Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni AGONIJA BIVŠIH ZAPOSLENIH FABRIKE ,,VUNKO” TRAJE DEVET GODINA
Radnici traže da lokalna uprava riješi probleme
Dan - novi portal
Sta­nje na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne, ka­da je u pi­ta­nju sta­tus ne­ka­da za­po­sle­nih u de­se­tak i vi­še pred­u­ze­ća i fa­bri­ka je vi­še ne­go alar­mant­no, a tre­nut­no naj­te­ža si­tu­a­ci­ja je sa ne­ka­da­šnjim tek­stil­nim gi­gan­tom ,,Vun­kom”, gdje je bi­lo za­po­sle­no i do tri hilj­ade rad­ni­ka i gdje je do sa­da bi­lo pre­ko 20 ne­u­spje­šnih li­ci­ta­ci­o­nih pro­da­ja. Imo­vi­na fa­bri­ke je sa 11 mi­li­o­na eura spa­la na dva i po mi­li­o­na, ali se ni po­red uma­nje­nja ni­je na­šao ku­pac, pa je ta­ko sko­ro 400 rad­ni­ka osta­lo ne­zbri­nu­to uvo­đe­njem ste­ča­ja.
Ka­ko ni na­kon de­vet go­di­na ne vi­de iz­laz, ko­li­ko str­plji­vo če­ka­ju na na­pla­tu svo­jih po­tra­ži­va­nja, rad­ni­ci su na zbo­ru u kru­gu fa­bri­ke po­zva­li nad­le­žne u op­šti­ni da se hit­no uklju­če u rje­ša­va­nje nji­ho­vog pro­ble­ma, jer u su­prot­nom na­ja­vlju­ju pro­te­ste.
Pred­sjed­nik zbo­ra po­vje­ri­la­ca De­si­mir Mi­nić, ka­zao je da pu­nih de­vet go­di­na če­ka­ju da do­đu do svo­jih pra­va na je­dan pot­pu­no de­mo­krat­ski na­čin, na­rav­no vje­ru­ju­ći u in­sti­tu­ci­je dr­ža­ve.
– Ka­ko smo za to vri­je­me od nad­le­žnih do­bi­ja­li sa­mo pra­zna obe­ća­nja i po­vje­re­nje u in­sti­tu­ci­je dr­ža­ve je na iz­ma­ku. Pri­o­ri­tet­na po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka su 841.000 eura, a osim to­ga mi tra­ži­mo da se Vla­da od­rek­ne di­je­la svo­jih po­tra­ži­va­nja, ma­kar po­la mi­li­o­na, da bi mo­gli is­pla­ti­ti ot­prem­ni­ne po go­di­ni rad­nog sta­ža, ka­zao je Mi­nić.Biv­ši rad­nik ,,Vun­ka” Će­rim Haj­dar­pa­šić is­ti­če da ne tra­že ni­šta osim onog što im pri­pa­da.
Tra­ži­mo sa­mo ono što je na­še. Uko­li­ko ne do­đe ni do ka­kvih po­ma­ka, do­go­vo­ri­li smo se da će­mo sta­ti u je­dan čvr­sti be­dem is­pred op­šti­ne, tra­že­ći svo­ja pra­va. Ka­da ih ni­je­smo za de­vet go­di­na mo­gli na­ći ov­dje, de­vet go­di­na će­mo če­ka­ti pred op­šti­nom – ka­zao je on.
U po­ne­dje­ljak će biv­ši rad­ni­ci od gra­do­na­čel­ni­ka Alek­san­dra Žu­ri­ća za­tra­ži­ti ras­pi­si­va­nje no­vog ten­de­ra i hit­no rje­ša­va­nje ovog du­go­go­di­šnjeg pro­ble­ma. U su­prot­nom, na­ja­vlju­ju pro­te­ste. Uz ovaj za­htjev, ka­ko ka­žu na kra­ju, tra­ži­će i smje­nu ste­čaj­nog uprav­ni­ka Ra­do­ji­ce Gr­be ,ko­ji je ,ka­ko ka­žu, glav­ni kri­vac za ago­ni­ju u ko­joj se na­la­ze sko­ro de­ce­ni­ju.
