Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-11-29 ŠEF DIPLOMATIJE IVICA DAČIĆ TVRDI
Dačić Priština manipuliše brojkama o priznanju Kada govorimo o ciframa, psihički je važno da pokušamo da taj broj zemalja svedemo na što manji, da bismo spriječili tu vrstu manipulacija. Na tom njihovom spisku nalaze se svakakve tvorevine koje nisu članice UN, npr. Kukova ostrva, rekao je Dačić
Dan - novi portal
Mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić re­kao je za RTS da Pri­šti­na ma­ni­pu­li­še broj­ka­ma ka­da je ri­ječ o ze­mlja­ma ko­je su pri­zna­le jed­no­stra­no pro­gla­še­nu ko­sov­sku ne­za­vi­snost, sa že­ljom da to bu­de pod­sti­caj za ne­ka no­va pri­zna­nja.
Ivi­ca Da­čić je, go­stu­ju­ći u Dnev­ni­ku RTS-a, na­veo da dok je Ru­si­ja na stra­ni Be­o­gra­da, Ko­so­vo i Me­to­hi­ja ni­ka­da ne­će po­sta­ti čla­ni­ca Uje­di­nje­nih na­ci­ja.
Na­vo­de pri­štin­skih zva­nič­ni­ka da oni „ne­u­mo­lji­vo idu ka dvi­je tre­ći­ne” ze­ma­lja UN ko­je su pri­zna­le Ko­so­vo (129), oce­nju­je kao la­ži.
– Ka­da go­vo­ri­mo o ci­fra­ma, psi­hič­ki je va­žno da po­ku­ša­mo da taj broj ze­ma­lja sve­de­mo na što ma­nji broj, da bi­smo spri­je­či­li tu vr­stu ma­ni­pu­la­ci­ja. Na tom nji­ho­vom spi­sku na­la­ze se sva­ka­kve tvo­re­vi­ne ko­je ni­su čla­ni­ce UN, npr. Ku­ko­va ostr­va, re­kao je Da­čić.
Do­dao je da je bio u Ar­gen­ti­ni, ko­ja ima pro­blem sa Mal­vi­ni­ma, za ko­je se kod nas ko­ri­sti ter­min Fol­kland­ska ostr­va, zbog če­ga se Ar­gen­ti­na lju­ti.
– Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja je sla­la svo­je rat­ne bro­do­ve da za­šti­ti svoj te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet na Mal­vi­ni­ma, a ona je pri­zna­la ne­za­vi­snost Ko­so­va i sad nam za­mje­ra­ju. I čuo sam da će Bri­ta­ni­ja ulo­ži­ti pro­test zbog ono­ga što sam ja pri­čao u Ar­gen­ti­ni. A ja ću na­sta­vi­ti da pri­čam i da­lje. Šta ima oni da pro­te­stu­ju pro­tiv isti­ne? Ka­ko ih ni­je sra­mo­ta da ot­ci­je­pe dio na­še te­ri­to­ri­je, a ne­ma­ju taj prin­cip ka­da je ri­ječ o nji­ho­vim in­te­re­si­ma – ka­zao je Da­čić.
Is­ti­če da da­lje mo­ra da se ide hra­bro jer, ka­ko ka­že, pro­tiv­ni­ci ni­su la­ki i ri­ječ je o ve­li­kim pri­ti­sci­ma ve­li­kih si­la ko­je ula­žu pro­te­ste ze­mlja­ma ko­je po­vla­če pri­zna­nje.
– Tu su ve­li­ke ucje­ne, ali su tu i raz­ne ne­pri­stoj­ne po­nu­de, zna­te da ima­mo po­sla sa Pa­co­li­jem, ko­ji je mi­li­o­ner, na­veo je Da­čić.
Uka­zao je da, kad Be­o­grad ka­že da ho­će traj­no rje­še­nje, „oni ka­žu – ka­kvo rje­še­nje, mi smo rje­še­nje već do­bi­li, a to je ne­za­vi­snost”.
