Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-01-26 JANEZ KOPAČ UKAZAO NA PROBLEME U ENERGETSKOM SEKTORU CRNE GORE Regulator tržišta nije nezavisan Problem sa regulatorom u oblasti energetike je što nije nezavisan i nema mogućnost kažnjavanja učesnika na tržištu. Jedan od kriterijuma nezavisnosti je da menadžment može sam i slobodno da odlučuje o unutrašnjoj organizaciji. To u Crnoj Gori nije slučaj, jer Vlada mora da odobri statut, kazao je Kopač
Dan - novi portal
Di­rek­tor Se­kre­ta­ri­ja­ta Ener­get­ske za­jed­ni­ce Ja­nez Ko­pač pred­sta­vio je ju­če go­di­šnji im­ple­men­ta­ci­o­ni iz­vje­štaj za 2016. go­di­nu i na­veo da je Cr­na Go­ra u ve­ći­ni obla­sti me­đu vo­de­ći­ma u re­gi­o­nu, osim u obla­sti naf­te i naft­nih de­ri­va­ta. Uka­zao je da za­kon ko­jim se pro­pi­su­je stva­ra­nje naft­nih za­li­ha za 90 da­na ni­je pro­šao Vla­du, a sa­mim tim ni sti­gao do Skup­šti­ne. Di­rek­ti­va EU, ko­jom se pro­pi­su­je stva­ra­nje za­li­ha naft­nih de­ri­va­ta stu­pa na sna­gu 2023. go­di­ne.
– To je za­štit­na mje­ra za even­tu­al­ne pro­ble­me u snab­di­je­va­nju i to po­sto­ji svu­da u EU. Usva­ja­nje za­ko­na i po­če­tak tog pro­ce­sa ko­ji će tra­ja­ti du­že od za­cr­ta­ne 2023. go­di­ne, je­dan je od uslo­va za za­tva­ra­nje pre­go­va­rač­kog po­gla­vlja 15, ko­je se od­no­si na ener­ge­ti­ku. Taj za­kon će in­di­rekt­no, do­ni­je­tu ne­ku oba­ve­zu po­tro­ša­ča za fi­nan­si­ra­nje naft­nih za­li­ha – re­kao je Ko­pač no­vi­na­ri­ma na­kon što je pred­sta­vio iz­vje­štaj na Od­bo­ru za eko­no­mi­ju.
Ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra ka­kva bi to oba­ve­za bi­la po kraj­nje po­tro­ša­če, jer, ka­ko je ka­zao, sva­ka vla­da, od­re­đu­je na ko­ji na­čin će for­mi­ra­ti naft­ne za­li­he.
On je is­ta­kao da je Cr­na Go­ra odav­no pre­va­zi­šla na­ci­o­nal­ni cilj od 33 od­sto udje­la pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, te da taj pro­ce­nat tre­nut­no iz­no­si 42,6 od­sto. Is­ta­kao je i da su pod­sti­ca­ji za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra po­sta­li pre­sku­pi, te da mo­del po ko­jem se pla­ća­ju pod­sti­ca­ji tre­ba mi­je­nja­ti.
– EU će re­for­mi­ra­ti mo­del po ko­jem se pla­ća­ju pod­sti­ca­ji, na na­čin što će se pri iz­bo­ru kon­ce­si­o­na­ra ići na ten­der i pod­sti­ca­ji, od­no­sno sub­ven­ci­je će se pla­ća­ti ono­me ko bu­de tra­žio naj­ma­nje pod­sti­ca­ja za pro­iz­vod­nju – re­kao je Ko­pač.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pi­ta­nje re­gu­la­to­ra tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je (RAE) je u naj­ve­ćoj mje­ri ri­je­še­no Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci, ali da i da­lje po­sto­je dva pro­ble­ma – ne­za­vi­snost i ne­mo­guć­nost ka­žnja­va­nja.
– Je­dan od kri­te­ri­ju­ma ne­za­vi­sno­sti je da me­nadž­ment mo­že sam i slo­bod­no da od­lu­ču­je o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji. To u Cr­noj Go­ri ni­je slu­čaj, jer Vla­da mo­ra da odo­bri sta­tut. Ne­do­sta­tak je i to što re­gu­la­tor ne­ma pra­vo na iz­ri­ca­nje ka­zne za uče­sni­ke tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je, već mo­ra da ide na sud – po­ja­snio je Ko­pač.
Pred­sjed­nik Od­bo­ra za eko­no­mi­ju Vu­ji­ca La­zo­vić je na­veo da će po pi­ta­nju ne­za­vi­sno­sti re­gu­la­to­ra i mo­guć­no­sti iz­ri­ca­nja ka­zni, Skup­šti­na br­zo od­re­a­go­va­ti na­kon što do­bi­je vla­din pred­log u ve­zi sa tim.D.M.


Era uglja pri kra­ju

Era uglja i nu­kle­ar­nih elek­tra­na po­la­ko se za­vr­ša­va, ali da­le­ko od to­ga da je za­vr­še­na, ka­zao je Ko­pač ko­men­ta­ri­šu­ći is­pla­ti­vost iz­grad­nje dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, EU i ci­je­li svi­jet sve vi­še idu ka ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma.
– In­ve­sti­ci­je u ter­mo­e­lek­tra­ne na ugalj još se de­ša­va­ju, ali opa­da­ju­ći trend ci­je­na elek­trič­ne ener­gi­je u Evro­pi za­u­sta­vio je mno­ge ta­kve in­ve­sti­ci­je – po­ru­čio je Ko­pač.


EPCG ku­pu­je ak­ci­je A2A u Rud­ni­ku

Fi­lip Vu­ko­vić (DPS) je ka­zao da će u na­red­nim da­ni­ma Elek­tro­pri­vre­da po­sta­ti naj­ve­ći ak­ci­o­nar u Rud­ni­ku uglja.
– Na­ja­vlje­na je skup­šti­na ak­ci­o­na­ra EPCG gdje će ta kom­pa­ni­ja do­ni­je­ti od­lu­ku i ku­pi­ti pa­ket ak­ci­ja A2A u Rud­ni­ku uglja, či­me će naj­ve­će cr­no­gor­sko ener­get­sko pred­u­ze­će bi­ti ve­ćin­ski vla­snik plje­valj­ske fir­me – na­veo je Vu­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, EPCG, kao kom­pa­ni­ja ko­ja upra­vlja Ter­mo­e­lek­tra­nom, Rud­ni­kom uglja i dvi­je ve­li­ke hi­dro­e­lek­tra­ne, ima mo­guć­nost da bu­de no­si­lac raz­vo­ja, ne sa­mo ener­ge­ti­ke, već i in­du­stri­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"