Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ADIKO BANKA NAJAVLJUJE ARBITRAŽU ZBOG MILIONSKIH GUBITAKA
Sa jednog od ročišta klijenata sa Hipo Alpe Adrija bankom sadašnjom Adiko Tuže državu zbog zakona o švajcarcima Ukoliko amandmani o retroaktivnoj konverziji stupe na snagu u formi zakona, Adiko banka će, uz podršku vlasnika Evropske banke za obnovu i razvoj i Advent International, biti primorana shodno Sporazumu o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja da upotrebi sva pravna sredstva, uključujući i proces međunarodne arbitraže, saopštili su oni
Dan - novi portal
Adi­ko ban­ka, biv­ša Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ka, ulo­ži­će žal­bu na Za­kon o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u švaj­car­kim fran­ci­ma, ko­ji je usvo­jen pro­šle go­di­ne, a ko­ji je, ka­ko su sa­op­šti­li oni, iza­zvao šte­tu cr­no­gor­skom ogran­ku Adi­ko ban­ke od pre­ko de­set mi­li­o­na eura. Oni na­vo­de da će zbog amand­ma­na ko­ji se od­no­se na re­tro­ak­tiv­no kon­ver­to­va­nje kre­di­ta u fran­ci­ma po­kre­nu­ti me­đu­na­rod­nu ar­bi­tra­žu i tra­ži­ti pu­nu od­šte­tu.
Oni na­vo­de da su o tim pro­ble­mi­ma upo­zna­li i pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća.
– Iz­mje­ne i do­pu­ne po­sto­je­ćeg Za­ko­na o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u švaj­car­skim fran­ci­ma u eure bi pri­mo­ra­le Adi­ko ban­ku da re­tro­ak­tiv­no kon­ver­tu­je kre­di­te u švaj­car­skim fran­ci­ma, iako su ih kli­jen­ti u pro­šlo­sti do­bro­volj­no za­tvo­ri­li ili već kon­ver­to­va­li u eure, ili su bi­li za­tvo­re­ni u pro­ce­su pri­nud­ne na­pla­te. Ovi amand­ma­ni pred­sta­vlja­ju ozbilj­nu po­vre­du vla­snič­kih pra­va Adi­ko ban­ke i kr­še­nje oba­ve­za ko­je je Cr­na Go­ra pre­u­ze­la u skla­du sa Spo­ra­zu­mom o uza­jam­nom pod­sti­ca­nju i za­šti­ti ula­ga­nja iz­me­đu Austri­je i Cr­ne Go­re – na­vo­de iz Adi­ko ban­ke.
Oni su sa­op­šti­li da uko­li­ko amand­ma­ni stu­pe na sna­gu u for­mi za­ko­na, Adi­ko ban­ka će, uz po­dr­šku vla­sni­ka Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj i Advent In­ter­na­ti­o­nal, bi­ti pri­mo­ra­na shod­no Spo­ra­zu­mu o uza­jam­nom pod­sti­ca­nju i za­šti­ti ula­ga­nja da upo­tre­bi sva prav­na sred­stva, uklju­ču­ju­ći pro­ces me­đu­na­rod­ne ar­bi­tra­že i za­tra­ži­će pu­nu od­šte­tu.
– Za Adi­ko ban­ku i na­še lo­kal­ne ban­ke, uklju­ču­ju­ći cr­no­gor­ski ogra­nak, kli­jent je naš naj­vi­ši pri­o­ri­tet. Već vi­še od de­ce­ni­je smo part­ner na­šim kli­jen­ti­ma u Cr­noj Go­ri i lo­kal­noj eko­no­mi­ji i na­mje­ra­va­mo da to na­sta­vi­mo i u bu­duć­no­sti. Me­đu­tim, kao i sva­kom stra­nom in­ve­sti­to­ru, prav­na si­gur­nost je je­dan od ključ­nih pred­u­slo­va za bu­du­će in­ve­sti­ci­je i zbog to­ga tra­ži­mo od Vla­de Cr­ne Go­re da se su­zdr­ži od usva­ja­nja naj­no­vi­jih amand­ma­na i na­me­ta­nja re­tro­ak­tiv­nih i prav­no upit­nih za­kon­skih od­red­bi, ko­je bi šte­ti­le in­ve­sti­ci­o­noj kli­mi u Cr­noj Go­ri – re­kao je pred­sjed­nik Upra­ve Adi­ko ban­ke, Ul­rih Ki­sing.
