Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-11-08 POSLIJE SEDAM GODINA KONAČNO ZAVRŠENA IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA NA KRNOVU
Vjetroelektrana na Krnovu Zbog vjetroelektrana biće veće naknade Firma „Krnovo grin enerdži” dobila je 2. novembra licencu za proizvođača električne energije, a dan kasnije stekla je status povlašćenog proizvođača, za čiju električnu energiju građani, preko računa za struju, plaćaju podsticaje. Naknada za podsticaj će dogodine izvjesno biti veća, a prikupljeni novac koji nije utrošen za pet mjeseci ove godine isplatiće u 2018. godini
Dan - novi portal
Fir­ma „Kr­no­vo grin ener­dži” po­sta­vi­la je svih 26 vje­tro­ge­ne­ra­to­ra i ko­nač­no za­vr­ši­la iz­grad­nju vje­tro­par­ka na Kr­no­vu, po­tvr­đe­no je za „Dan” iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je. „Kr­no­vo grin ener­dži”, či­ji su vla­sni­ci fran­cu­ska i austrij­ska fir­ma, Akuo i Ivi­som ima­o je rok do 7. no­vem­bra, od­no­sno do ju­če, da za­vr­ši vje­tro­park, pre­ma pe­tom anek­su ugo­vo­ra iz ju­na.
„Kr­no­vo grin ener­dži” je od Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ener­ge­ti­ku (RAE) 2. no­vem­bra do­bio li­cen­cu za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je, dok je dan po­sli­je to­ga, od­no­sno 3. no­vem­bra, ka­ko su ka­za­li iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je, ste­kao sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča. Taj sta­tus omo­gu­ća­va pod­sti­caj­nu ci­je­nu za pro­da­ju pro­iz­ve­de­ne elek­trič­ne ener­gi­je. Pod­sti­caj, pla­ća­ju gra­đa­ni, pre­ko ra­ču­na za stru­ju. Osim fir­me „Kr­no­vo grin ener­dži”, po­vla­šće­ni sta­tus ima­ju če­ti­ri fir­me ko­je su vla­sni­ci de­set mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na.
Na­kna­de za pod­sti­caj, ko­je pla­ća­ju gra­đa­ni, po­ve­ća­ne su u ovoj go­di­ni za sko­ro če­ti­ri pu­ta zbog to­ga što je tre­ba­lo da se do ma­ja za­vr­še vje­tro­e­lek­tra­ne (VE) i da se od tog mje­se­ca za njih pla­ća­ju pod­sti­ca­ji. S ob­zi­rom na to da su sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča do­bi­li u no­vem­bru, umje­sto u ma­ju, no­vac ko­ji je pri­ku­pljan u tih pet mje­se­ci, od ma­ja do no­vem­bra, pre­ba­ci­će se za na­red­nu go­di­nu, od­no­sno za taj iz­nos će na­red­ne go­di­ne na­kna­da bi­ti ma­nja.
Ipak, ono što je oči­gled­no je­ste da će se na­kna­da i u 2018. go­di­ni po­ve­ća­ti, jer će VE „Kr­no­vo” pro­iz­vo­di­ti to­kom ci­je­le go­di­ne. Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je na­ve­li su da će sna­ga VE „Kr­no­vo” bi­ti 72 me­ga­va­ta, dok je pla­ni­ra­na go­di­šnja pro­iz­vod­nja od 200 do 230 gi­ga­vat-sa­ti. Ove go­di­ne će VE „Kr­no­vo” pro­iz­ve­sti iz­me­đu 40 i 50 gi­ga­vat-sa­ti, sko­ri isto ko­li­ko i de­set mHE, ko­je uko­li­ko bu­du po­volj­ni hi­dro­lo­ški uslo­vi mo­gu do kra­ja go­di­ne pro­iz­ve­sti oko 45 gi­ga­vat-sa­ti.
