Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-01-06 U BOKI KOTORSKOJ ŽIVE TRADICIONALNI OBIČAJI POVODOM VELIKOG VJERSKOG PRAZNIKA
Sa manifestacije „Božićna trpeza” Nema božića bez badnjaka, česnice i polaznika
Dan - novi portal
Za­hva­lju­ju­ći dru­štve­no-isto­rij­skim okol­no­sti­ma i pa­tri­jar­hal­noj tra­di­ci­ji, na pod­ruč­ju ci­je­le Bo­ke ko­tor­ske do da­nas su oču­va­ni mno­gi obi­ča­ji, a po­seb­no bo­žić­ni. Bo­žić je ne­za­mi­sli­v bez bad­nja­ka, če­sni­ce i po­la­zni­ka. Na bo­žić­ne obi­ča­je pod­sje­ća pred­sjed­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je že­na Ri­san An­ka Pe­ro­vić, ko­ju smo sa ko­le­gi­ni­ca­ma Ra­doj­kom Čuč­ko­vić, Zdrav­kom Ko­ko­to­vić, Če­dom Kri­vo­ka­pić i Ve­snom Zdrav­ko­vić, ne­dav­no za­te­kli u tr­go­vač­kom cen­tru „Ka­me­li­ja” u Ko­to­ru gdje su uče­stvo­va­le na ma­ni­fe­sta­ci­ji „Bo­žić­na tr­pe­za”.
Pod­sje­tiv­ši da je Bo­ka mul­ti­kon­fe­si­o­nal­na sre­di­na, gdje po­sto­je raz­li­či­te kul­tu­re i raz­li­či­ti obi­ča­ji, Pe­ro­vi­će­va na­gla­ša­va da je bo­žić­na pro­sla­va u pra­vo­slav­nim i ka­to­lič­kim ku­ća­ma go­to­vo iden­tič­na.
Na Bad­nji dan do­ma­ćin i do­ma­ći­ca usta­ju ra­no, do­ma­ći­ca da za­kva­si ti­je­sto za pri­ga­ni­ce, u ko­li­ko to ni­je ura­di­la uve­če, a do­ma­ćin da na­lo­ži va­tru, raz­bu­di mu­škar­ce u ku­ći uko­li­ko ih ima, i da kre­ne u sje­ču bad­nja­ka.
– U Ri­snu se bad­nja­ci si­je­ku u br­du sve do Knež La­za, od­no­sno do Kri­vo­ši­ja, i uvi­jek se si­je­če hra­sto­vo dr­vo, a ve­li­či­na bad­nja­ka za­vi­si od to­ga da li se on na­la­že u og­nji­štu ili u špo­re­tu. Ka­da bad­nja­ke do­ne­se ku­ći do­ma­ćin se ogla­ša­va puc­njem i po­tom ih osta­vlja is­pred ku­će. One ko­ji su bi­li u sje­či bad­nja­ka po po­vrat­ku če­ka bo­gat do­ru­čak; is­pr­že­ne pri­ga­ni­ce, do­bar do­ma­ći hljeb i ri­ba, obič­no sla­na i ma­lo pr­že­ne, jer se tog da­na po­sti. Na­kon do­ruč­ka žen­ska če­ljad iz ku­će, po mo­guć­no­sti dje­voj­ke, idu da ki­te bad­nja­ke i to na nji­ho­vom za­re­za­nom di­je­lu, jer sva­ki bad­njak mo­ra bi­ti za­re­zan pri vr­hu. Ki­te ih gran­či­ca­ma lo­vo­ri­ke, gran­či­ca­ma ma­sli­ne i ve­zu­ju cr­ve­nom pre­đom ili vu­ni­com, da­nas se čak ki­te cr­ve­nim ma­šni­ca­ma, ali to oba­ve­zno mo­ra bi­ti cr­ve­no jer ta bo­ja sim­bo­li­zu­je Isu­so­vu krv i ra­dost, po­ja­šnja­va Pe­ro­vi­će­va za „Dan”. Ona ka­že da bad­nja­ke za­tim sta­vlja­ju is­pred ku­će pri če­mu se tač­no zna da je je­dan bad­njak za do­ma­ći­na, je­dan za mu­škar­ce u ku­ći i je­dan za na­pre­dak ku­će. Ka­da se bad­nja­ci oki­te, mu­škar­ci od­la­ze da „sre­đu­ju pe­ci­vo” (pe­če­no me­so) ko­je je ku­plje­no pret­hod­nog da­na.
