Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-10-09
Jovo Pejović Prst na čelo Da li ovaj narod vjeruje da lopovi i vođe kriminalnih grupa više vole Crnu Goru nego što je vole pošteni ljudi? Da li ovaj narod vjeruje da vlast koja ruši temelje na kojima je stvorena Crna Gora može da voli Crnu Goru?
Dan - novi portal
Pi­še: Jo­vo Pe­jo­vić


Ka­da sam ne­dav­no na jed­nom por­ta­lu pro­či­tao vi­jest ka­ko je na ne­dav­nim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj je­dan Spli­ća­nin na gla­sač­ki li­stić za­li­je­pio pre­zer­va­tiv i na­pi­sao: “Kad me već j..ete, mo­lim vas ko­ri­sti­te za­šti­tu”, za­pi­tao sam se što bi na iz­bo­ri­ma ko­ji sli­je­de tre­ba­lo da ura­de gra­đa­ni Cr­ne Go­re?! Kao ne­ko ko je de­ce­ni­ja­ma ak­ti­van uče­snik u svim po­li­tič­kim de­ša­va­nji­ma u Cr­noj Go­ri, ne mo­gu se ču­dom na­ču­di­ti s ka­kvim bez­o­bra­zlu­kom po­li­ti­ča­ri iz vla­sti i nji­ho­vi po­da­ni­ci iz nji­ma po­kor­nih par­ti­ja, ta­ko­zva­ni pri­rep­ci, ovih da­na na pro­mo­tiv­nim sku­po­vi­ma i te­le­vi­zij­skim su­če­lja­va­nji­ma je.u u zdrav mo­zak gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Da po­ni­že­nje bu­de ve­će, to u naj­ve­ćem bro­ju ra­de oni ko­ji su ko­li­ko do ju­če ru­ka­vom či­sti­li no­so­ve. Da li oni stvar­no vje­ru­ju da u Cr­noj Go­ri ži­ve ne­zna­ve­ni lju­di, ili smo mi za­i­sta do­šli na ni­vo naj­za­o­sta­li­jih afrič­kih ple­me­na, pa ne raz­li­ku­je­mo do­bro od zla, pi­ta­nje je ko­je tra­ži sve­ko­li­ku ana­li­zu. Da li gra­đa­ni Cr­ne Go­re bo­lu­ju od to­tal­ne am­ne­zi­je, pa vi­še ne zna­ju ko je na vla­sti pu­nih 27 go­di­na? Da li gra­đa­ni Cr­ne Go­re zna­ju ko su, iz ko­je par­ti­je, i na ko­jim funk­ci­ja­ma su bi­li Sve­to­zar Ma­ro­vić, Raj­ko Ku­lja­ča, Žar­ko Pa­vi­će­vić, La­zar Ra­đe­no­vić i mno­gi dru­gi, ko­ji su oja­di­li Cr­nu Go­ru, a ne­ki i jav­no pri­zna­li da su vo­đe i čla­no­vi kri­mi­nal­nih gru­pa? U ci­vi­li­zo­va­nim dr­ža­va­ma vlast ko­ju su per­so­ni­fi­ko­va­le ova­kve lič­no­sti pa­da pri­je iz­bo­ra. Da li Cr­na Go­ra zna da u dr­ža­va­ma gdje se go­to­vo sva­kog da­na de­ša­va­ju ubi­stva i ob­ra­ču­ni kri­mi­nal­nih kla­no­va, gdje se ži­vi od mi­ta i ko­rup­ci­je, gdje je šverc glav­na pri­vred­na gra­na, gdje šef re­ži­ma i nje­go­vi naj­bli­ži srod­ni­ci i sa­rad­ni­ci mo­gu uze­ti za se­be sve na šta upe­re pr­stom, vlast mo­ra da ode? Da li ovaj na­rod vje­ru­je da lo­po­vi i vo­đe kri­mi­nal­nih gru­pa vi­še vo­le Cr­nu Go­ru ne­go što je vo­le po­šte­ni lju­di? Da li ovaj na­rod vje­ru­je da vlast ko­ja ru­ši te­me­lje na ko­ji­ma