Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-05-02 MUP IZ BUDŽETA ISPLAĆUJE PUNE PLATE I SLUŽBENICIMA KOJI SU PRIVREMENO UDALJENI IZ SLUŽBE
Neraspoređenima dva miliona godišnje Neraspoređen je 381 službenik i namještenik, od čega 112 u Ministarstvu unutrašnjih poslova i 269 u Upravi policije – saopšteno je za „Dan” iz MUP-a
Dan - novi portal
 Ne­ras­po­re­đe­nim slu­žbe­ni­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va go­di­šnje se iz dr­žav­nog bu­dže­ta is­pla­ti oko dva mi­li­o­na eura. Pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su „Da­nu” do­sta­vlje­ni shod­no Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, tre­nut­no ni­je ras­po­re­đen 381 slu­žbe­nik MUP-a. Od to­ga, ka­ko je na­ve­de­no u od­go­vo­ri­ma iz ove usta­no­ve, 112 njih ko­ji pri­ma­ju pla­tu, a ne ra­de je iz MUP-a, a pre­o­sta­lih 269 ih je u Upra­vi po­li­ci­je. Iz MUP-a su na­ve­li i da ne po­sje­du­ju po­dat­ke ko­li­ko nov­ca go­di­šnje se is­pla­ću­je ovim slu­žbe­ni­ci­ma. Ipak, uko­li­ko je pro­sjek nji­ho­vih za­ra­da  400 eura, on­da se iz dr­žav­ne ka­se u ove svr­he za go­di­nu da­na od­li­je 1.828.800 eura.
Ovi po­da­ci do­sta­vlje­ni su iz Bi­roa za ka­drov­ske i prav­ne po­slo­ve ko­ji ni­je­su ima­li in­for­ma­ci­ju ko­li­ko je smi­je­nje­nih slu­žbe­ni­ka MUP-a ko­ji ta­ko­đe pri­ma­ju pla­tu, a ne na­la­ze se na rad­nim mje­sti­ma za ko­ja su pla­će­ni. Ta­kvih slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je je na de­se­ti­ne, a ne­ri­jet­ko su vi­so­ko po­zi­ci­o­ni­ra­ni, te im se, iako su ku­ća­ma, is­pla­ću­ju znat­no ve­li­ke za­ra­de.
Broj ne­ras­po­re­đe­nih slu­žbe­ni­ka MUP-a to­kom go­di­ne se sma­nji­vao. Na­i­me, na po­čet­ku 2015. bi­lo ih je 534, od­no­sno čak 10 od­sto od ukup­nog bro­ja za­po­sle­nih u mi­ni­star­stvu pri­ma­lo je pla­tu iako ni­je­su ra­di­li.
Broj­ne smje­ne u Upra­vi po­li­ci­je po­če­le su još 2013. go­di­ne. Na­i­me, čim je ime­no­van za di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je, Slav­ko Sto­ja­no­vić je po­čeo sa re­zo­vi­ma. Smi­je­nio je sko­ro ci­je­li ka­dar svog pret­hod­ni­ka Bo­ži­da­ra Vuk­sa­no­vi­ća. Pr­vi na uda­ru na­šao se ta­da­šnji ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce Zlat­ko Ma­li­ko­vić ko­ji je ka­sni­je po­sta­vljen za pr­vog čo­vje­ka ko­la­šin­ske po­li­ci­je. Smje­ne su na­sta­vlje­ne i u dru­gim gra­do­vi­ma i to uglav­nom na naj­vi­šim funk­ci­ja­ma u cen­tri­ma bez­bjed­no­sti. Ve­ći­na po­li­ca­ja­ca du­že vri­je­me bi­la je ne­ra­po­re­đe­na, na­kon če­ga su im na­la­zi­li no­ve funk­ci­je.
Dok nad­le­žni po ka­zni po­li­cij­ske še­fo­ve, uglav­nom zbog lo­ših re­zul­ta­ta, ša­lju ku­ća­ma i dr­že ih ne­ras­po­re­đe­ne, po­li­caj­ci na ni­žim mje­sti­ma ka­žnja­va­ju se zbog po­vre­da du­žno­sti to­kom di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka. Ta­ko, to­kom pro­šle go­di­ne u Od­sje­ku za utvr­đi­va­nje te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti po­kre­nu­ta su 94 po­stup­ka pro­tiv 103 po­li­cij­ska slu­žbe­ni­ka. Od to­ga, ka­ko je na­ve­de­no, ura­đe­na su 92 rje­še­nja pro­tiv 101 po­li­caj­ca. Zbog te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti iz­re­če­ne su ka­zne za 77 slu­žbe­ni­ka MUP-a.
Naj­vi­še po­li­ca­ja­ca zbog te­žih pre­kr­ša­ja za­ko­na i pro­pi­sa slu­žbe ka­žnje­no je nov­ča­no, dok je še­sto­ri­ci slu­žbe­ni­ka iz­re­če­na uslov­na ka­zna ot­ka­za, a sa­mo u dva slu­ča­ja po­li­caj­ci su ka­žnje­ni one­mo­gu­ća­va­njem na­pre­do­va­nja.
Zbog te­žih po­vre­da slu­žbe­ne du­žno­sti po­li­caj­ci su ka­žnja­va­ni 20 i 30 od­sto od pla­te za pe­ri­od od jed­nog do pet mje­se­ci. Osim to­ga, je­dan po­li­ca­jac je ka­žnjen uslov­nim ot­ka­zom u pe­ri­o­du od dvi­je go­di­ne, od­no­sno iz­re­če­na mu je ka­zna pre­ma ko­joj će bi­ti ot­pu­šten da po­sla uko­li­ko u pe­ri­o­du od dvi­je go­di­ne po­či­ni no­vi pre­kr­šaj. Osim ove sank­ci­je, ovaj slu­žbe­nik MUP-a ka­žnjen je sma­nje­njem za­ra­de od 20 od­sto za če­ti­ri mje­se­ca. Tro­ji­ca po­li­ca­ja­ca ka­žnje­na su uslov­nim ot­pu­stom na pe­ri­od od ta­ko­đe dvi­je go­di­ne, ali je nji­ma uz to iz­re­če­na ka­zna od 20 od­sto sma­nje­nja za­ra­de za po­la go­di­ne. Dvo­ji­ca slu­žbe­ni­ka MUP-a ka­žnje­ni su uslov­nim pre­stan­kom rad­nog od­no­sa na pe­ri­od od go­di­nu, dok je tro­ji­ca njih ka­žnje­ni uslov­no na dvi­je go­di­ne.
M.V.P.

Ka­zne naj­vi­še nov­ča­ne

To­kom ove go­di­ne po­kre­nu­ta su 22 di­sci­plin­ska po­stup­ka pro­tiv 25 po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, od če­ga je 11 rje­še­nja pro­tiv 12 od­go­vor­nih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka. De­vet njih ka­žnje­no je sma­nje­njem za­ra­de od 20 i 30 od­sto, dok su dvo­ji­ci njih iz­re­če­ni uslov­ni ot­ka­zi uz sma­nje­nje pla­ta. Sa­mo je­dan po­li­ca­jac oslo­bo­đen je di­ci­plin­ske od­go­vor­no­sti za te­ži pre­kr­šaj na­pra­vljen na rad­nom mje­stu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"