Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-23 KOTORANIN IGOR BOŽOVIĆ SE NIJE POJAVIO NA ROČIŠTU U VIŠEM SUDU U PODGORICI
Božović Potjernica za vođom „kavčana”
Dan - novi portal
Po­što se vo­đa „ka­vač­kog kla­na” Igor Bo­žo­vić ju­če ni­je po­ja­vio u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du na ro­či­štu po­vo­dom pred­lo­ga Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva da mu se od­re­di pri­tvor, za njim će bi­ti ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca. Od­lu­ku o od­re­đi­va­nju pri­tvo­ra do­ni­je­će pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić.
Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, Bo­žo­vić se na­la­zi u Be­o­gra­du na li­je­če­nju, ali to ni­je­su u pot­pu­no­sti mo­gli po­tvr­di­ti nje­go­vi bra­ni­o­ci.
Advo­kat Dra­go­ljub Đu­ka­no­vić ka­zao je da je nje­gov kli­jent na li­je­če­nju, ne že­le­ći da ka­že gdje se tre­nut­no na­la­zi.
– Ne­mam no­vih in­for­ma­ci­ja. O da­ljem po­stup­ku i od­lu­ka­ma su­da bi­će­te oba­vi­je­šte­ni – ka­zao je Đu­ka­no­vić, do­dav­ši da ne­ma kon­takt sa op­tu­že­nim Bo­žo­vi­ćem.
On je po­čet­kom av­gu­sta pu­šten iz Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja na­kon što je iz­dr­žao pe­to­go­di­šnju ka­znu. Bio je osu­đen zbog šver­ca ko­ka­i­na iz Ju­žne Ame­ri­ke u Špa­ni­ju. Sim­to­ma­tič­no je da je Bo­žo­vić pr­vo na­pu­stio ze­mlju pa se tu­ži­lac sje­tio da tra­ži od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra zbog dru­gog dje­la ko­je mu se sta­vlja na te­ret.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce Bo­žo­vić se sum­nji­či da je sa Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom, ko­ji je ta­ko­đe u bjek­stvu, kra­jem 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim za­jed­no vr­bo­va­li još 13 oso­ba ko­je su ob­u­hva­će­ne istom op­tu­žni­com. Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac tvr­di da su Bo­žo­vić i Ka­šće­lan bi­li za­du­že­ni za pla­ni­ra­nje i vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, ali i da­va­nje uput­sta­va i na­red­be osta­lim čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Vi­ši sud vra­tio je ra­ni­je op­tu­žni­cu pro­tiv njih na do­ra­du jer se za­sni­va­la na pri­zna­nju po­li­cij­skog in­spek­to­ra Zlat­ka Sa­mar­dži­ća. Me­đu­tim, on je u me­đu­vre­me­nu po­vu­kao pot­pis sa spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­cu i tu­ži­la­štvo vi­še ne mo­že da ra­ču­na na taj do­kaz.
Sa­mar­džić je pri­ve­de­nim pri­pad­ni­ci­ma „ka­vač­kog kla­na” omo­gu­ća­vao da se u po­li­cij­skim pro­sto­ri­ja­ma do­go­va­ra­ju šta će da pri­ča­ju pred tu­ži­o­cem – pi­še u op­tu­žnom pred­lo­gu ko­ji je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo pod­ni­je­lo pro­tiv pri­pad­ni­ka te kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je iz Ko­to­ra.
Iz mje­ra taj­nog nad­zo­ra, ka­ko se da­lje na­vo­di u op­tu­žnom pred­lo­gu, pro­iz­i­la­zi da je Sa­mar­džić kao po­moć­nik ko­man­di­ra za jav­ni red i mir do­zvo­lio ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu u to vri­je­me okri­vlje­nih Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća i Igo­ra Bo­žo­vi­ća.
– On je otvo­rio pro­zo­re u pro­sto­ri­ja­ma za za­dr­ža­va­nje OB Ko­tor ka­ko bi se Đu­ri­šić i Bo­žo­vić do­go­va­ra­li o na­či­nu iz­no­še­nja od­bra­ne pred tu­ži­o­cem i na taj na­čin im je pri­ba­vio ko­rist i zlo­u­po­tri­je­bio slu­žbe­ni po­lo­žaj – pi­še u op­tu­žnom pred­lo­gu.
Iz spi­sa pred­me­ta OB Ko­tor po­vo­dom pri­ja­ve Sa­še Ra­da­no­vi­ća pro­tiv Đu­ri­ši­ća i Bo­žo­vi­ća pro­iz­i­la­zi da su oni li­še­ni slo­bo­de 8.8.2016. go­di­ne i da su istog da­na spro­ve­de­ni de­žur­nom osnov­nom tu­ži­o­cu u Ko­to­ru zbog osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti.
– Ta­ko­đe, iz mje­ra taj­nog nad­zo­ra pro­iz­i­la­zi da je Zlat­ko Sa­mar­džić u stal­noj te­le­fon­skoj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa Bo­žo­vi­ćem, te da za­ka­zu­ju sa­stan­ke, što uka­zu­je da je u kon­tak­tu sa čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, i to ne ra­di vr­še­nja slu­žbe­ne du­žno­sti i vr­še­nja slu­žbe ko­ju oba­vlja – pi­še u op­tu­žnom pred­lo­gu pro­tiv pri­pad­ni­ka „ka­vač­kog kla­na”.
Osim Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa tog kla­na, op­tu­žni­com su ob­u­hva­će­ni i Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu i za nji­ma je ras­pi­sa­na po­tjer­ni­ca. Op­tu­žni­com su ob­u­hva­će­ni i Ste­fan Br­no­vić, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov i Go­ran Lju­ba­to­vić.M.D.


U kon­tak­tu sa Ka­šće­la­nom

U op­tu­žni­ci se, iz­me­đu osta­log, na­vo­di da su Ka­šće­lan i Igor Bo­žo­vić kra­jem ma­ja 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim vr­bo­va­li osta­le čla­no­ve.
– Iz tran­skrip­ta pro­iz­i­la­zi da je Igor Bo­žo­vić, ko­ji je u ZIKS-u iz­dr­ža­vao ka­znu zbog dro­ge, u kon­tak­tu sa Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom i dru­gim li­ci­ma, vo­đa­ma i čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, ko­ji ga oba­vje­šta­va­ju o svim de­ša­va­nji­ma od in­te­re­sa za kri­mi­nal­nu or­ga­ni­za­ci­ju – pi­še u op­tu­žnom pred­lo­gu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"