Ra­do­ji­ca Gr­ba, ste­čaj­ni uprav­nik ,,Vun­ka”, ka­že da je tre­nut­no naj­ak­tu­el­ni­ja par­ce­li­za­ci­ja či­ta­ve po­vr­ši­ne fa­bri­ke, ko­ja je ina­če smje­šte­na u in­du­strij­skoj zo­ni u Ne­da­ku­si­ma. On­da će bi­ti ras­pi­san ten­der za pro­da­ju, po no­vim uslo­vi­ma, od­no­sno mo­guć­nost ku­po­vi­ne od­re­đe­ne par­ce­le.
–Ura­đen je ela­bo­rat o par­ce­li­za­ci­ji ko­ji je pre­dat Upra­vi za ne­kret­ni­ne da se u ka­ta­stru iz­vr­ši iz­mje­na, s ob­zi­rom na to da je u pi­ta­nju bi­zn­is zo­na, jed­na od pet od dr­žav­nog zna­ča­ja u Cr­noj Go­ri. Mi kao vla­sni­ci smo pod­ni­je­li za­htjev za par­ce­li­za­ci­ju ka­ko bi sve lak­še sta­vi­li u funk­ci­ju. Tre­nut­no je na jav­noj raspra­vi DUP In­du­strij­ske zo­ne, ko­ji tra­je do po­lo­vi­ne mje­se­ca.
Is­ti­če da od ra­ni­je po­sto­ji in­te­re­so­va­nje bje­lo­polj­skih bi­zni­sme­na, ko­ji bi na­sta­vi­li svo­ju dje­lat­nost ko­jom se tre­nut­no ba­ve, ili je pro­ši­ri­li, ali i onih ko­ji bi za­po­če­li no­vi po­sao.
– Naj­va­žni­je u sve­mu je da se sve sta­vi u funk­ci­ju i za­po­sli rad­na sna­ga, ali isto ta­ko i iz­mi­re du­go­go­di­šnja po­tra­ži­va­nja pre­ma rad­ni­ci­ma, kao i po­dje­la di­je­la ot­prem­ni­na. Uko­li­ko ne bu­de do­volj­no za­in­ter­so­va­nih za par­ci­jal­nu ku­po­vi­nu imo­vi­ne, ka­ko sa­da stva­ri sto­je Op­šti­na će bi­ti po­sred­nik, ka­ko bi ka­sni­je sta­vi­la pre­o­sta­le par­ce­le u funk­ci­ju. Ili da ih da na od­re­đe­ni vre­men­ski za­kup za du­go­go­di­šnje ko­ri­šće­nje, ili da još jed­nom ras­pi­še ten­der i pro­da dio ko­ji je pre­o­stao – po­ja­šnja­va on.M.N.


Pro­blem re­sti­tu­ci­je

O pro­ble­mu po­sto­ja­nja re­sti­tu­ci­je, od­no­sno za­htje­va ra­ni­jih vla­sni­ka za po­vra­ćaj od­u­ze­tog ze­mlji­šta, Gr­ba ka­že da taj pro­blem rje­ša­va dr­ža­va.
– Po tom pi­ta­nju sam op­ti­mi­sta jer ak­ci­o­nar­ska dru­štva i nji­ho­va imo­vi­na ne mo­gu bi­ti pred­met po­vra­ća­ja, već sa­mo obe­šte­će­nja. Ta­ko da sa ove stra­ne, kad je u pi­ta­nju re­sti­tu­ci­ja, po­ten­ci­jal­ni kup­ci ne­ma­ju pro­ble­ma, na­gla­sio je Gr­ba.
On je do­dao da po­sto­je kup­ci ko­ji su za­in­ter­so­va­ni za dio par­ce­le, me­đu ko­ji­ma i ne­ki iz ino­stran­stva.
– Ni­ko, pa ni Ita­li­ja­ni, ko­ji su ima­li na­mje­ru na jed­noj od ra­ni­jih li­ci­ta­ci­o­nih pro­da­ja da ku­pe kom­plet­nu imo­vi­nu, ni­je­su od­u­sta­li. Ako ne bu­de do­volj­no za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca, Op­šti­na je ta ko­ja će pu­tem kre­dit­nih sred­sta­va, ka­kvo je sad ras­po­lo­že­nje, sta­vi­ti tač­ku na slu­čaj ,,Vun­ka”– za­klju­čio je Gr­ba.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"