Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DPS, BS I HGI NEĆE POSTAVLJATI PITANJA PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA VLADE NA SJUTRAŠNJOJ SJEDNICI SKUPŠTINE
I poslanici DPS-a bojkotuju premijerski sat Bojkotuju Mila do Rankove smjene Iz DPS-a poručuju da je od premijerskog sata važnije postizanje dogovora o fer izborima i da se završi sjednica na kojoj treba da se glasa o razrješenju Ranka Krivokapića
Dan - novi portal
Po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, Bo­šnjač­ke stran­ke i Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve ne­će po­sta­vlja­ti pi­ta­nja pred­sjed­ni­ku Vla­de Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i mi­ni­stri­ma na sju­tra­šnjoj po­seb­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne, po­sve­će­noj pre­mi­jer­skom sa­tu i po­sla­nič­kim pi­ta­nji­ma. Iz DPS-a nam je re­če­no da sma­tra­ju da u ovom tre­nut­ku ima va­žni­jih te­ma, pre­vas­hod­no po­sti­za­nje po­li­tič­kog do­go­vo­ra, ali i da se pret­hod­no za­vr­ši dru­ga sjed­ni­ca Skup­šti­ne, na ko­joj, po­red osta­log, tre­ba da se od­lu­ču­je o ra­zr­je­še­nju pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća.
Šef klu­ba po­sla­ni­ka BS-a Al­mer Ka­lač po­tvr­dio je da ta par­ti­ja ne­će ima­ti pi­ta­nja za pre­mi­je­ra i mi­ni­stre na sju­tra­šnjoj sjed­ni­ci.
– Za raz­lo­ge ova­kve na­še od­lu­ke tre­ba pi­ta­ti pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća. U sva­kom slu­ča­ju, ne že­li­mo da glu­mi­mo da je sve u Skup­šti­ni u re­du u si­tu­a­ci­ji ka­da mno­ge stva­ri ni­je­su ona­kve ka­kve bi tre­ba­lo da bu­du – na­veo je on.
Šef klu­ba po­sla­ni­ka For­ce, HGI i Li­be­ral­ne par­ti­je Ljer­ka Dra­gi­če­vić sa­op­šti­la je da ni ona ne­će po­sta­vlja­ti pi­ta­nja pred­sjed­ni­ku Vla­de i mi­ni­stri­ma.
– Ovo­ga pu­ta je tre­ba­lo da ja po­sta­vim pi­ta­nje pre­mi­je­ru, ali ne­će­mo to ura­di­ti – is­ta­kla je ona.
Ni­je že­lje­la da go­vo­ri de­talj­ni­je o raz­lo­zi­ma za ova­kvu od­lu­ku ali je pod­vu­kla da ma­njin­ske par­ti­je ima­ju za­jed­nič­ku plat­for­mu i da na­sto­je da dje­lu­ju uskla­đe­no.
Pred­sjed­nik SNP-a Sr­đan Mi­lić mi­ni­stra prav­de Zo­ra­na Pa­ži­na će pi­ta­ti ko­li­ko je nov­ca od 2007. do 2015. go­di­ne is­pla­će­no i ko­me po osno­vu neo­sno­va­ne osu­de ili neo­sno­va­nog li­še­nja slo­bo­de.
Li­der LP-a An­dri­ja Po­po­vić pi­ta­će mi­ni­stra odr­ži­vog razvbo­ja i tu­ri­zma Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća šta se do­ga­đa sa na­ja­vlje­nom grad­njom luk­su­znog ho­te­la u uva­li Pr­žno u Op­šti­ni Ti­vat, gdje je na mje­stu sru­še­nog ho­te­la „Pla­vi ho­ri­zon­ti” in­ve­sti­tor Ka­ta­ri di­ar tre­ba­lo da lo­ka­ci­ju od oko 30 hek­ta­ra pri­ve­de na­mje­ni. Od mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja Iva­na Bra­jo­vi­ća tra­ži­će od­go­vor kad će bi­ti za­vr­še­na re­kon­struk­ci­ja pu­ta Pod­go­ri­ca–Ce­ti­nje–Bu­dva.