– To je u Ri­snu tra­di­ci­o­nal­no da se go­di­na­ma ku­pu­je od istih lju­di, jer se zna ko­ji lju­di ga­je jag­njad za Bo­žić. Uobi­čaj­no je da se po­la go­di­ne pri­je Bo­ži­ća mo­ra na­ja­vi­ti kod, na pri­mjer Jo­ša Bje­la­di­no­vi­ća ili kod An­dri­je Pe­ro­vi­ća, da se osta­vi jag­nje za Bo­žić. To se mo­ra po­tvr­di­ti mje­sec da­na pri­je, a dan pri­je po­ći po to jag­nje. Jag­nje se pret­hod­ni dan za­či­ni bi­je­lim lu­kom i ru­zma­ri­nom, sta­vlja se na ra­žanj, a sju­tra­dan, po­što se oki­te bad­nja­ci i uve­če pri­je ne­go što pad­ne mrak, ka­da se na­lo­že og­nji­šte ili špo­ret sta­vlja se da se pe­če. Ra­žanj se ne­ka­da ruč­no vr­tio i oko nje­ga su se oku­plja­la če­ljad. Me­so se po či­ta­vu noć pe­klo uz mu­zi­ku i pje­smu, je­lo, i ne­ka­da je ipak, či­ni se, sve bi­lo ljep­še – sma­tra Pe­ro­vi­će­va.
Na­la­ga­nje bad­nja­ka pri­je su­mra­ka sva­ka­ko je naj­sve­ča­ni­ji čin. Ka­da se bad­nja­ci na­la­žu do­ma­ćin ide pr­vi, iza nje­ga re­dom po sta­ro­sti do naj­mla­đeg mu­škog čla­na po­ro­di­ce. Ula­ze u ku­ću ri­je­či­ma: „Do­bro ve­če i na­zdra­vlje vam Bad­nje ve­če”. Že­ne ih sa­če­ku­ju sa upa­lje­nim svi­je­ća­ma u ru­ka­ma, a mu­škar­ci no­se­ći bad­nja­ke pro­la­ze iz­me­đu njih, pri če­mu ih one po­si­pa­ju pše­ni­com i sla­mom.
– Ku­ća se po­si­pa sla­mom i po pra­vi­lu ona za tri da­na ne bi tre­ba­lo da se či­sti, jer je to sim­bol pu­te­va Isu­sa, to jest za bla­go­det. Ka­da se bad­nja­ci na­lo­že u Ri­snu bi se za­čuo pu­canj ko­ji je to ozna­če­vao. Pri­li­kom na­la­ga­nja bad­nja­ci se ukr­šta­ju je­dan pre­ko dru­gog, on­da do­ma­ćin iz po­seb­ne dr­ve­ne fla­še ko­ja se zo­ve br­dak, na­zdra­vlja bad­nja­ci­ma ri­je­či­ma: „Bad­nja­če ve­se­lja­če...”, za­tim ot­pi­ja i da­je svim uku­ća­ni­ma da po ma­lo po­pi­ju iz te iste fla­še. Ta­ko to ide tri pu­ta za­re­dom. On­da se va­di je­dan bad­njak ko­ji ni­je sa­go­rio da bi se osta­vio za sle­de­ću go­di­nu, a na­lo­ži se onaj bad­njak od pret­hod­ne go­di­ne, ta­ko da sva­ke go­di­ne je­dan bad­njak, ko­ji tek ma­lo sa­go­ri, osta­je za sle­de­ću go­di­nu za na­pre­dak ku­će – po­ja­šnja­va na­ša sa­go­vor­ni­ca. Bo­žić­ni ru­čak je mr­san, a na Bo­žić do­ma­ći­ca pri­pre­ma po­ga­ču ko­ja se zo­ve če­sni­ca. U po­ga­ču se sta­vlja nov­čić, a na­kon nje­nog lo­mlje­nja, ono­ga ko pro­na­đe nov­čić sre­ća pra­ti to­kom ci­je­le go­di­ne.
– U Ri­snu se još po­štu­je ova tra­di­ci­ja i Ri­šnja­ni baš kom­plet­no gle­da­ju da je is­po­štu­ju, mi­slim da se sko­ro ni­gdje ne pu­ca kao u Ri­snu za Bad­nji dan i za Bo­žić – is­pri­ča­la je Pe­ro­vi­će­va.B.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"