Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NVO BREZNICA SDT-U PODNIJELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV VASKA RADOVIĆA I ALMERA MEKIĆA Oštetili Opštinu za 76.200 eura
Dan - novi portal
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Eko­lo­ško dru­štvo Bre­zni­ca pod­ni­je­la je Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Vas­ka Ra­do­vi­ća, ru­ko­vo­di­o­ca Cen­tra za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ne­sa­vje­snog ra­da u slu­žbi i zlo­u­po­tre­be bu­džet­skih sred­sta­va Op­šti­ne i sti­ca­nja pro­tiv­prav­ne imo­vin­ske ko­ri­sti za se­be i dru­go­ga. Pri­ja­va je pod­ne­se­na i pro­tiv NVO Euromost iz Bi­je­log Po­lja, kao i pro­tiv od­go­vor­nog li­ca u toj NVO Alme­ra Me­ki­ća.
Ra­do­vi­ća i Me­ki­ća su iz NVO Bre­zni­ca op­tu­ži­li da su pri­ba­vi­li pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist u iz­no­su od 76.200 eura, za ko­li­ko su ošte­ti­li bu­džet Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje. Pre­ma na­vo­di­ma iz pri­ja­ve, oni su taj no­vac ste­kli ne­za­ko­ni­to, od­no­sno, zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ko­rup­ci­jom, mi­tom, sa­či­nja­va­njem la­žnih is­ka­za, la­žnih put­nih na­lo­ga i ra­ču­na za go­ri­vo.
– Pri­ja­vlje­ni Vas­ko Ra­do­vić, kao ru­ko­vo­di­lac Cen­tra za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, zlo­u­po­tre­bom svo­jih ovla­šće­nja i slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, otu­đio je nov­ča­na sred­sta­va iz bu­dže­ta Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje u iz­no­su od oko 140.000 eura, ko­ja po ras­po­dje­li bu­dže­ta Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje sle­du­ju toj slu­žbi. On je no­vac is­pla­ći­vao NVO Euromost iz Bi­je­log Po­lja, u pe­ri­o­du od go­di­nu da­na, mje­seč­no po 3.000 eura, što ukup­no iz­no­si 36.000 eura. Zad­njih go­di­nu da­na, pri­ja­vlje­ni je omo­gu­ćio Al­me­ru Ća­pu Me­ki­ću da to­či go­ri­vo u svo­je pri­vat­no vo­zi­lo na ben­zi­nskoj pum­pa­ma Lu­ko­il i Eko pe­trol u Bi­je­lom Po­lju – sa­op­šti­o je Milorad Mitrović iz NVO Bre­zni­ca.
On je Ra­do­vi­ća op­tu­ži­o i da je u vi­du jed­no­krat­ne mje­seč­ne po­mo­ći, Me­ki­ću is­pla­ći­vao po sto eura, od­no­sno 1.200 eura ukup­no.
– Po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je ova kri­mi­nal­na gru­pa or­ga­ni­zo­va­no uzi­ma­la i te­le­fo­ne kod pro­vaj­de­ra, Te­le­no­ra i T-ko­ma, u vri­jed­no­sti 25.000 eura, na­kon če­ga su pre­u­ze­te te­le­fo­ne pro­da­va­li, a knji­ži­li ih na ime­na za­po­sle­nih u Op­šti­ni. Isti su pla­ća­ni nov­cem iz bu­dže­ta Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, su­prot­no za­ko­nu, a na šte­tu bu­dže­ta Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje i za­po­sle­nih rad­ni­ka, ko­ji mje­se­ci­ma ne pri­ma­ju pla­tu, kao i gra­đa­na či­jim nov­cem se i pu­ni bu­džet – is­ta­kli su iz NVO Bre­zni­ca.
Po­vo­dom sa­op­šte­nja NVO Bre­zni­ca, Ra­do­vić je za „Dan” sa­op­štio da ni­je pro­fe­si­o­nal­no, etič­ki i od­go­vor­no ne­kog pro­zi­va­ti na ova­ko vol­še­ban na­čin dok se ne utvr­di isti­na.