Na pi­ta­nje ho­će li se po­ve­ća­ti na­kna­da za pod­sti­caj zbog pu­šta­nja u si­stem VE „Kr­no­vo3 i iz­vje­snog do­sti­za­nja pla­ni­ra­ne pro­iz­vod­nje u na­red­noj go­di­ni, iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je ni­su di­rekt­no od­go­vo­ri­li, već su ka­za­li da će sred­stva ko­ja su pri­ku­plje­na u ovoj go­di­ni a ni­je­su is­pla­će­na za pod­sti­ca­je to­kom 2017. go­di­ne, bi­ti is­pla­će­na u 2018. go­di­ni.
Mi­ni­star­svo eko­no­mi­je na­kna­du za pod­sti­ca­je utvr­đu­je po­čet­kom ka­len­dar­ske go­di­ne. Ove go­di­ne je na­kna­da po­ve­ća­na sko­ro če­ti­ri pu­ta zbog jed­ne ili dvi­je mHE i VE „Kr­no­vo”. S ob­zi­rom na to da VE „Kr­no­vo” od ma­ja ni­je do­bi­la sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča, on­da zna­či da će za pet mje­se­ci, ko­li­ko su pod­sti­ca­ji pla­ća­ni u ovoj go­di­ni za VE „Kr­no­vo” ko­ja ni­je pro­iz­vo­di­la, bi­ti pre­ba­če­ni u na­red­nu go­di­nu.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca je ka­zao da će gra­đa­ni usko­ro pla­ća­ti još ve­ću na­kna­du za­vr­šet­kom VE „Kr­no­vo” i do­bi­ja­njem sta­tu­sa po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča vla­sni­ka vje­tro­par­ka.
– Ja­sno je da će gra­đa­ni usko­ro pla­ća­ti ve­će na­kna­de, a sa­mim tim i ima­ti ve­će ra­ču­ne za stru­ju. Vla­da će to is­ko­ri­sti­ti kao po­vod da uve­ća na­kna­du za pod­sti­ca­nje pro­iz­vod­nje iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra. Dru­gim ri­je­či­ma, ona će za­vu­ći još du­blje ru­ku u džep si­ro­ti­nje, ra­di po­ma­ga­nja mo­no­po­li­stič­kih su­bje­ka­ta u sfe­ri ener­ge­ti­ke. Eko­nom­ska eks­plo­a­ta­ci­ja si­ro­ti­nje za po­tre­be krup­nog mo­no­po­li­stič­kog ka­pi­ta­la kla­sič­ni je eko­nom­ski fa­ši­zam – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Ka­ko je ka­zao, u nor­mal­nim uslo­vi­ma, krup­nim pro­iz­vo­đa­či­ma je neo­p­hod­no da ima­ju si­gu­ran am­bi­jent i vla­da­vi­nu pra­va, a u ne­nor­mal­nim uslo­vi­ma oni oče­ku­ju da ih još i si­ro­ti­nja no­si na svo­jim le­đi­ma.
– Vla­da ne­ma mo­tiv da kre­i­ra efi­ka­san i pra­vi­čan mo­del za una­pre­đe­nje ener­get­skog si­ste­ma s ob­zi­rom na to da se oslo­ni­la na pro­stu oti­ma­či­nu nov­ca gra­đa­na i nje­go­vo pre­si­pa­nje u ka­su onih ko­ji su za­ro­bi­li ener­get­ski sek­tor – za­klju­čio je Ko­pri­vi­ca.D.M.


Da­li ga­ran­ci­ju za po­sled­nji aneks

Vla­da je s fir­mom „Kr­no­vo grin ener­dži” od 2010. go­di­ne, ka­da je pot­pi­san osnov­ni ugo­vor o za­ku­pu na 20 go­di­na, do ko­nač­nog za­vr­šet­ka vje­tro­e­lek­tra­na, pot­pi­sa­la pet anek­sa ugo­vo­ra.
Po­sled­nji aneks bio je u ju­nu po­sled­nji. Vla­da je tom pri­li­kom tra­ži­la od vla­sni­ka ban­kar­sku ga­ran­ci­ju od 1,2 mi­li­o­na eura i upo­zo­ri­la ih da ako ne za­vr­še pro­je­kat do no­vem­bra, vi­še ne­će pro­du­ža­va­ti rok za za­vr­še­tak.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"