Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika ČETVORO OSUMNJIČENIH ZA ŠVERC DROGE U AKCIJI „TORNI” POTPISALI SPORAZUME O PRIZNANJU KRIVICE
Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 Radovićev advokat Velibor Marković očekuje da Viši sud u roku od dva dana zakaže ročište povodom sporazuma ili da okrivljene pusti na slobodu kako im ne bi bila ugrožena zakonom zagarantovana prava
Dan - novi portal
Ba­ra­nin Sr­đan Jo­ve­tić (26) i Pod­go­ri­ča­ni Alek­san­dar Mi­lo­še­vić (25), Ni­ko­la Ra­do­vić (27) i Ta­nja Ra­ič­ko­vić (22),  ko­ji su osum­nji­če­ni za šverc dro­ge, sklo­pi­li su spo­ra­zu­me o pri­zna­nju kri­vi­ce sa Vi­šim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom, sa ko­jim su do­go­vo­ri­li za­tvor­ske i nov­ča­ne ka­zne.
Shod­no tim spo­ra­zu­mi­ma, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, sin  Bla­go­te Ba­će Ra­do­vi­ća, vla­sni­ka „Ze­ta­grad­nje”, za kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga do­go­vo­rio je ka­znu za­tvo­ra od osam mje­se­ci i da u do­bro­tvor­ne svr­he upla­ti 30.000 eura. Mi­lo­še­vić se sa tu­ži­la­štvom do­go­vo­rio da uza­tvo­ru pro­ve­de osam mje­se­ci i upla­ti 5.000 eura, dok je Ra­ič­ko­vi­će­va po­sti­gla spo­ra­zum da ro­bi­ja po­la go­di­ne i u do­bro­tvor­ne svr­he upla­ti 2.000 eura. Naj­ve­ću ka­znu – dvi­je go­di­ne i mje­sec da­na za­tvo­ra – do­bio je Jo­ve­tić, ko­ji mo­ra i da pla­ti 10.000 eura.
Ra­do­vi­ćev advo­kat Ve­li­bor Mar­ko­vić po­tvr­dio je da je nje­gov kli­jent pot­pi­sao spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Mar­ko­vić je na­gla­sio da su spo­ra­zu­mi pot­pi­sa­ni 1. i 2. av­gu­sta, ali da se okri­vlje­ni i da­lje na­la­ze u pri­tvo­ru. Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci još ni­je za­ka­zao ro­či­šte na ko­jim će bi­ti do­ni­je­ta od­lu­ka o sklo­plje­nim spo­ra­zu­mi­ma, što, ka­ko je is­ta­kao advo­kat Mar­ko­vić, ugro­ža­va pra­va osum­nji­če­nih.
– Oče­ku­jem da će sud u ova dva da­na za­ka­za­ti ro­či­šte po­vo­dom do­no­še­nja od­lu­ke o po­stig­nu­tim spo­ra­zu­mi­ma. Spo­ra­zu­mi su za­klju­če­ni 1. i 2. av­gu­sta, a shod­no od­red­ba­ma ZKP-a, ro­či­šte mo­ra da se za­ka­že bez od­la­ga­nja, naj­ka­sni­je u ro­ku od osam da­na. Uko­li­ko sud to ne ura­di, iz bi­lo ko­jih raz­lo­ga, oče­ku­jem da okri­vlje­nim bu­de uki­nut pri­tvor – ka­zao je Mar­ko­vić za „Dan”.
On je ob­ja­snio da ro­či­šte u Vi­šem su­du još ni­je za­ka­za­no zbog go­di­šnjih od­mo­ra.
– Uko­li­ko u ova dva da­na ne bu­de za­ka­za­no ro­či­šte, do­ći će do gru­bog kr­še­nja od­red­bi ZKP-a, a okri­vlje­nim će se one­mo­gu­ći­ti da ostva­re pra­va u skla­du sa Za­ko­nom o iz­vr­še­nju ka­zni za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, a to je da tra­že pre­mje­štaj iz is­tra­žnog za­tvo­ra u ZIKS, da ka­znu iz­dr­ža­va­ju u po­lu­o­tvo­re­nom odje­lje­nju, kao i da ko­ri­ste dru­ge be­ne­fi­ci­je kao npr. uslov­ni ot­pust- re­kao je advo­kat Mar­ko­vić.
On je do­dao da je neo­p­hod­no da se ro­či­šte o spo­ra­zu­mi­ma hit­no za­ka­že i zbog to­ga što je npr. nje­gov kli­jent do­go­vo­rio ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od osam mje­se­ci, a u Spu­žu je već po­la go­di­ne.
– Uko­li­ko se po­tvr­đi­va­nje spo­ra­zu­ma za­ka­že u sep­tem­bru, po okon­ča­nju go­di­šnjeg od­mo­ra u su­du, on ne­će mo­ći da is­ko­ri­sti za­ko­nom za­ga­ran­to­va­na pra­va jer će mal­te­ne či­ta­vu ka­znu pro­ve­sti u pri­tvo­ru – is­ta­kao je advo­kat Mar­ko­vić.
Osum­nji­če­ni su uhap­še­ni po­čet­kom fe­bru­a­ra u ak­ci­ji slu­žbe­ni­ka Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge po na­lo­gu spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Ak­ci­ja pod na­zi­vom „Tor­ni” iz­ve­de­na je u sa­rad­nji sa slu­žbe­ni­ci­ma MUP-a Sr­bi­je. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci pod­ni­je­li su tom pri­li­kom kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv pet li­ca zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­la kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga.  Od tih pet li­ca slo­bo­de su li­še­na tri, dok je jed­no li­ce li­še­no slo­bo­de u pret­hod­nom pe­ri­o­du to­kom spro­vo­đe­nja ak­ci­je, a jed­no li­ce se već na­la­zi u za­tvo­ru u dru­goj dr­ža­vi zbog dru­gog kri­vič­nog dje­la.M.V.P.

Dro­ga kri­jum­ča­re­na iz Sr­bi­je
Na­kon ak­ci­je „Tor­ni”, iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da su okri­vlje­ni kri­jum­ča­ri­li sin­te­tič­ke dro­ge sa pod­ruč­ja Sr­bi­je u Cr­nu Go­ru, pre­pa­ki­va­li dro­gu u ma­nja pa­ko­va­nja i sta­vlja­li je u tzv. ulič­nu pro­da­ju na te­ri­to­ri­ji na­še ze­mlje. 
– Ova li­ca su ta­ko­đe, sum­nja se, vr­ši­la i tzv. ulič­nu pro­da­ju dro­ge na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je – sa­op­šte­no je ta­da iz po­li­ci­je.
Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci u Cr­noj Go­ri i Sr­bi­ji su, pred­u­zi­ma­ju­ći za­jed­nič­ke ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti u to­ku tra­ja­nja ak­ci­je „Tor­ni”,  za­pli­je­ni­li ukup­no 835,75 gra­ma ek­sta­zi­ja, 742,34 gra­ma am­fe­ta­mi­na, oko 7 gra­ma ko­ka­i­na i 687,75 gra­ma ma­ri­hu­a­ne, kao i pi­štolj „M57” ka­li­bra 7,62 mm u ile­gal­nom po­sje­du sa 83 ko­ma­da mu­ni­ci­je istog ka­li­bra i vi­še mo­bil­nih te­le­fo­na sa ak­tiv­nim SIM kar­ti­ca­ma ko­ji su, ka­ko se sum­nja, ko­ri­šće­ni za iz­vr­še­nje ovih kri­vič­nih dje­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"