Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-01-26 IZ OPOZICIJE OBJAŠNJAVAJU ZAŠTO VLAST JOŠ UVIJEK NIJE FORMIRALA PORESKU POLICIJU
Popović Milovi prijatelji dužni milione
Dan - novi portal
For­mi­ra­nje Po­re­ske po­li­ci­je oja­ča­lo bi po­re­sku di­sci­pli­nu i una­pri­je­di­lo po­re­sku kul­tu­ru ob­ve­zni­ka, sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Još uvi­jek ne­ma na­zna­ka da će bi­ti for­mi­ran sek­tor po­re­ske po­li­ci­je iako je pri­je go­di­nu da­na za di­rek­to­ra tog re­so­ra iza­bran biv­ši slu­žbe­nik Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Mi­o­drag Mi­ća Mar­ti­no­vić. Tu od­lu­ku do­nio je biv­ši mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić, a sa­mo par da­na na­kon to­ga do­nio je rje­še­nje o uki­da­nju tog re­so­ra. Nje­gov na­sled­nih iz re­do­va opo­zi­ci­je Ra­ško Ko­nje­vić je tra­žio da po­re­ska po­li­ci­ja bu­de u sklo­pu Po­re­ske upra­ve (PU), dok je di­rek­tor PU Mi­o­mir M. Mu­go­ša na­veo da te nadležnosti nijesu predviđene za­konom o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji.
Pre­ma ri­je­či­ma pot­pred­sjed­ni­ka De­mo­kra­ta Zden­ke Po­po­vić, Za­kon o po­re­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji pred­vi­đa mo­guć­nost for­mi­ra­nja po­re­ske po­li­ci­je. Ona je na­ve­la da je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja uka­zi­va­la na neo­p­hod­nost for­mi­ra­nja po­seb­nog odje­lje­nja ko­je bi se, iz­me­đu osta­log, ba­vi­lo po­re­skim pre­va­ra­ma.
– Tim pri­je što je utvr­đe­no da po­je­di­ne kom­pa­ni­je ko­je po­slu­ju u Cr­noj Go­ri iz­bje­ga­va­ju pla­ća­nje po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost. Ka­da se po­gle­da li­sta naj­ve­ćih po­re­skih du­žni­ka, ja­sno je za­što je pro­pu­šte­na šan­sa da se bla­go­vre­me­no na­pla­ti po­re­ski dug i po­red svih me­ha­ni­za­ma ko­je je Vla­da ima­la na ras­po­la­ga­nju. Dr­žav­na pred­u­ze­ća i tran­zi­ci­o­ni do­bit­ni­ci, ko­ji su ina­če bli­ski po­ro­di­ci biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, da­nas su du­žni sto­ti­ne mi­li­o­na eura po osno­vu ne­na­pla­će­nog po­re­za – re­kla je Po­po­vić u sa­op­šte­nju.
Ona pod­sje­ća da ni­je for­mi­ran ni od­sjek za upra­vlja­nje po­re­skim du­gom, iako je to stra­te­gi­jom bi­lo pred­vi­đe­no i po­red to­ga što je po­re­ski dug po­seb­no eska­li­rao od 2014. go­di­ne
Ona sma­tra da je upra­vo za­šti­ta in­te­re­sa vla­sti raz­log što se od 2014. go­di­ne ni­je for­mi­ra­la po­re­ska po­li­ci­ja.
– Ta stra­te­gi­ja je, iz­me­đu osta­log, pred­vi­đa­la for­mi­ra­nje usko­struč­nog or­ga­na ko­ji bi se uhva­tio u ko­štac sa ko­rup­tiv­nim rad­nja­ma u pri­vre­di, ne­le­gal­nim po­slo­va­njem, uta­jom po­re­za i po­re­skom eva­zi­jom – tvr­di Po­po­vić.
Po­re­ski dug iz­no­si 777,6 mi­li­o­na eura od če­ga je sve­ga 236 mi­li­o­na eura na­pla­ti­vo.
B.Ma.


Ot­kri­ve­no 201 fan­tom­sko pred­u­ze­će

Po­po­vić tvr­di da sve ze­mlje u okru­že­nju ima­ju po­re­sku po­li­ci­ju, ko­ja po­sti­že od­lič­ne re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv si­ve eko­no­mi­je i pri­vred­nog kri­mi­na­la.
– U Sr­bi­ji je za sa­mo go­di­nu ot­kri­ve­no 201 fan­tom­sko pred­u­ze­će ko­je po­ma­že re­gu­lar­nim fir­ma­ma da iz­bjeg­nu pla­ća­nje po­re­za, kao i 13,5 mi­li­jar­di di­na­ra uta­je­nog po­re­za. To bi tre­ba­lo da bu­de do­vo­ljan raz­log da PU i Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja do­bro raz­mi­sle da li for­mi­ra­nje sek­to­ra po­re­ske po­li­ci­je ili odje­lje­nja za po­re­ske pre­va­re mo­že da ri­je­ši na­go­mi­la­ne pro­ble­me iz obla­sti plat­nog pro­me­ta i pri­vred­nog po­slo­va­nja – re­kla je Po­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"