– U sa­op­šte­nju sto­ji da sam u ko­re­la­ci­ji i ne­koj fan­tom­skoj gru­pi sa pred­sjed­ni­kom NVO Euro­most. Pred­sjed­ni­ka NVO Bre­zni­ca Mi­lo­ra­da Mi­tro­vi­ća ne po­zna­jem i ne znam šta je nje­gov mo­tiv za ova­kve op­tu­žbe, ali znam da je sva­ka nje­go­va tvrd­nja ne­i­sti­ni­ta. Sa Me­ki­ćem ni­sam bio u do­brim od­no­si­ma du­gi niz go­di­na i po otva­ra­nju por­ta­la „Sje­ver”, a od pri­je dva mje­se­ca s njim sam sa­mo u slu­žbe­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji. Od ka­ko je po­čeo ak­ci­ju za či­sti­ji Lim, Me­kić je kri­tič­ki na­stro­jen pre­ma lo­kal­noj upra­vi, a Mi­tro­vić, umje­sto da se ba­vi te­ma­ma iz svo­je osnov­ne dje­lat­no­sti, tu­ži i pre­su­đu­je – ka­zao je Ra­do­vić.
On tvr­di da slu­žba ko­jom ru­ko­vo­di ne­ma bu­džet u iz­no­su ko­ji je na­ve­den u pri­ja­vi NVO Bre­zni­ca. Tvr­di i da sa Me­ki­ćem ni­je imao bi­lo ka­kav do­go­vor ili ugo­vor, te da mu ni­je mo­gao do­di­je­li­ti bi­lo ka­kva sred­stva po ne­kom osno­vu.
– Slu­žba ko­jom ru­ko­vo­dim ne­ma slu­žbe­no vo­zi­lo ni­ti kar­ti­cu, pa ni­sam bio u mo­guć­no­sti da iste do­di­je­lim Me­ki­ću. Cen­tar za in­for­ma­ci­o­ni si­stem ne da­je nov­ča­ne po­mo­ći jer je za to for­mi­ra­na Ko­mi­si­ja za do­dje­lu jed­no­krat­nih nov­ča­nih po­mo­ći ko­ja ob­ra­đu­je sva­ki za­htjev po­na­o­sob i ta pro­ce­du­ra ne­ma ve­ze sa Cen­trom ni­ti je di­rek­tor Ra­do­vić u bi­lo kom sa­sta­vu bio član te ko­mi­si­je. Ne sa­mo Me­kić, već ni­ko ko ni­je za­po­slen u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ne ko­ri­sti op­štin­ske re­sur­se. To od­go­vor­no tvr­dim – ka­zao je Ra­do­vić.
Mekić je najavio da će danas odgovoriti na optužbe NVO Breznica.M.V.P.

Ra­do­vić: Po­zi­vam sve da
vi­de da je pri­ja­va la­žna
Radović je is­ta­kao je da ima oba­ve­zu da po­stu­pa u jav­nom in­te­re­su i da mu je taj in­te­res uvi­jek iz­nad lič­nog, pri­vat­nog, grup­nog ili stra­nač­kog.
– S tim u ve­zi i bez če­ka­nja na nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne u pro­vje­ra­va­nju ovih iz­re­če­nih ne­i­sti­na, po­zi­vam i Mi­tro­vi­ća i sve gra­đa­ne ko­ji ima­ju in­te­res da bez od­la­ga­nja do­đu i na li­cu mje­sta se uvje­re u moj rad i po­slo­va­nje Cen­tra. Oso­ba­ma ko­je pod­no­se neo­sno­va­ne pri­ja­ve po­ru­ču­jem da ne iz­mi­šlja­ju afe­re za­rad po­li­tič­kih ci­lje­va nji­ho­vih me­ce­na, već da ra­de po­sao za ko­ji su osno­va­ni – re­kao je Ra­do­vić i do­dao da se u ovoj pri­či osje­ća kao ko­la­te­ral­na šte­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"