UCG
Nikolić Danilo Nikolić jedini kandidat Prema informacijama „Dana”, izborna komisija će u utorak, 21. novembra, održati sjednicu na kojoj će se izjasniti o Nikolićevom programu
Dan - novi portal
V.d. rek­to­ra Da­ni­lo Ni­ko­lić pre­dao je ju­če kan­di­da­tu­ru ko­mi­si­ji za iz­bor rek­to­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG), sa­zna­je „Dan”. U kon­kur­su ko­ji je uprav­ni od­bor ras­pi­sao 17. ok­to­bra na­vo­di se da pra­vo pri­ja­ve na kon­kurs ima­ju li­ca sa aka­dem­skim zva­njem re­dov­ni pro­fe­sor u rad­nom od­no­su na UCG. Uz pri­ja­vu se pod­no­se do­ka­zi o is­pu­nja­va­nju uslo­va i pro­gram raz­vo­ja UCG. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, iz­bor­na ko­mi­si­ja će u uto­rak, 21. no­vem­bra, odr­ža­ti sjed­ni­cu na ko­joj će se iz­ja­sni­ti o is­pu­nje­no­sti uslo­va i Ni­ko­li­će­vom pro­gra­mu.
Uprav­ni od­bor ime­no­vao je Ni­ko­li­ća za vr­ši­o­ca du­žno­sti rek­to­ra na­kon što je Rad­mi­la Voj­vo­dić smi­je­nje­na na za­htjev Vla­de zbog su­ko­ba oko sje­di­šta Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le u Be­ra­na­ma. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” iz Rek­to­ra­ta, Ni­ko­lić ima po­dr­šku pred­sjed­ni­ka Uprav­nog od­bo­ra UCG Du­ška Bje­li­ce i pred­stav­ni­ka Vla­de u tom ti­je­lu, zbog če­ga se i kan­di­do­vao za funk­ci­ju rek­to­ra.
Uprav­ni od­bor ime­no­vao je pro­šle sed­mi­ce ko­mi­si­ju za spro­vo­đe­nje po­stup­ka iz­bo­ra no­vog rek­to­ra, ko­ju či­ne pred­sjed­ni­ca ko­mi­si­je za iz­bor rek­to­ra Gor­da­na Pa­o­vić Jek­nić, čla­no­vi Mi­ran Be­gić (pred­stav­nik aka­dem­skog oso­blja), pred­stav­ni­ci osni­va­ča Mi­len­ko Da­mja­no­vić i Vla­dan Jo­ko­vić i pred­stav­nik stu­de­na­ta Va­si­li­je Iva­no­vić.
Sta­tu­tom UCG je pro­pi­sa­no da će iz­bor­na ko­mi­si­ja od­ba­ci­ti ne­bla­go­vre­me­ne i ne­pot­pu­ne pri­ja­ve. Iz­bor­na ko­mi­si­ja do­sta­vlja Se­na­tu na mi­šlje­nje pro­gra­me kan­di­da­ta či­je pri­ja­ve su oci­je­nje­ne kao bla­go­vre­me­ne i pot­pu­ne.
– Na­čin i po­stu­pak da­va­nja mi­šlje­nja o pro­gra­mi­ma kan­di­da­ta za rek­to­ra Se­nat ure­đu­je svo­jim ak­tom. Iz­bor­na ko­mi­si­ja do­sta­vlja uprav­nom od­bo­ru iz­vje­štaj o pri­ja­vlje­nim kan­di­da­ti­ma i mi­šlje­nje Se­na­ta. Taj­no gla­sa­nje na uprav­nom od­bo­ru spro­vo­di iz­bor­na ko­mi­si­ja – pi­še u sta­tu­tu.
Su­kob iz­me­đu Vla­de i biv­še rek­tor­ke Rad­mi­le Voj­vo­dić iz­bio je na­kon što je UCG do­nio od­lu­ku da se Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la pre­se­li iz Be­ra­na u Pod­go­ri­cu ka­ko bi se una­pri­je­dio kva­li­tet na­sta­ve. Su­kob je tra­jao pet mje­se­ci, a Voj­vo­di­će­va je na­kon ra­zr­je­še­nja sa funk­ci­je rek­to­ra pod­ni­je­la tu­žbu Uprav­nom su­du, ko­ji se ogla­sio ne­na­dle­žnim i upu­tio po­stu­pak Osnov­nom su­du.
D.B.


Do­sko­ro bio de­kan Po­mor­skog fa­kul­te­ta

Ni­ko­lić je do­ne­dav­no bio de­kan Po­mor­skog fa­kul­te­ta u Ko­to­ru i re­dov­ni pro­fe­sor na toj usta­no­vi. U nje­go­voj bi­o­gra­fi­ji se na­vo­di da je osnov­nu ško­lu za­vr­šio u Ti­to­gra­du, a sred­nju u Me­di­so­nu, Vi­skon­sin, SAD.
Di­plo­mi­rao je na Ma­šin­skom fa­kul­te­tu UCG, smjer me­ha­ni­za­ci­ja, 1995. go­di­ne, sa pro­sječ­nom ocje­nom 8,54. Na Ma­šin­skom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, smjer go­ri­va i sa­go­ri­je­va­nje, 1999. go­di­ne je od­bra­nio ma­gi­star­ski rad pod na­zi­vom „Is­tra­ži­va­nje pro­ce­sa sa­go­ri­je­va­nja u brod­skim di­zel mo­to­ri­ma”, pod men­tor­stvom Mi­la­na Ra­do­va­no­vi­ća. Dok­tor­sku di­ser­ta­ci­ju pod na­zi­vom „Mo­guć­no­sti sma­nje­nja emi­si­ja NOx i ča­đi iz di­zel mo­to­ra mo­di­fi­ka­ci­jom po­je­di­nih pa­ra­me­ta­ra di­zel go­ri­va i mo­to­ra„ od­bra­nio je 2002. go­di­ne na Ma­šin­skom fa­kul­te­tu UCG, pod men­tor­stvom No­ri­ma­sa Ida, sa KE­IO uni­ver­zi­te­ta u To­ki­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"