Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-03-24 ZORICA KOVAČEVIĆ ZAHTIJEVA OD MINISTARSTVA DA KONTROLIŠE RAD OPŠTIH BOLNICA KOJE ŠALJU PACIJENTE U Kliničkom rade kao u rudniku Direktorka KCCG ističe da nemaju dovoljno ljekara, kao ni aparata za sve pacijente koje im šalju Ako dođete poslijepodne, ili subotom i nedjeljom, vidjećete da su sve operacione sale zauzete, istakla je Zorica Kovačević
Dan - novi portal
Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić ka­za­la je da se gu­žve i li­ste če­ka­nja u toj usta­no­vi stva­ra­ju zbog ne­do­stat­ka i do­tra­ja­lo­sti apa­ra­ta, kao i de­fi­ci­ta lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta. Ko­va­če­vi­će­va je is­ta­kla da će po­čet­kom apri­la oba­vi­je­sti­ti jav­nost o ka­drov­skim pro­mje­na­ma na osno­vu no­ve si­ste­ma­ti­za­ci­je, ka­ko bi se una­pri­je­dio rad Kli­nič­kog cen­tra. Ob­ja­šnja­va da su pri­o­ri­te­ti u na­red­nom pe­ri­o­du na­bav­ka no­ve opre­me i edu­ka­ci­ja ka­dra, ali i ko­mu­ni­ka­ci­ja sa nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma i sin­di­ka­ti­ma u ci­lju po­ve­ća­nja pla­ta za­po­sle­nih u zdrav­stvu.
– To­kom či­ta­ve go­di­ne na­sta­vi­će­mo do­pun­ski rad, ka­ko bi­smo sve ura­di­li da pa­ci­jen­ti što br­že bu­du u pro­ce­du­ri. Tre­nut­no je naj­va­žni­ji naš pred­log da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja obi­đe op­šte bol­ni­ce i sa­gle­da šta one ra­de. Mag­net se ra­di sa­mo u KCCG, 95 od­sto hol­te­ra za oči­ta­va­nje ra­di se u KCCG, a sva­ka bol­ni­ca u Cr­noj Go­ri ima naj­ma­nje tri kar­di­o­lo­ga. Od po­čet­ka go­vo­rim da je Kli­nič­ki cen­tar bes­po­treb­no op­te­re­ćen pa­ci­jen­ti­ma iz dru­gih gra­do­va, ako već ima­mo op­šte bol­ni­ce, ka­za­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Ona je na­gla­si­la da se mo­ra br­zo re­a­go­va­ti i vi­dje­ti šta je to što fa­li op­štim bol­ni­ca­ma, i na ko­ji na­čin se mo­že ras­te­re­ti­ti KCCG bar jed­nog di­je­la pro­ce­du­ra.
– Kao što vi­di­te, ovo ni­je ne­rad u Kli­nič­kom cen­tru, ovo je rud­nik. Ako do­đe­te po­sli­je­pod­ne, ili su­bo­tom i ne­dje­ljom, vi­dje­će­te da su sve ope­ra­ci­o­ne sa­le za­u­ze­te. Ni­je u re­du da to­li­ko pa­ci­je­na­ta če­ka na osnov­ne ope­ra­ci­je ko­je mo­gu da se ra­de u svim bol­ni­ca­ma u Cr­noj Go­ri. Naj­ve­ći pro­blem je na kar­di­o­lo­gi­ji, gdje su lje­ka­ri pre­op­te­re­će­ni. Ne mo­že­te od njih oče­ki­va­ti da ra­de sva­kog da­na u am­bu­lan­ti. Oni ima­ju svo­ja odje­lje­nja i pa­ci­jen­te, idu u am­bu­lan­te, de­žu­ra­ju, pri­prav­ni su za hit­ne in­ter­ven­ci­je. Za­i­sta, pr­vi put po­sli­je tri mje­se­ca ka­žem da sam po­no­sna na rad jed­nog bro­ja lje­ka­ra u KCCG, u ve­ćem di­je­lu, ka­za­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Ko­va­če­vi­će­va je is­ta­kla da su od­bi­li sa­gla­snost za no­vu si­ste­ma­ti­za­ci­ju, što zna­či da svi za­po­sle­ni mo­ra­ju do­bi­ti rje­še­nja pre­ma njoj.
– To će bi­ti pri­li­ka da oni ko­ji­ma dam man­dat do­bi­ju no­va rje­še­nja, a oni ko­ji ne bu­du za­do­vo­lji­li na­še kri­te­ri­ju­me, ne­će do­bi­ti rje­še­nje kao di­rek­to­ri kli­ni­ka, pre­ci­zi­ra­la je Ko­va­če­vi­će­va.
Na pi­ta­nje da li od­la­zak dok­to­ra Alek­san­dra Ni­ko­li­ća iz KCCG pred­sta­vlja pro­blem, ona je ka­za­la da će KCCG pred­u­ze­ti sve mje­re da pa­ci­jen­ti ko­ji če­ka­ju tu ope­ra­ci­ju bu­du pot­pu­no zbri­nu­ti.
– Po­da­tak da je pre­ko 80 pa­ci­je­na­ta ope­ri­sa­no za vri­je­me nje­go­vog go­di­šnjeg od­mo­ra, mi­slim da do­volj­no go­vo­ri. Sma­tra­mo da će če­ti­ri kar­di­o­hi­rur­ga, i dva no­va ko­ji do kra­ja go­di­ne za­vr­ša­va­ju spe­ci­ja­li­za­ci­ju, bi­ti sa­svim do­vo­ljan broj, ka­za­la je Ko­va­če­vi­će­va.
D.B.


Ten­de­ri za opre­mu

Di­rek­tor­ka KCCG je ka­za­la da je me­nadž­ment ura­dio po­treb­nu spe­ci­fi­ka­ci­ju, i da oče­ku­ju ovih da­na ras­pi­si­va­nje ten­de­ra za na­bav­ku no­ve opre­me.
– Na­ba­vi­će­mo apa­rat za zra­če­nje, ga­ma-ka­me­ru, no­vi mag­net i ske­ner, dvi­je an­gio-sa­le i osta­lu opre­mu ko­ja je po­treb­na i za kar­dio cen­tar, i za dru­ge kli­ni­ke. U pla­nu nam je i stva­ra­nje ka­dra ko­ji će tu no­vu opre­mu do­če­ka­ti, na­ve­la je Ko­va­če­vi­će­va.


Tra­ži­će ve­će pla­te

Zo­ri­ca Ko­va­če­vić ka­že da če­ka­ju raz­go­vo­re sa mi­ni­strom zdra­vlja Ke­na­nom Hra­po­vi­ćem i sin­di­ka­tom, ka­ko bi po­ku­ša­li da uti­ču na po­bolj­ša­nje sta­tu­sa svih za­po­sle­nih u zdrav­stvu ove go­di­ne.
– Ako na­ba­vi­te opre­mu, i sve za­vr­ši­te, a ako ne­ma­te za­do­vo­ljan ka­dar, opet će­te ima­ti pro­ble­ma u funk­ci­o­ni­sa­nju svih zdrav­stve­nih usta­no­va, na­gla­si­la je Ko­va­če­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"