Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2017-11-19 ZAPIS IZ BANJANA: DA LI JE SLAVNI AMERIČKI GLUMAC ROBERT MIČAM BIO PO OCU CRNOGORAC? (1) To je moj brat od strica Dragiša Mićunović, šezdesetogodišnjak iz Đurđeva Dola, atar sela Smrduša, opština Nikšić, tvrdo vjeruje da je ova holivudska legenda bio sin njegovog strica Gaja Mićunovića
Dan - novi portal
Pi­še: Bu­do Si­mo­no­vić

Hro­ni­ča­ri fil­ma, ko­ji ovih da­na pod­sje­ća­ju na sto­go­di­šnji­cu ro­đe­nja i dva­de­se­to­go­di­šnji­cu smr­ti slav­nog amrič­kog glum­ca Ro­ber­ta Mi­ča­ma, ne pro­pu­šta­ju da na­po­me­nu da je on „naj­slav­ni­ji Cr­no­go­rac sed­me umjet­no­sti”, iz­no­va ta­ko oži­vlja­va­ju­ći sta­re pri­če da ova le­gen­da Ho­li­vu­da vo­di po­ri­je­klo sa ovih stra­na, da mu je otac ro­dom iz Ba­nja­na.
Ne nu­de pri tom ni­ka­kve kon­kret­ne i no­ve do­ka­ze, a Mi­ča­ma opi­su­ju kao „kr­šnog, si­ro­vog i pra­vič­nog”, da je u ka­rak­te­ru i mo­ra­lu do kra­ja ži­vo­ta, sve do iz­ne­nad­ne smr­ti u osam­de­se­toj go­di­ni, 1997, ostao „bun­tov­ni mla­dić”, „aro­gan­tan i sar­ka­sti­čan”, čo­vjek ko­ji „ni­ka­da ni­je pre­stao da go­vo­ri isti­nu i kri­ti­ku­je amrič­ku po­li­ti­ku i ka­pi­ta­li­zam kao si­stem”, da je bio i ostao ve­li­ka film­ska zvi­je­zda ko­ju je lan­si­rao Ho­li­vid, no zvi­je­zda ko­ja ni­kad ni­je pre­sta­la da kri­ti­ku­je tu moć­nu „film­sku fa­bri­ku”, ko­ja je s pre­zi­rom go­vo­ri­la o njoj i ni­kad se ni­je po­vi­no­va­la ni­ti pri­hva­ti­la nje­ne ka­no­ne.
Upra­vo u tom Mi­ča­mo­vom vr­let­nom ka­rak­te­ru i ću­dlji­voj na­ra­vi, tvr­do­gla­vo­sti i ne­po­ko­ru, mno­gi i tra­že nje­go­ve br­đan­ske, cr­no­gor­ske ge­ne. U Ba­nja­ni­ma, u Đur­đe­vom Do­lu, atar se­la Smr­du­ša na tro­me­đi sa­da­šnjih mje­snih za­jed­ni­ca Tru­bje­la, Vi­lu­si i Ve­li­mlje, me­đu­tim, ži­vi še­zde­se­to­gi­šnji Dra­gi­ša Mi­ću­no­vić, ko­ji već de­ce­ni­ja­ma, od pr­vog po­me­na da je Ro­bert Mi­čam mo­žda po­ri­je­klom sa tih stra­na, upor­no tra­ga, sla­že koc­ki­ce i na­sto­ji da do­ka­že da je le­gen­dar­ni glu­mac za­i­sta oda­tle, nje­gov brat, sin nje­go­vog naj­sta­ri­jeg stri­ca Ga­vri­la Ga­ja Mi­ću­no­vi­ća.
Ko­šča­ti bi­stro­um, ko­ji je pu­nih 26 go­di­na, kao ru­ko­va­lac na gra­đe­vin­skim ma­ši­na­ma pro­la­mao klan­ce i ne­do­ho­de i pra­vio pu­te­ve u bes­pu­ti­ma, otva­rao vi­di­ke u ne­vi­di­ma, po­što je i nje­go­vo gra­đe­vin­sko pred­u­ze­će „Cr­na Go­ra” iz Nik­ši­ća, kao i to­li­ka dru­ga u vre­me­ni­ma to­bo­žnjih neo­p­hod­nih i „re­vo­lu­ci­o­nar­nih” tran­zi­ci­ja i pri­va­ti­za­ci­ja oti­šlo na do­boš i u pro­past, pri­je dva­na­est go­di­na se sa su­pru­gom Sta­noj­kom vra­tio u rod­ni kraj, otvo­rio rod­nu ku­ću u Đur­đe­vom Do­lu i za­ko­vi­nao bu­ljuk od pe­de­se­tak ova­ca, kr­do od de­set kra­va i so­li­dan ulja­nik – ko­šni­ce, ve­le, ne va­lja bro­ji­ti...
Od ta­da, osim što je po­stao ugled­ni i imuć­ni do­ma­ćin i sav se po­sve­tio knji­zi – pro­či­tao je dje­la vi­še od 170 pi­sa­ca, do­ma­ćih i stra­nih, ne­kih, po­put Nje­go­ša, An­dri­ća, Ge­tea, Do­stojvs­kog, Du­či­ća... i cje­lo­kup­na dje­la – na­u­čio je da se slu­ži i sna­la­zi i na in­ter­ne­tu. Ta­ko je, u po­čet­ku i uz po­moć pri­ja­te­lja, onih ko­ji su u to­me bi­li vje­šti­ji od nje­ga, kre­nuo da od­go­ne­ta i tu ve­li­ku taj­nu, za­go­net­ku ko­ju je još da­le­ke 1962. go­di­ne u grob po­nio nje­gov stric Ga­jo.
Sju­tra: U SVI­JET KAO
„SLI­JE­PI PUT­NIK”?


Smr­du­ša

Po le­gen­di, pa i po ne­kim za­pi­si­ma, ov­dje u Ba­nja­ni­ma je ne­kad ne­ko pre­sreo ne­ka­kvu osva­jač­ku i zu­lum­ćar­sku voj­sku, ras­tje­rao je i po­tu­kao po ovim ka­me­ni­tim gra­bi­na­ma. To se, po tim iz­vo­ri­ma, na­vod­no do­go­di­lo na mje­stu zva­nom Bo­rak, gdje je da­nas drev­no mje­sno gro­blje u Smr­du­ši sa broj­nim steć­ci­ma i ne­kro­po­la­ma, a ve­zu­je se naj­vi­še za hum­skog voj­vo­du Vlat­ka Vu­ko­vi­ća Ko­sa­ču, ko­ji je, kao što je po­zna­to, 1388. go­di­ne, go­di­nu uoči Ko­sov­ske bit­ke, kod Bi­le­će po­tu­kao moć­nu tur­sku or­di­ju. Ka­ko je bi­lo lje­to i ka­ko ni­je imao ko da za­ko­pa le­še­ve ko­ji su osta­li na bo­ji­štu, ubr­zo je po­čeo da se ši­ri ne­sno­san smrad, do­tle da se za­du­go ni­je mo­glo pro­ći ka­ra­van­skim dru­mom ko­ji je ovu­da vo­dio od Nik­ši­ća ka Bi­le­ći i Tre­bi­nju i da­lje ka Du­brov­ni­ku i Mo­sta­ru na jed­noj i Sa­ra­je­vu na dru­goj stra­ni. Ta­ko je, sma­tra se, ovo se­lo ta­da do­bi­lo i do da­nas za­dr­ža­lo ime Smr­du­ša.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"