– E pa to­ga ne­ma. Oni ka­žu – mi će­mo do­bi­ti sto­li­cu u UN, a ja ću upo­tri­je­bi­ti na­rod­ski iz­raz, ma­lo sju­tra će do­bi­ti sto­li­cu, re­kao je Da­čić i do­dao da su mno­ge ze­mlje po­sli­je Ka­ta­lo­ni­je shva­ti­le ko­li­ki je to pro­blem na­vo­de­ći „Ka­ta­lo­ni­ja ide pu­tem Ko­so­va, i Kur­di­stan ide pu­tem Ko­so­va”.
Go­vo­re­ći o unu­tra­šnjem di­ja­lo­gu o KiM, Da­čić je re­kao da je on iz­nio ne­ko svo­je sta­no­vi­šte za ko­je mi­sli da je je­di­no re­al­no i traj­no rje­še­nje u ovom tre­nut­ku.
– Sva­ko će iz­ni­je­ti svo­je mi­šlje­nje, Sr­bi­ja ne­će vo­di­ti ra­to­ve, ali pro­blem Ko­so­va u smi­slu ne­za­vi­sno­sti ni­je ri­je­šen, re­kao je Da­čić.
Ka­da je ri­ječ o gle­di­šti­ma da tre­ba če­ka­ti po­volj­ni­ji isto­rij­ski tre­nu­tak za rje­ša­va­nje pi­ta­nja KiM, Da­čić ka­že da če­ka­mo već dva­de­set go­di­na.
– Da ni­smo če­ka­li, mi­slim da bi­smo ima­li mno­go bo­lje rje­še­nje. Na­ža­lost, vri­je­me u ovom tre­nut­ku na me­đu­na­rod­noj sce­ni ne­će ra­di­ti to­li­ko do­bro za nas osim ako ne do­đe do tek­ton­skih pr­o­mje­na u po­li­ti­ci za­pad­nih si­la. Evo pri­mje­ra: Ha­ra­di­naj je pro­gla­sio za pra­znik dan al­ban­ske za­sta­ve. Zna­či sle­de­će go­di­ne Re­pu­bli­ka Srp­ska pro­gla­ša­va za pra­znik dan dr­žav­no­sti Sr­bi­je. Sa­da ni­ko ni­je ni­šta re­kao na tu te­mu, is­ta­kao je Da­čić.


Ni­ko ne zna šta je Fi­le na­pi­sao

Ka­da je ri­ječ o spo­ra­zu­mu o nor­ma­li­za­ci­ji od­no­sa Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, Da­čić ka­že da „kao što ni sam Bog ne zna ko­li­ko je dr­ža­va pri­zna­lo Ko­so­vo, isto ta­ko ni on ne zna šta pod­ra­zu­mi­je­va ta for­mu­la­ci­ja spo­ra­zu­ma”.
– To je iz­mi­slio Šte­fan Fi­le ka­da je bio ko­me­sar za pro­ši­re­nje. Mo­rao je ne­što da na­pi­še da bi svi bi­li za­do­volj­ni. Ja sam ta­da bio pre­mi­jer, pi­tao sam šta to zna­či i ni­ko ne zna. Ne­moj­te sa­da mi da ba­ja­mo, to ne zna­či ni­šta, na­veo je Da­čić.
Na pi­ta­nje da li Sr­bi­ju na kra­ju evrop­skog pu­ta če­ka pi­ta­nje Ko­so­vo ili EU, Da­čić je od­go­vo­rio da u tom slu­ča­ju „ne­će bi­ti evrop­skog pu­ta”.
– Da bu­dem pot­pu­no pre­ci­zan i ja­san. To je mo­je mi­šlje­nje za­to što, ako Evro­pa bu­de spo­sob­na da ta­kvo pi­ta­nje po­sta­vi, to zna­či da će sve dr­ža­ve u EU pri­zna­ti Ko­so­vo. Po­što se to ne­će de­si­ti, mi ne­će­mo bi­ti su­o­če­ni sa tom di­le­mom od EU, ali ho­će­mo od ze­ma­lja ko­je su bi­la­te­ral­no pri­zna­le Ko­so­vo, re­kao je Da­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"