Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-01-26 MINISTARKA EKONOMIJE DRAGICA SEKULIĆ POSJETILA RUDNIKE BOKSITA
Sekulić i Pejović Uložiće tri miliona u Biočki stan
Dan - novi portal
Nik­šić­ka kom­pa­ni­ja Uni­prom me­ta­li, ko­ja od ok­to­bra 2015. go­di­ne ras­po­la­že imo­vi­nom Rud­ni­ka bok­si­ta, ove go­di­ne u tu fir­mu ulo­ži­će do­dat­na tri mi­li­o­na eura. To je sa­op­štio vla­snik Uni­pro­ma Ve­se­lin Pe­jo­vić pri­li­kom ju­če­ra­šnje po­sje­te Bok­si­ti­ma mi­ni­star­ke eko­no­mi­je Dra­gi­ce Se­ku­lić. Pe­jo­vić je is­ta­kao da su do sa­da i u Rud­ni­ke ulo­ži­li oko 13 mi­li­o­na eura, a da je pro­iz­vod­nja ak­tiv­na od fe­bru­a­ra pro­šle go­di­ne ka­da su sa dva po­vr­šin­ska ko­pa i iz ja­me Bi­oč­ki stan ukup­no iz­ve­zli 600 hi­lja­da to­na bok­si­ta.
– U ovoj go­di­ni pla­ni­ra­mo da iz­ve­ze­mo 1,2 mi­li­o­na to­na bok­si­ta. To bi na ni­vou go­di­ne, što se sa­mo ti­če Rud­ni­ka bok­si­ta, bi­lo ne­kih 50-55 mi­li­o­na do­la­ra sa tim iz­vo­zom, a Cr­na Go­ra bi sa Kom­bi­na­tom alu­mi­ni­ju­ma ostva­ri­la de­vi­zni pri­liv od pre­ko 200 mi­li­o­na eura – ka­zao je Pe­jo­vić i do­dao da bok­sit uglav­nom iz­vo­ze u Ki­nu, a ma­njim di­je­lom i u Polj­sku.
Tri mi­li­o­na eura, ko­je pla­ni­ra­ju da re­a­li­zu­ju za po­la go­di­ne, po­ja­snio je on, od­no­se se na in­sta­li­ra­nje tzv. tra­ka­stog tran­spor­ta u Bi­oč­kom sta­nu či­me bi po­bolj­ša­li, ali i po­ve­ća­li pro­iz­vod­nju u toj ja­mi.
Biv­ši rad­ni­ci Bok­si­ta, ko­ji su do 1. ja­nu­a­ra bi­li an­ga­žo­va­ni u ja­mi, ovih da­na pot­pi­su­ju no­ve ugo­vo­re o ra­du. Njih tri­de­se­tak ne­dav­no su se iz­ja­sni­li da ne­će da ra­de pre­ma po­nu­đe­nim ugo­vo­ri­ma, zah­ti­je­va­ju­ći ne­to pla­te od 1.400 do 1.600 eura. Pe­jo­vić je ju­če re­kao da im je no­vim ugo­vo­ri­ma po­nu­đe­na ne­to pla­ta od 600 do 850 eura, plus to­pli obrok i obez­bi­je­đen pre­voz od Nik­ši­ća do rad­nog mje­sta, be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž i sve pla­će­ne oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa.
– Ni­smo u si­tu­a­ci­ji da im udo­vo­lji­mo za­htje­vu za pla­te od 1.400 do 1.600 eura. Me­đu­tim, pro­te­kla dva da­na isti ti lju­di do­la­ze i pot­pi­su­ju ugo­vo­re – re­kao je Pe­jo­vić i do­dao da je tre­nut­no na ni­vou Rud­ni­ka bok­si­ta za­po­sle­no oko 150 rad­ni­ka.
Mi­ni­star­ka Se­ku­lić ob­i­šla je, osim Rud­ni­ka bok­si­ta, i Me­ta­lac, In­sti­tut cr­ne me­ta­lur­gi­je, kao i Elek­tro­pri­vre­du. Ka­ko je is­ta­kla za­do­volj­na je što se u Nik­ši­ću ob­na­vlja i odr­ža­va pro­iz­vod­nja.
– Pred­u­ze­ća ko­ja smo da­nas po­sje­ti­li ni na ko­ji na­čin ne op­te­re­ću­ju bu­džet dr­ža­ve. S ob­zi­rom na pla­no­ve in­ve­sti­to­ra si­gur­na sam da gra­đa­ni Nik­ši­ća, i op­šti­na i Vla­da, mo­gu ima­ti sa­mo be­ne­fi­te, a ne po­te­ško­će – is­ta­kla je Se­ku­lić.
Ona se sa­sta­la i sa pred­sjed­ni­kom nik­šić­ke op­šti­ne Ve­se­li­nom Gr­bo­vi­ćem, kao i sa dru­gim pri­vred­ni­ci­ma tog gra­da.
B.Bra­šnjo


Sa­sta­nak o dru­gom blo­ku

Da li će ita­li­jan­ski part­ner u EPCG, kom­pa­ni­ja A2A i da­lje osta­ti u toj kom­pa­ni­ji, jav­nost će bi­ti oba­vi­je­šte­na ka­da Vla­da i Skup­šti­na o to­me do­ne­su od­lu­ku, ka­za­la je Se­ku­lić. Na pi­ta­nje da li će se i ka­da re­a­li­zo­va­ti pro­je­kat grad­nje dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne (TE) Plje­vlja, ona je ka­za­la da će se tim po­vo­dom da­nas odr­ža­ti sa­sta­nak na ko­jem će bi­ti pri­sut­ni osim pred­stav­ni­ka Vla­de, i ak­ci­o­na­ri, EPCG kao i upra­vljač­ki ko­mi­tet ko­ji je za­du­žen za pra­će­nje tog pro­jek­ta.
Ini­ci­ja­ti­va za spa­ja­nje EPCG i Rud­ni­ka uglja u Plje­vlji­ma, na­la­si­la je Se­ku­lić, stvar su od­no­sa ta dva ko­mer­ci­jal­na pri­vred­na su­bjek­ta. Ona je is­ta­kla da lič­no sma­tra da je spa­ja­nje „pot­pu­no pri­rod­no“, po­seb­no ra­di bu­du­ćeg dro­gog blo­ka TE.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"