Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-22 IAKO SU MEĐU NAJVEĆIM PORESKIM DUŽNICIMA, ŽELJEZNIČKA PREDUZEĆA SE ZADUŽUJU NA TERET BUDŽETA
Detalj sa željezničke stanice u Podgorici Država i dalje garantuje za gubitaše Država je garantovala za kredit od 20 miliona eura za projekat rehabilitacije pruge Bar–Podgorica–Vrbnica radi uklanjanja ograničenja brzine, povećavanja pouzdanosti, smanjenja troškova održavanja i poboljšavanja bezbjednosti u željezničkom saobraćaju
Dan - novi portal
-Že­lje­znič­ka pred­u­ze­ća, i to Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra, Že­lje­znič­ki pre­voz i Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va, na­la­ze se u vr­hu li­ste naj­ve­ćih po­re­skih du­žni­ka po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja sa ukup­nim du­go­va­nji­ma dr­ža­vi od 7,5 mi­li­o­na eura.
Kom­pa­ni­ja Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra za po­re­ze i do­pri­no­se na lič­na pri­ma­nja du­gu­je oko 2,9 mi­li­o­na eura, ali bez ob­zi­ra na taj po­da­tak i na či­nje­ni­cu da to pred­u­ze­će od seg­men­ta­ci­je ne­ka­da je­din­stve­ne Že­lje­zni­ce po­slu­je sa vi­še­mi­li­on­skim gu­bi­ci­ma, dr­ža­va im je ga­ran­to­va­la za no­vi kre­dit kod Evrop­ske in­ve­sti­co­ne ban­ke, i to od čak 20 mi­li­o­na eura.
Dr­ža­va je ga­ran­to­va­la za 20 mi­li­o­na eura za pro­je­kat re­ha­bi­li­ta­ci­je pru­ge Bar–Pod­go­ri­ca–Vrb­ni­ca ra­di ukla­nja­nja ogra­ni­če­nja br­zi­ne, po­ve­ća­va­nja po­u­zda­no­sti, sma­nje­nja tro­ško­va odr­ža­va­nja i po­bolj­ša­va­nja bez­bjed­no­sti u že­lje­znič­kom sa­o­bra­ća­ju.
Pre­ma po­da­ci­ma iz re­vi­zor­skog iz­vje­šta­ja, ta kom­pa­ni­ja du­gu­je rad­ni­ci­ma 1,4 mi­li­o­na eura za pre­voz, ko­ji im, mi­mo pra­vil­ni­ka, ni­je is­pla­ći­van od 2008. do 2013. go­di­ne. Naj­broj­ni­je že­lje­znič­ko pred­u­ze­će, sa pre­ko 800 rad­ni­ka, za­vr­ši­lo je pro­šlu go­di­nu sa gu­bit­kom od 3,5 mi­li­o­na eura, što je ma­nje ne­go u 2014. go­di­ni, ka­da su bi­li u mi­nu­su 5,4 mi­li­o­na eura. Tre­ći kvar­tal pro­šle go­di­ne kom­pa­ni­ja ŽICG je za­vr­ši­la sa gu­bit­kom od 976 hi­lja­da eura. Na če­lu ŽICG je Mi­lan Čo­la­ko­vić, dok je pred­sjed­nik bor­da di­rek­to­ra Žar­ko Štu­ra­no­vić.
Dva že­lje­znič­ka pred­u­ze­ća su u 2010. i 2011. go­di­ni do­bi­la čak 29 mi­li­o­na eura dr­žav­nih ga­ran­ci­ja, ali upr­kos to­me ta pred­u­ze­ća ni­žu mi­nu­se. Od tog nov­ca kom­pa­ni­ja ŽPCG do­bi­la je 17 mi­li­o­na eura. Iako je DRI ta­da utvr­di­la da pred­u­ze­će ne­će mo­ći da vra­ća no­vac, Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra je do­bi­la 12 mi­li­o­na eura.
Od di­o­be ne­ka­da­šnje je­din­stve­ne Že­lje­zni­ce Cr­ne Go­re na dva pred­u­ze­ća– Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra i Že­lje­znič­ki pre­voz, dr­ža­va je na gu­bit­ku naj­ma­nje 242,1 mi­li­on eura. Pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, Vla­da je u že­lje­znič­kim pred­u­ze­ći­ma iz­vr­ši­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­je po osno­vu du­go­va u ukup­nom iz­no­su od 153,9 mi­li­o­na, dok je po osno­vu sub­ven­ci­ja za odr­ža­va­nje že­lje­znič­ke in­fra­struk­tu­re i pre­vo­za ulo­ži­la još naj­ma­nje 88,2 mi­li­o­na.
Pred­u­ze­će Že­lje­znič­ki pre­voz du­gu­je dr­ža­vi po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa cir­ka tri mi­li­o­na eura. Re­vi­zor je utvr­dio da je ta kom­pa­ni­je po­sled­nji put upla­ti­la pla­te sa pri­pa­da­ju­ćim po­re­zi­ma još 2013. go­di­ne.
Su­de­ći po re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju, kom­pa­ni­ja ŽPCG je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. Rad­ni­ci­ma su pro­šle go­di­ne ka­sni­le pla­te, zbog če­ga je bio odr­žan i pro­test upo­zo­re­nja. Ta kom­pa­ni­ja je u 2015. go­di­ni ostva­ri­la gu­bi­tak od 1,6 mi­li­o­na eura, što je za 58 od­sto ma­nje u od­no­su na upo­red­ni pe­ri­od 2014. go­di­ne, ka­da je gu­bi­tak iz­no­sio 3,9 mi­li­o­na. Na kra­ju tre­ćeg kvar­ta­la pro­šle go­di­ne ŽPCG je za­vr­šio sa gu­bit­kom od 60,6 hi­lja­da eura. Funk­ci­ju iz­vr­šnog di­rek­to­ra tog pred­u­ze­ća tre­nut­no oba­vlja Vo­ji­slav An­dri­ja­še­vić, dok je na če­lu bor­da di­rek­to­ra Du­šan Ra­do­njić.B.Ma.


OŽVS du­gu­je 1,6 mi­li­o­na

Kom­pa­ni­ja Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va dr­ža­vi po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja du­gu­je 1,6 mi­li­o­na eura. Iz­vr­šni di­rek­tor OŽVS je Mi­o­drag Vu­ko­vić, dok je na če­lu bor­da di­rek­to­ra Dra­gan Ši­mrak. 
Pre­ma na­la­zu re­vi­zo­ra, to pred­u­ze­će je za­vr­ši­lo 2015. go­di­nu sa mi­nu­som u po­slo­va­nju od 643,5 hi­lja­da eura, ne­što ma­njim ne­go 2014. go­di­ne, ka­da je mi­nus bio 756,7 hi­lja­da eura. Pro­šlu go­di­nu su za­vr­ši­li sa mi­nu­som oko po­la mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"