Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-09-02 REPUBLIKA SRPSKA SAMO ŠTO NIJE POČELA SA IZGRADNJOM HIDROELEKTRANE BUK BIJELA, NAŠA VLADA NEOBAVIJEŠTENA
Sa jednog od protesta 2004. godine Taru pretvaraju u baru Nedavno je Republika Srpska potpisala ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju i korišćenje Buk Bijele, a sada traži novčana sredstva. Iz tamošnje Elektroprivrede tvrde da projekat neće imati uticaja na rijeku Taru, dok naš nevladin sektor tvrdi da u ovoj fazi niko ne može garantovati da neće biti negativnih uticaja
Dan - novi portal
Re­pu­bli­ka Srp­ska sa­mo što ni­je po­če­la sa iz­grad­njom hi­dro­e­lek­tra­ne Buk Bi­je­la. Ne­dav­no su pot­pi­sa­li ugo­vor o do­dje­li kon­ce­si­je za iz­gra­nju i ko­ri­šće­nje, a u ovom tre­nut­ku ra­de na obez­bje­đi­va­nju sred­sta­va. Iz Elek­tro­pri­vre­de Re­pu­bli­ke Srp­ske (EPRS) tvr­de da iz­grad­nja Buk Bi­je­le ne­će ima­ti uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu u Cr­noj Go­ri, od­no­sno na ri­je­ku Ta­ru, dok iz na­ših ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja is­ti­ču da se ne mo­že ga­ran­to­va­ti da ne mo­že bi­ti ne­ga­tiv­nih uti­ca­ja. Iz RS ni­ko ni­je kon­tak­ti­rao na­še Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je u ve­zi sa ovim pro­jek­tom.
Buk Bi­je­la je pro­je­kat pro­tiv ko­je­ga su i do­ma­će i me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je, ko­je su se 2004. go­di­ne, ka­da su na­ša i Vla­da RS pla­ni­ra­le da gra­de ener­get­ski obje­kat, uje­di­ni­le i pro­te­sto­va­le, što je do­ve­lo do usva­ja­nja de­kla­ra­ci­je o za­šti­ti ri­je­ke Ta­re. De­kla­ra­ci­jom je spri­je­če­na grad­nja, ali se de­kla­ra­ci­ja mo­že i uki­nu­ti u Skup­šti­ni, kao što je i do­ne­se­na.
Di­rek­tor za in­ve­sti­ci­je EPRS Želj­ko Rat­ko­vić je ka­zao da aku­mu­la­ci­ja uop­šte ne ula­zi na te­ro­to­ri­ju Cr­ne Go­re.
– Sva aku­mu­la­ci­ja se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji RS. Što se ti­če bilj­nog i ži­vo­tinj­skog svi­je­ta u Cr­noj Go­ri, stu­di­je ko­je su iz­ra­đe­ne po­ka­zu­ju da uti­ca­ja ne­će bi­ti. Ni u jed­nom seg­men­tu ne­će uti­ca­ti na bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet u CG – iz­ja­vio je Rat­ko­vić za RTCG.
Za raz­li­ku od nje­ga, biv­ši na­čel­nik Fo­če Zdrav­ko Kr­sma­no­vić sma­tra da Buk Bi­je­lu ne tre­ba gra­di­ti na na­čin ka­ko se to sa­da pri­ča.
– Uvi­jek se to rje­ša­va u če­ti­ri oka. Obič­no to ra­de ener­get­ski lo­bi­ji sa vla­sto­dr­šci­ma i obič­no su is­klju­če­ni svi gra­đa­ni iz pro­ce­sa od­lu­či­va­nja. Uvi­jek se od­lu­ču­je na ba­zi ki­lo­va­ta i do­la­ra, a ne gra­đa­na, eko­lo­gi­je i ri­je­ke – is­ta­kao je Kr­sma­no­vić.
U ne­vla­di­nom sek­to­ru tvr­de da su u ovoj fa­zi si­gur­ni da pro­cje­na uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu ni­je do­bro ura­đe­na i da ni­ko ne mo­že tvr­di­ti da ne­će bi­ti ne­ga­tiv­nih uti­ca­ja na Ta­ru.
– Ovi uti­ca­ji ni­je­su ob­ra­đe­ni i ne po­sto­je gra­fič­ki pri­ka­zi do­kle će bi­ti gra­ni­ce. Po­mi­nju se i ne­ke mje­re za ko­je sma­tra­mo da vi­še ni­je­su ta­ko po­pu­lar­ne, kao što je uno­še­nje tu­đin­skih vr­sta ri­ba ko­je mo­gu zna­čaj­no da ošte­te i ge­net­ski za­ga­de na­še vo­do­to­ke. Sa te stra­ne mi­sli­mo da si­gur­no pro­cje­na uti­ca­ja ni­je ura­đe­na na do­bar na­čin i da ne mo­že­mo re­ći da ne­će bi­ti ne­ga­tiv­nih uti­ca­ja, kao što to ne mo­gu da ka­žu ni nad­le­žne in­sti­tu­ci­je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni – ka­za­la je di­rek­to­ri­ca NVO Grin ho­um Na­ta­ša Ko­va­če­vić za RTCG.
Ne­vla­din sek­tor je 2004. go­di­ne bio pro­tiv iz­grad­nje Buk Bi­je­le iz raz­lo­ga što bi se po­to­pio ka­njon Ta­re. Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je su tvr­di­le da pro­je­kat ni­je eko­nom­ski oprav­dan. Pro­te­sti su kre­nu­li po­lo­vi­nom 2004. go­di­ne, pr­vo sa slo­ga­nom „Ne­ka te­če”, a ka­sni­je „Ne­ću ba­ru, ho­ću Ta­ru”. Re­zul­ti­ra­li su usva­ja­njem de­kla­ra­ci­je o za­šti­ti ri­je­ke Ta­re kra­jem 2004. go­di­ne.D.M.


Vla­du ni­ko ni­je kon­tak­ti­rao

Iz na­šeg Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je je sa­op­šte­no da Ta­ru šti­ti de­kla­ra­ci­ja iz 2004. go­di­ne, kao i da ih ni­ko ni­je kon­tak­ti­rao ni­ti upu­tio upi­te ili pred­lo­ge u ve­zi sa ovim pro­jek­tom. Jav­nom ser­vi­su su ka­za­li da oče­ku­ju da u ko­nač­nom bu­du kon­sul­to­va­ni.
– Do ovog tre­nut­ka ni­smo do­bi­li kon­kret­ne upi­te ili pred­lo­ge u ve­zi sa pro­jek­tom Buk Bi­je­la, ali oče­ku­je­mo da će Vla­da bi­ti kon­sul­to­va­na ka­da ne­ka od su­sjed­nih ze­ma­lja od­lu­či da po­kre­ne ak­tiv­no­sti u ve­zi sa re­a­li­za­ci­jom tog pro­jek­ta – ka­za­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"