je stvo­re­na Cr­na Go­ra mo­že da vo­li Cr­nu Go­ru? Da li iko ko vo­li Cr­nu Go­ru i ko­me kroz ve­ne te­če krv Cr­no­go­ra­ca ko­ji su kroz isto­ri­ju stva­ra­li Cr­nu Go­ru, mo­že po­dr­ža­ti vlast ko­ja je iz­da­la Ko­so­vo, ko­ja je uve­la sank­ci­je Ru­si­ji, i či­ji pred­sjed­nik Vla­de ig­no­ri­še čin osve­šta­nja hra­ma Sve­tog Jo­va­na Vla­di­mi­ra u Ba­ru i Mi­tro­po­li­ju cr­no­gor­sko-pri­mor­sku? Dik­ta­to­ri i po­da­ni­ci iz vla­sti su ma­te­ri­jal­no, mo­ral­no i du­hov­no opljač­ka­li Cr­nu Go­ru, gra­đa­ni­ma su od­u­ze­li svi­jest o pra­vu na do­sto­jan­stvo i do­sto­jan­stven rad. Mi­sle­ći lju­di su za njih glo­gov ko­lac. Cr­ne Go­re ko­ju su ka­rak­te­ri­sa­li hra­brost, so­li­dar­nost, uza­jam­nost, is­traj­nost i sklad­ni me­đu­ljud­ski od­no­si, vi­še ne­ma. Dik­ta­tor je stvo­rio uli­zi­ce, pol­tro­ne, po­žmi­re­pe, pod­re­pi­ce, se­bič­ne i od cr­no­gor­skih ko­ri­je­na odvo­je­ne lju­de. Cr­noj Go­ri tre­ba no­va, svje­ža krv mi­sle­ćih, mo­ral­nih ko­ji će po­što­va­ti lju­de, pra­ved­nost i ple­me­ni­tost, ko­ji će ugra­di­ti se­be u slu­žbu prav­de i isti­ne. Vra­ća­njem u ži­vot prin­ci­pa mo­ral­no­sti, du­hov­no­sti, pro­fe­si­o­nal­no­sti i sa­mo­o­dri­ca­nja, mo­ra se uki­nu­ti sve što je ovaj re­žim uči­nio ne­ča­snim i ne­po­šte­nim. Za­to će tre­ba­ti vre­me­na, vo­lje i upor­no­sti da se, pri­je sve­ga, lju­di iz­mi­re. To ne­će bi­ti la­ko, jer vlast ko­ja je pro­iz­ve­la lju­de ogre­zle u mr­žnji mo­ra­mo mi­je­nja­ti kroz iskre­nost, lju­bav, po­vje­re­nje, hra­brost i mo­ral­nost. Sa­mo udru­že­ni sa isti­nom i prav­dom mo­že­mo po­bi­je­di­ti ža­bo­kre­či­nu la­ži, pre­va­re i mr­žnje ko­ju su pro­iz­ve­li dik­ta­tor i nje­go­vi po­da­ni­ci. Za­to, ako vo­li­te Cr­nu Go­ru, ne do­zvo­li­te da vas bi­lo ko od uče­sni­ka na ovim iz­bo­ri­ma pre­va­ri, a na­ro­či­to ne re­žim. Sta­vi­te prst na če­lo, i do­bro raz­mi­sli­te ko ste i od ko­ga ste, šta je isti­na a šta laž, ko vam nu­di pre­va­ru, a ko bo­lji ži­vot, ko je u ovu utak­mi­cu ušao bez kal­ku­la­ci­ja, a ko pod ma­skom. Ko ugro­ža­va Cr­nu Go­ru i nje­nu dr­žav­nost, da li lo­po­vi i kri­mi­nal­ci ili po­šte­ni gra­đa­ni? Da li se iza pri­če vla­sti o to­bo­žnjoj ugro­že­no­sti Cr­ne Go­re i na­zi­va­nje bo­ra­ca pro­tiv re­ži­ma ru­še­ti­lji­ma dr­ža­ve kri­je no­va pre­va­ra? No, u sva­kom slu­ča­ju jed­no­stav­ni­je je i jef­ti­ni­je ne za­o­kru­ži­ti re­žim i ne li­je­pi­ti pre­zer­va­tiv na gla­sač­ki li­stić. Je­di­no ta­ko će­te ima­ti si­gur­nu za­šti­tu za bu­duć­nost.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"