Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-28 POSLOVNE VEZE AKTERA AFERE „TELEKOM” I U BIZNISU SA STRUJOM
Obradović i Đukanović Za Olega založila pola miliona Sestra lidera DPS-a garantovala za kredit firmi koja je dio konzorcijuma čiji je ovlašćeni predstavnik nekadašnji direktor Telekoma Oleg Obradović, a kome je Vlada izdala građevinske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Kutska i Mojanska
Dan - novi portal
Ve­ze ak­te­ra afe­re „Te­le­kom” na­sta­vlje­ne su i kroz bi­znis sa stru­jom, ima­ju­ći u vi­du da je advo­kat Ana Đu­ka­no­vić, se­stra li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ga­ran­to­va­la za kre­dit od po­la mi­li­o­na eura fir­mi ko­ja je dio kon­zor­ci­ju­ma či­ji je ovla­šće­ni pred­stav­nik ne­ka­da­šnji di­rek­tor Te­le­ko­ma Oleg Ob­ra­do­vić. To se mo­že vi­dje­ti u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma za imo­vi­nu Ane Đu­ka­no­vić, gdje je evi­den­ti­ra­na hi­po­te­ka zbog du­ga od po­la mi­li­o­na eura. Kao du­žnik je, pre­ma po­da­ci­ma iz dr­žav­nog ka­ta­stra, na­ve­de­na pod­go­rič­ka fir­ma Po­po­vić elek­tro-si­stem, dio kon­zor­ci­ju­ma ko­ga pred­sta­vlja Ob­ra­do­vić.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma ne­dav­no je pred­u­ze­ći­ma Smol Hi­dro Pa­u­er Plant Mo­jan­ska i Smol Hi­dro Pa­u­er Plant Kut­ska iz­da­la gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju ne­ko­li­ko ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na ri­je­ka­ma Kut­ska i Mo­jan­ska. Osni­va­či su, pre­ma po­da­ci­ma iz Vla­de Cr­ne Go­re, fir­ma Hi­dro­e­ner­gi­ja, kom­pa­ni­ja Grin So­lu­ti­ons Pod­go­ri­ca i Po­po­vić elek­tro-si­stem iz Pod­go­ri­ce. Vla­sni­ci i osni­va­či Hi­dro­e­ner­gi­je su bi­zni­sme­ni Ran­ko Ubo­vić, Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić i He­me­ra ka­pi­tal, dok je ovla­šće­ni za­stup­nik Oleg Ob­ra­do­vić. Ina­če, Ob­ra­do­vić je osni­vač fir­me He­me­ra ka­pi­tal. Osni­vač pred­u­ze­ća Grin So­lušn je dru­ga fir­ma, Po­po­vić elek­tro-si­stem, a zva­nič­ni pred­stav­nik je Slo­bo­dan Po­po­vić.
U Li­stu ne­po­kret­no­sti 2324 KO Pod­go­ri­ca dva vi­di se po­sto­ja­nje hi­po­te­ke na po­slov­nom pro­sto­ru od 154 kva­dra­ta, ko­ji je vla­sni­štvo u pot­pu­no­sti Ane Đu­ka­no­vić, advo­ka­ta iz Pod­go­i­ce.
– Hi­po­te­ka UZZ 78/17 od 1. mar­ta ove go­di­ne, po­vje­ri­lac – Hi­po­te­kar­na ban­ka, du­žnik Po­po­vić elek­tro si­stem, Đu­ka­no­vić Ana i Jo­vo­vić Sa­nja, dug 500.000 eura. Rok 27. maj 2018. go­di­ne. Za­bra­na op­te­re­će­nja i otu­đe­nja i iz­da­va­nja u za­kup bez sa­gla­sno­sti po­vje­ri­o­ca. Pri­sta­nak na ne­po­sred­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja – na­vo­di se u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji se od­no­se na imo­vi­nu Ane Đu­ka­no­vić.
Na­kna­du za pod­sti­ca­nje pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, me­đu ko­ji­ma su ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne, pla­ća­ju gra­đa­ni na ra­ču­ni­ma za stru­ju od 2014. go­di­ne. Pri­mje­ra ra­di, sa­mo je na­kna­da u ju­nu pro­šle go­di­ne po­ve­ća­na sa 0,0587 cen­ti na 0,129 cen­ti po ki­lo­vat-sa­tu.
In­te­r­esant­no je da cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo ni do da­nas ni­je ra­svi­je­tli­lo ko je pod­mi­ćen u afe­ri „Te­le­kom”, iako su is­tra­žni or­ga­ni u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma na­vo­de o ko­rup­ci­ji iz­ni­je­li još u de­cem­bru 2011. go­di­ne. Ana Đu­ka­no­vić i Oleg Ob­ra­do­vić su ne­ri­jet­ko po­mi­nja­ni kao na­vod­ni ak­te­ri afe­re, iako su ne­gi­ra­li da su po­či­ni­li bi­lo šta ne­za­ko­ni­to.
Od 2012. go­di­ne tra­je po­stu­pak dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Cr­noj Go­ri, ko­je, po svoj pri­li­ci, i da­lje pre­vo­di spi­se iz Ame­ri­ke, Ma­đar­ske i Nje­mač­ke i sa Ki­pra. Upr­kos uvje­ra­va­nju čel­nih lju­di is­tra­žnih or­ga­na da se na slu­ča­ju ra­di bez iz­u­zet­ka, i da je nji­ma ne­va­žno ko su ak­te­ri, sti­če se uti­sak da po­stu­pak tra­je du­go i da ne­će bi­ti op­tu­žni­ca ni pre­su­da.
Ame­rič­ka Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti (SEK) u svo­joj is­tra­zi do­šla je do do­ka­za da su sa 7,3 mi­li­o­na eura pod­mi­će­na dva cr­no­gor­ska zva­nič­ni­ka i „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka, ko­ja se ba­vi advo­ka­tu­rom”. Od­mah na­kon što je u de­cem­bru 2011. go­di­ne obje­lo­da­nje­na tu­žba SEK-a pro­tiv tro­ji­ce biv­ših di­rek­to­ra Ma­đar te­le­ko­ma, cr­no­gor­ska jav­nost je u for­mu­la­ci­ji „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka” pre­po­zna­la advo­ka­ta Anu Đu­ka­no­vić, se­stru biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ana Đu­ka­no­vić je, me­đu­tim, ne­gi­ra­la bi­lo ka­kvu po­ve­za­nost sa ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma. M.V.


I Bla­žo htio da uđe u bi­znis

U bi­znis sa stru­jom htio je da uđe i Bla­žo Đu­ka­no­vić, bra­ta­nić Ane Đu­ka­no­vić, tj. sin biv­šeg pre­mi­je­ra. Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja su­spen­do­va­lo je po­stu­pak iz­da­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju mi­ni hi­dro­cen­tra­le u Ko­la­ši­nu fir­mi BB Hi­dro, u ko­joj je je­dan od su­vla­sni­ka Bla­žo Đu­ka­no­vić. Đu­ka­no­vi­će­va fir­ma za­tra­ži­la je pr­vo­bit­no do­zvo­lu za iz­grad­nju, a on­da je od­u­sta­­la, pa je do­ni­je­to rje­še­nje o ob­u­sta­vi po­stup­ka iz­da­va­nja do­zvo­le.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"