Cr­no­gor­ski ogra­nak Adi­ko ban­ke za­tra­ži­će od Ustav­nog su­da mi­šlje­nje o amand­ma­ni­ma.
Sa dru­ge stra­ne, kli­jen­ti ko­ri­sni­ci kre­di­ta u švaj­car­ci­ma tvr­de da su pri­jet­nje ne­ka­da­šnje HA­AB sram­ne.
– To je ista ona ban­ka ko­ja je na­še fa­mi­li­ja za­vi­la u cr­no, ko­ja nas je pre­va­ri­la i zbog ko­je smo gu­bi­li krov nad gla­vom. Oni pri­je­te tu­žba­ma, žal­ba­ma, ar­bi­tra­ža­ma, uprav­nim spo­ro­vi­ma?! Oni, pro­tiv ko­jih se vode broj­ni kri­vič­ni po­stup­ci u go­to­vo svim ze­mlja­ma gdje su bi­li ak­tu­el­ni kre­di­ti u švaj­car­ci­ma! Sma­tra­mo da su nji­ho­ve pri­jet­nje smi­je­šne. Po­mi­nju de­set mi­li­o­na eura ko­je su iz­gu­bi­li, a ne po­mi­nju ko­li­ko su od nas za­ra­di­li. Vje­ro­vat­no ne mo­gu da pre­bro­je taj no­vac – po­ru­či­li su kli­jen­ti.
Oni pod­sje­ća­ju da po­je­di­ni kli­jen­ti zbog špe­ku­la­tiv­nog kur­sa fran­ka da­nas ima­ju ve­ću glav­ni­cu ne­go u tre­nut­ku po­di­za­nja kre­di­ta, bez ob­zi­ra što su re­dov­no ot­pla­ći­va­li ka­ma­tu. Kli­jen­ti naj­ve­ći žal no­se na Cen­tral­nu ban­ku, ko­ja je , pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma, tre­ba­la dav­no da ri­je­ši nji­hov pro­blem, od­no­sno da još pro­šle go­di­ne pri­mi­je­ni za­kon.
B.Ma.


Za­kon jed­no­gla­sno usvo­jen

Skup­šti­na je po­čet­kom sep­tem­bra jed­no­gla­sno usvo­ji­la iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u švaj­car­skim fran­ci­ma u eure, ko­ji je pod­ni­je­la gru­pa po­sla­ni­ka.
Za­ko­nom je ga­ran­to­va­no svim gra­đa­ni­ma ko­ji ima­ju kre­di­te kod fak­to­ring kom­pa­ni­je He­ta, ili su ih ot­pla­ti­li pri­je vre­me­na, da mo­gu da kon­ver­tu­ju svo­je kre­di­te po ka­mat­noj sto­pi od 8,2 od­sto go­di­šnje.
Pred­log iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na je u ime 39 po­sla­ni­ka pod­nio po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
Do­go­vor je po­stig­nut na­kon što je Me­do­je­vić pri­hva­tio ko­ri­go­va­ne amand­ma­ne DPS-a, a dio za­ko­na po­stao je ko­ri­go­va­ni amand­man po­sla­ni­ka DPS, ko­ji se od­no­si na to da se kli­jen­ti­ma ne ob­ra­ču­na­va za­te­zna ka­ma­ta. Kli­jen­ti su po­ru­či­li da je usva­ja­njem iz­mje­na za­ko­na ri­je­še­na nji­ho­va du­go­go­di­šnja ago­ni­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"