Član po­sla­nič­kog klu­ba Al­ter­na­ti­va URA Mi­loš Ko­na­tar tra­ži­će od­go­vor da li Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va ima na­mje­ru i vo­lju da is­pra­vi ne­prav­du i dis­kri­mi­na­tor­ni od­nos pre­ma 307 pen­zi­o­ni­sa­nih slu­žbe­ni­ka Upra­ve po­li­ci­je.
Po­sla­nik SNP-a Da­ni­je­la Mar­ko­vić će od mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Zo­ri­ce Ko­va­če­vić tra­ži­ti po­dat­ke ko­li­ko je jed­no­krat­nih po­mo­ći is­pla­će­no li­ci­ma na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re od 1. ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne. Pi­ta­će i ko­li­ko ima pra­vo­sna­žnih i iz­vr­šnih rje­še­nja Fon­da ra­da za po­tra­ži­va­nja po osno­vu pre­stan­ka rad­nog od­no­sa usled po­kre­ta­nja ste­čaj­nog po­stup­ka kod po­slo­dav­ca – fa­bri­ka ce­lu­lo­ze i pa­pi­ra „Be­ra­ne” u iz­no­su od 1.926 eura i za­što im ni­su is­pla­će­na.
V.R.


Bok­ško­vić da se iz­ja­sni o od­no­su pre­ma đa­ci­ma

Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca pi­ta­će mi­ni­stra pro­svje­te Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća u kom di­je­lu je ne­dav­ni per­for­mans da­ni­lov­grad­skih gim­na­zi­ja­la­ca ko­jim je obilj­že­no 17. go­di­na od NA­TO bom­bar­do­va­nja bio ne­pri­lič­ne sa­dr­ži­ne.
– Na ko­ji na­čin taj per­for­mans pred­sta­vlja ne­po­što­va­nje obra­zov­nog si­ste­ma i obra­zov­no-vas­pit­ne usta­no­ve, uzur­pi­ra­nje imo­vi­ne, ne­kul­tu­ru pre­ma usta­no­vi i pro­svet­nim rad­ni­ci­ma ko­ji u njoj ra­de. Ko vam da­je za pra­vo da spro­vo­di­te in­for­mbi­rov­ske me­to­de is­pi­ti­va­nja uče­ni­ka po­vo­dom tog slu­ča­ja? Gdje pro­na­la­zi­te osnov da sa­op­šte­nji­ma min­si­tar­stva im­pe­ra­tiv­no na­la­že­te iz­ri­ca­nje vas­pit­nih mje­ra – na­vo­di se u pi­ta­nju ko­je je Jo­ni­ca do­sta­vi­la.
Uka­zu­je na Kon­ven­ci­ju UN o pra­vi­ma dje­te­ta, ko­ja se kr­ši ova­kvim pso­tu­pa­njem pre­ma da­ni­lov­grad­skim gim­na­zi­jal­ci­ma.
Jo­ni­ca ima pi­ta­nje i za vi­ce­pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, od ko­jeg tra­ži da se iz­ja­sni da li je di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić is­pu­nio nje­go­va oče­ki­va­nja u oba­vlja­nju funk­ci­je.
– Ko­li­ko slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je i ANB-a ima ne­ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje, a ko­li­ko ih ima imo­vi­nu ne­sra­zmjer­no ve­ću od pri­ho­da ko­je ostva­ru­ju – is­ta­kla je ona u pi­ta­nju.
Tra­ži po­dat­ke i o to­me da li je Vla­da pru­ži­la tra­že­nu prav­nu za­šti­tu od tu­ži­la­štva po­li­cij­skim slu­žbe­ni­ci­ma Da­li­bo­ru Me­do­je­vi­ću i Ni­ko­li Ter­zi­ću.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"