Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-03-26 UOČI SUSRETA PUTINA I VUČIĆA, ALEKSANDAR ČEPURIN PORUČIO Mir na Balkanu interes svih
Dan - novi portal
Ru­si­ja se ne miješa u unu­tra­šnja pi­ta­nja ni­jed­ne dr­ža­ve, va­žno joj je da na Bal­ka­nu ne­ma ni­ka­kvih po­tre­sa, a svo­je pri­su­stvo u tom re­gi­o­nu, uklju­ču­ju­ći Sr­bi­ju, že­li da ši­ri ona­ko ka­ko to od­go­va­ra in­te­re­si­ma svih, iz­ja­vio je am­ba­sa­dor Ru­si­je u Be­o­gra­du Alek­san­dar Če­pu­rin.
U raz­go­vo­ru za Tan­jug uoči sa­stan­ka pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća i pred­sjed­ni­ka Ru­si­je Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ko­ji će bi­ti odr­žan u sju­tra u Mo­skvi, Če­pu­rin pod­sje­ća da je ovo no­vi u ni­zu sa­sta­na­ka, ko­ji su uvi­jek pro­ti­ca­li u po­seb­noj, pri­ja­telj­skoj at­mos­fe­ri uza­jam­nog po­vje­re­nja.
On je is­ta­kao da će raz­voj eko­nom­ske sa­rad­nje bi­ti jed­na od glav­nih te­ma pred­sto­je­ćih raz­go­vo­ra u Mo­skvi.
Ko­li­ki se zna­čaj pri­da­je raz­vo­ju eko­nom­ske sa­rad­nje dvi­ju dr­ža­va po­tvr­đu­je i to što će Sr­bi­ja na ve­li­kom eko­nom­skom fo­ru­mu u Sankt Pe­ter­bur­gu, po­čet­kom ju­na, bi­ti je­dan od glav­nih go­sti­ju, uz In­di­ju.
Go­vo­re­ći o pri­su­stvu Ru­si­je na Bal­ka­nu i ši­re­nju nje­nog uti­ca­ja, po­seb­no u Sr­bi­ji, Če­pu­rin pod­sje­ća da je Ru­si­ja od dav­nih da­na, kroz isto­ri­ju, pri­sut­na na Bal­ka­nu i ne pri­hva­ta tvrd­nje po­je­di­na­ca, di­le­ta­na­ta, ka­ko ih na­zi­va, da se Ru­si­ja sad od­jed­nom po­ja­vlju­je u re­gi­o­nu.
– Ši­re­nje na­šeg uti­ca­ja? Da, že­li­mo da pro­du­bi­mo eko­nom­sku sa­rad­nju, bi­će nam dra­go ako bu­de još ru­skih ško­la... Ako po­sto­ji kul­tur­no pri­su­stvo. Ta­kve stva­ri, ko­je pri­ča­ju, ne shva­tam ozbilj­no. Za­in­te­re­so­va­ni smo da i srp­ski uti­caj u Ru­si­ji bu­de ja­či – is­ta­kao je Če­pu­rin.
Ka­da je reč o re­gi­o­nu, pre­ma ri­je­či­ma ru­skog am­ba­sa­do­ra, po­treb­no je po­što­va­ti dva prin­ci­pa.
– Pr­vo, da Bal­kan bu­de sta­bi­lan re­gi­on ko­ji se raz­vi­ja, a da bi se to de­si­lo ne smi­je se mi­je­ša­ti u unu­tra­šnje stva­ri ne­ke ze­mlje. To iza­zi­va ha­os i zna­mo če­mu vo­di – to smo vi­dje­li i na pri­mje­ru sje­ver­ne Afri­ke, Ukra­ji­ne, Ma­ke­do­ni­je... Mi­je­ša­nje do­vo­di do naj­ne­ga­tiv­ni­jih mo­gu­ćih po­sle­di­ca. Sve tre­ba rje­ša­va­ti po­li­tič­kim pu­tem – re­kao je Če­pu­rin.
On je is­ta­kao da je, ta­ko­đe, ne­po­hod­no po­što­va­ti prin­cip me­đu­na­rod­nog pra­va, a ka­da je ri­ječ o Sr­bi­ji, to se pri­je sve­ga od­no­si na Ko­so­vo.
Če­pu­rin je pod­sje­tio na Re­zo­lu­ci­ju SB UN 1244, pre­ma ko­joj je Ko­so­vo dio Sr­bi­je.
– Ako po­đe­mo od to­ga i ako to bu­de­mo po­što­va­li, si­tu­a­ci­ja će u re­gi­o­nu u bu­duć­no­sti bi­ti mno­go mir­ni­ja – sma­tra Če­pu­rin.M.Nj.


Pu­ti­nov po­klon Vu­či­ću

Sr­bi­ja je kra­jem pro­šle go­di­ne za­po­če­la ozbilj­no opre­ma­nje svo­je voj­ske, ob­ja­vio je za­gre­bač­ki ”Ju­tar­nji list” u tek­stu pod na­zi­vom „Pu­ti­nov pred­iz­bor­ni dar Vu­či­ću: Sr­bi­ja na ru­skim kri­li­ma i gu­sje­ni­ca­ma, Mo­skva Be­o­gra­du is­po­ru­ču­je moć­no oruž­je, Voj­ska Sr­bi­je opet po­sta­je ja­ka”.
Za­gre­bač­ki list uka­zu­je da je Sr­bi­ja pot­pi­sa­la ugo­vor o na­bav­ci šest la­kih he­li­kop­te­ra sa „Er­ba­som”. Ri­ječ je o he­li­kop­te­ri­ma „H–145M” ko­ji se mo­gu na­o­ru­ža­ti. Na­vo­di se da će Sr­bi­ja vje­ro­vat­no dio bu­du­će he­li­kop­ter­ske flo­te na­ba­vlja­ti u Evro­pi dok će se, ka­da je ri­ječ o bor­be­nim avi­o­ni­ma i PVO, okre­ta­ti ka Ru­si­ji. Sa Ru­si­jom je pot­pi­san ugo­vor o na­bav­ci šest avi­o­na „mig 29” i re­mon­tu če­ti­ri avi­o­na tog ti­pa ko­ja Sr­bi­ja već po­sje­du­je. Istim ugo­vo­rom ob­u­hva­će­na je i is­po­ru­ka 60 bor­be­nih vo­zi­la.
Či­tav pa­ket, u ko­ji ula­zi re­mont i mo­der­ni­za­ci­ja avi­o­na, obu­ka oso­blja, lo­gi­stič­ka pot­po­ra, re­zer­vni dje­lo­vi i odr­ža­va­nje i na­o­ru­ža­nje Sr­bi­ju će ko­šta­ti 185 mi­li­o­na eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"