Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Poljoprivreda - datum: 2016-07-23 USPJEŠNI VOĆAR IGOR PETRIĆ IZ RIBAREVINA, KOD BIJELOG POLJA
Petrić Slatka zarada od jagoda Petrić je u Ravnoj Rijeci uzeo pod zakup zemljište i posadio i malinu na 60 ari. Ima 6,5 hiljada struka maline sorte ,,polka”. Urađen je i sistem za navodnjavanje, postavljaju kolje i protivgradnu mrežu. Očekuju prinos između pet i sedam tona
Dan - novi portal
Na Ri­ba­re­vi­na­ma, u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će, i u Rav­noj Ri­je­ci, kod Bi­je­log Po­lja Igor Pe­trić Ppo­di­gao je plan­ta­žu za pri­mjer. On i su­pru­ga Je­le­na, do pri­je če­ti­ri go­di­ne bez­u­spje­šno su po­ku­ša­va­li da se za­po­sle, a on­da su se oku­ša­li kao vo­ća­ri. Nji­ho­va po­ro­di­ca je da­nas vi­še ne­go uspje­šna u pro­iz­vod­nji ja­go­da i ma­li­na. Od po­čet­nih de­set ari da­nas ima­ju plan­ta­žu od oko jed­nog hek­tra.
– Imao sam ja­go­du na 95 ari, i pri­nos je bio oko 24 to­ne. Pr­vo­kla­sna je ja­go­da, sa 14 sor­ti, naj­vi­še ita­li­jan­ske ,,kle­ri” – ka­že po­no­sni Igor.
Kva­li­tet ja­go­da Pe­tri­ći­ma je obez­bi­je­dio si­gu­ran pla­sma ro­be. Sve je pla­si­ra­no za po­zna­te kup­ce u Pod­go­ri­ci i cr­no­gor­skom pri­mor­ju i ne­što ma­lo u Bi­je­lom Po­lju. Ci­je­na je bi­la od 1,70 cen­ti do dva eura.
– Tri go­di­ne tra­je ova mo­ja plan­ta­ža ja­go­da. Ovo je dru­ga po re­du. Pr­ve go­di­ne sam imao ma­nji pri­nos. Zbog ki­še 19 to­na. I idu­će go­di­ne ću uz­ga­ja­ti ja­go­du, a on­da za jed­nu se­zo­nu pro­mi­je­ni­ti, i za­si­ja­ti helj­du i pše­ni­cu, a on­da opet ja­go­de.
Ta­ko­đe, Pe­trić je po­sa­dio ma­li­nu na 60 ari u Rav­noj Ri­je­ci, gdje je ze­mlji­šte uzeo pod zkup.
- Imam 6,5 hi­lja­da stru­ka ma­li­ne sor­te ,,pol­ka”. Ura­đen je i si­tem za na­vod­nja­va­nje, sad po­sta­vlja­mo ko­lje i sta­vlja­mo pro­tiv­grad­nu mre­žu. Tu oče­ku­je pri­nos iz­me­đu pet i se­dam to­na. Ovo je ka­sna sor­ta ma­li­ne, i ber­ba se oče­ku­je od po­čet­ka av­gu­sta. Pr­vi put ra­di­mo sa ma­li­na­ma. Na­dam se da će bi­ti do­bro. Imam si­gur­nog kup­ca za ma­li­ne. Po­red sam po­si­jao helj­du, na hek­tar i po, a naj­e­sen će­mo na tom mje­stu ra­nu sor­tu ma­li­ne ,,vi­la­met”, ,,tu­la­min” i ,,gle­nem”, ka­že ovaj po­ljo­pri­vred­nik.
S ob­zi­rom da su on i su­pru­ga bi­li u evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih na Bo­rou ra­da, do­bi­li su do sa­da sa­mo sub­ven­ci­ju za jed­nu plan­ta­žu u vi­si­ni od 600 eura, od Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vri­re­de. Sad oče­ku­ju sub­ven­ci­ju i za ma­li­ne.
– Po­red me­ne i su­pru­ge, an­ga­žu­je­mo i se­zon­ske rad­ni­ke po po­tre­bi i kad je ber­ba. Ima­mo i do 25 se­zo­na­ca. Te­ško je­ste, ali se mo­ra ra­di­ti. Ono što je naj­ve­ći pro­blem je­ste što ne za­vi­si sve od nas. Za­vi­si­mo od bo­ga, od­no­sno od mra­za, sla­ne, gra­da i pro­da­je. Ali, bo­ri­mo se. Ne­ma nam dru­ge – po­ru­ču­je Pe­trić.
Ovo pod­ne­blje je ide­al­no za ga­je­nje ja­go­da, a to vo­će ima niz pred­no­sti ko­je pro­iz­vo­đa­či­ma mo­že do­ni­je­ti pro­fit uz pre­dan rad i po­čet­na ula­ga­nja. Naj­pri­je, ne­ma je do­volj­no, la­ko se pro­da­je i pla­si­ra, a pro­iz­vod­nja ni­je kom­pli­ko­va­na. Ula­ga­nja za na­še pri­li­ke ni­je­su ma­la, ali se ulo­že­na sred­stva br­zo vra­ća­ju. Već za go­di­nu da­na da­je pu­ni rod, a to je vo­će ko­je vam da­je pr­ve pa­re u to­ku go­di­ne.
– S ob­zi­rom na to da se du­gi niz go­di­na po­ro­dič­no ba­vi­mo ra­znim po­slo­vi­ma od pro­iz­vod­nje ra­sad­nog ma­te­ri­ja­la do ure­đe­nja dvo­ri­šta, što je spe­ci­jal­nost sta­ri­jeg bra­ta, po­čet­na sred­stva smo obez­bi­je­di­li iz do­ta­da­šnje ušte­đe­vi­ne. Ka­sni­je i od no­vo­stvo­re­ne vri­jed­no­sti sa po­čet­nih ja­go­di­ča­stih za­sa­da – ka­že Pe­trić.
On do­da­je da sav no­vac za­ra­đen od ja­go­da ula­žu u pro­ši­re­nje pro­iz­vod­nje. Ta­kvu po­slov­nu po­li­ti­ku pri­mje­nju­ju još od po­čet­nih 10 ari za­sa­da ka­da se za­ra­da kre­ta­la oko 4.000 eura.
- Ni jed­nog tre­nut­ka ni­ko u po­ro­di­ci ni­je po­že­lio da za­ra­đe­ni no­vac tro­ši na pro­vod u sku­pim lo­ka­li­ma, na mo­ru ili ku­po­vi­ni ko­la. Na­pro­tiv, svi smo pri­vr­že­ni po­slu ko­jem smo se po­sve­ti­li a ka­da ostva­ri­mo za­cr­ta­ne pla­no­ve bi­će vre­me­na i za od­mor, op­ti­mi­sti­čan je Igor.
Do­da­je da su uspje­li da na pri­hva­tljiv na­čin sti­mu­li­šu be­ra­če ko­ji su uglav­nom iz kom­ši­lu­ka. Za sva­ki ki­lo­gram ubra­ne ja­go­de pla­ća 15 cen­ti. Ko­li­ko će ko ubra­ti, uglav­nom, za­vi­si od nji­ho­ve spret­no­sti. Naj­če­še je od 60 do 150 ki­lo­gra­ma. Dnev­no bi obič­no ubra­li oko 250 gaj­bi ili oko 1.500 ki­lo­gra­ma ja­go­de – ka­že on.M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"