Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-22 RUDNIK UGLJA PLANIRA NOVA ZADUŽENJA
Đukanović Čeka se garancija za kredit kod Aca Prema nezvaničnim saznanjima, kredit u iznosu od 2,7 miliona eura biće podignut kod Prve banke, u većinskom vlasništvu brata bivšeg premijera
Dan - novi portal
Ak­ci­o­na­ri Rud­ni­ka uglja Plje­vlja na ju­če­ra­šnjoj van­red­noj sjed­ni­ci ni­je­su do­ni­je­li od­lu­ku od ko­je će ban­ke uze­ti kre­dit ko­jim će pla­ti­ti dug za po­re­ze i do­pri­no­se jer, pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, ju­če ni­je sti­glo pi­sme­no jem­stvo od Elek­tro­pri­vre­de, od­no­sno sa­gla­snost da će ta kom­pa­ni­ja bi­ti ži­rant.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, ta sred­stva u iz­no­su od 2,7 mi­li­o­na eura, ka­ko pla­ni­ra­ju u Rud­ni­ku, naj­vje­ro­vat­ni­je će bi­ti po­dig­nu­ta kod Pr­ve ban­ke, u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Aco Đu­ka­no­vić je su­vla­snik u Rud­ni­ku uglja i po­sje­du­je 12,2 od­sto ak­ci­ja. Od tog kre­di­ta, uko­li­ko do­bi­ju ga­ran­ci­ju EPCG, u Rud­ni­ku pla­ni­ra­ju da iz­mi­re dio po­re­skog du­ga, u pr­vom re­du dug za po­re­ze i do­pri­no­se.
Iz Rud­ni­ka je si­noć, na­kon sjed­ni­ce skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra, sa­op­šte­no da je do­ni­je­ta od­lu­ka da se tre­nut­no po­dig­ne kre­dit od 2,7 mi­li­o­na eura, ali ni­je sa­op­šte­no kod ko­je će ban­ke kre­dit bi­ti po­dig­nut.
– Na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Rud­ni­ka uglja AD Plje­vlja, ak­ci­o­na­ri su da­li pu­nu po­dr­šku mo­de­lu rje­ša­va­nja po­re­skog du­ga ko­ji je me­nadž­ment za­po­čeo pri­ja­vom za re­pro­gram i upla­tom od 1,35 mi­li­o­na eura, od­no­sno 10 od­sto ukup­nog du­ga. Ak­ci­o­na­ri su se sa­gla­si­li da se Rud­nik uglja kre­dit­no za­du­ži i upla­ti do­dat­nih 20 od­sto po­re­skog du­ga, tj. do­dat­nih 2,7 mi­li­o­na eura, ta­ko da će iz­nos sred­sta­va za ko­ja će se ura­di­ti re­pro­gram po­re­skog du­ga bi­ti oko 9,4 mi­li­o­na eura, a ista će bi­ti is­pla­će­na u 60 ra­ta. S ob­zi­rom na to da je ovaj mo­del rje­ša­va­nja po­re­skog du­ga u su­šti­ni na fo­nu od­lu­ke Skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra iz de­cem­bra 2016. go­di­ne, a pi­ta­nje po­re­skog du­ga se rje­ša­va na po dru­štvo po­volj­ni­ji na­čin, od­lu­če­no je da se za na­red­nu skup­šti­nu ak­ci­o­na­ra pri­pre­mi de­talj­na in­for­ma­ci­ja o spro­vo­đe­nju upra­vo usa­gla­še­nih ak­tiv­no­sti na rje­ša­va­nju po­re­skog du­ga, te da se mo­del rje­ša­va­nja ko­ji je bio de­fi­ni­san od­lu­kom skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra od 13. de­cem­bra 2016. go­di­ne sta­vi van sna­ge – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Rud­ni­ka uglja.
Iz Rud­ni­ka uglja je sa­op­šte­no da je na sjed­ni­ci skup­šti­ne ak­ci­o­na­ra do­ni­je­ta od­lu­ka da se to­kom ove go­di­ne in­ve­sti­ra osam mi­li­o­na eura, ali ni­je pre­ci­zi­ra­no na ko­ji će na­čin no­vac bi­ti obez­bi­je­đen.
– U okvi­ru osam mi­li­o­na eura odo­bre­nih in­ve­sti­ci­ja pla­ni­ra se iz­mje­šta­nje krup­nih in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta, na­bav­ka no­ve opre­me, ala­ta i me­ha­ni­za­ci­je, te uvo­đe­nje no­vog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma. Na­čin fi­nan­si­ra­nja po­treb­nih sred­sta­va će bi­ti na­knad­no de­fi­ni­san u okvi­ru in­ge­ren­ci­ja od­bo­ra di­rek­to­ra – sa­op­šte­no je iz Rud­ni­ka uglja uz po­ja­šnje­nje da je ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić po­ka­zao za­do­volj­stvo što se ko­nač­no po­kre­će pi­ta­nje pla­ća­nja po­re­skog du­ga.
Pre­ma po­da­ci­ma Rud­ni­ka uglja, dug za po­re­ze i do­pri­no­se je 13,5 mi­li­o­na eura. Bord di­rek­to­ra je pro­šle ne­dje­lje do­nio od­lu­ku ko­jom se za­po­sle­nim nu­de sti­mu­la­tiv­ne mje­re ka­ko bi oni ru­da­ri ko­ji ima­ju če­tr­de­set go­di­na rad­nog sta­ža mo­gli ići u pen­zi­ju. Da bi ova po­nu­da stu­pi­la na sna­gu, neo­p­hod­no je da se ri­je­ši pi­ta­nje du­go­va za po­re­ze i do­pri­no­se, jer mno­gi rad­ni­ci ne mo­gu da pri­ja­ve če­tr­de­set go­di­na rad­nog sta­ža. S dru­ge stra­ne, Rud­ni­ku je sta­lo da što pri­je sma­nji broj za­po­sle­nih, ko­jih je na kra­ju pro­šle go­di­ne bi­lo 807, ka­ko bi grad­nja dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja bi­la is­pla­ti­va.B. Je.


Tra­že 6,5 eura po ak­ci­ji

Na van­red­noj Skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra Elek­tro­pri­vre­de, ko­ja je odr­ža­na po­sled­njeg da­na ja­nu­a­ra, usvo­je­na je od­lu­ka o iz­ra­ža­va­nju za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka uglja. Od­lu­ka o za­in­te­re­so­va­no­sti za ula­zak u vla­snič­ku struk­tu­ru Rud­ni­ka usvo­je­na je na­kon što su ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, ko­ja u EPCG po­sje­du­je 41,7 od­sto ak­ci­ja, i Aco Đu­ka­no­vić 28. de­cem­bra pro­šle go­di­ne do­sta­vi­li za­jed­nič­ki pred­log, od­no­sno po­nu­du da EPCG ku­pi ak­ci­je ko­je Ita­li­ja­ni i Đu­ka­no­vić ima­ju u Rud­ni­ku uglja. A2A je vla­snik dva mi­li­o­na ak­ci­ja Rud­ni­ka, od­no­sno 39,49 od­sto, a ak­ci­je su EPCG po­nu­đe­ne po ci­je­ni od 6,5 eura po di­o­ni­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"