Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-11 ROŽAJAC MUHAREM FEJZIĆ DOSTAVIO DOKAZE O KRIJUMČARENJU CIGARETA
Tužiocu nedovoljan snimak, traži imena švercera Iz tužilaštva je „Danu’’ saopšteno da su formirali više predmeta po Fejzićevim prijavama i da su neki od njih u radu
Dan - novi portal
Ro­ža­jac Ha­ki­ja Fej­zić sa­op­štio je da je nje­gov sin Mu­harem sa­slu­šan u tu­ži­la­štvu na­kon što je ob­ja­vio snim­ke šver­ca ci­ga­re­ta i da su is­tra­ži­te­lji tra­ži­li još do­ka­za. Ka­ko tvr­di, tu­ži­lac je od njih tra­žio da sa­zna­ju i ime­na lju­di ko­ji se vi­de na snim­ci­ma.    On is­ti­če da ni­jed­na in­sti­tu­ci­ja i ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja ko­je se ba­ve za­šti­tom ljud­skih pra­va ni­je­su obra­ti­le pa­žnju na pro­ble­me nje­go­ve po­ro­di­ce, što sma­tra do­dat­nim ata­kom na ta­ko­zva­ne zvi­žda­če u Cr­noj Go­ri.
– Kod nas u Ba­lo­ti­će lje­tos su do­la­zi­li no­vi­na­ri iz Fran­cu­ske, ko­ji­ma smo ustu­pi­li gro ma­te­ri­jal­nih do­ka­za o šver­cu ci­ga­re­ta ko­ji se  bez pre­stan­ka od­vi­ja pre­ko se­la Be­snik, pa da­lje na vi­so­ra­van Ru­kat­ke ka Ko­so­vu. Dr­ža­va po­zi­va gra­đa­ne da pri­ja­vlju­ju kri­mi­nal, a ka­da to uči­ni­mo, on­da nas sa­ti­ru i uni­šta­va­ju nam ži­vo­te do te­me­lja, go­ne­ći nas po su­do­vi­ma i uvo­de­ći nas u du­žnič­ko rop­stvo. Mu­ha­rem je  tu­ži­la­štvu u Ro­ža­ja­ma do­sta­vio snim­ke na ko­ji­ma se vi­de šver­ce­ri. U tu­ži­la­štvu su mu tra­ži­li ime­na tih lju­di jer im sni­mlje­ni ma­te­ri­jal ni­je bio do­vo­ljan do­kaz da po­kre­nu is­tra­gu. On je i lje­tos pri­ja­vio šver­ce­re ro­žaj­skoj po­li­ci­ji i tra­žio da ga za­šti­te od šver­ce­ra, ali mu je šef ov­da­šnje po­li­ci­je Sa­dik Ša­ba­no­vić su­ge­ri­sao da ne pra­ti te kri­mi­nal­ce, ka­ko ga oni vi­še ne bi uz­ne­mi­ra­va­li – tvr­di Fej­zić. 
On je is­ta­kao da mu na­ro­či­to te­ško pa­da  to što nje­ga i nje­go­vog si­na pro­zi­va­ju kao špi­ju­ne, a po­seb­no što ta­kve epi­te­te do­bi­ja­ju i od po­je­di­nih po­li­cij­skih in­spek­to­ra.
– Mi i da­lje tvr­di­mo da se šverc od­vi­ja i sa­da kao i pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i da su u to uklju­če­ne iste oso­be kao i pri­je. Glav­ni  je slu­žbe­nik ANB-a En­ver Mu­rić. Ova eki­pa iz Cr­ne Go­re šver­cu­je ci­ga­re­te za Ko­so­vo, a   ta­mo šver­cu­ju ci­ga­re­te, dro­gu i oruž­je, uglav­nom ka Sr­bi­ji. Mi će­mo se i da­lje bo­ri­ti da do­ka­že­mo da smo po­šte­ni, a da su ovi lju­di kri­mi­nal­ci, i ži­vi­mo za dan – ko­ji mo­ra do­ći – ka­da će­mo Mu­ha­rem i ja bi­ti po­bjed­ni­ci u sve­mu ovo­me – ka­zao je Fej­zić.
On sma­tra da je oči­gled­no  da iza ovih lju­di sto­ji dr­ža­va Cr­na Go­ra .
- Mi ni­smo pro­tiv dr­ža­ve, već pro­tiv šver­ca i kri­mi­na­la i uvje­re­ni smo da će­mo na kra­ju iz sve­ga ovog iza­ći kao po­bjed­ni­ci – re­kao je Fej­zić.
  U tu­ži­la­štvu nam je re­če­no da su for­mi­ra­li vi­še pred­me­ta po Fej­zi­će­vim pri­ja­va­ma i da su ne­ki od njih u ra­du.
– Mu­ha­rem Fej­zić je u vi­še na­vra­ta do­sta­vljao snim­ke kao do­ka­ze o šver­cu ci­ga­re­ta, za ko­je ne zna­mo gdje su sni­mlje­ni, na ko­ji­ma je, na­vod­no, hva­tao lju­de u šver­cu. Me­đu tim pri­ja­va­ma ima­mo pri­ja­ve po ne­po­zna­tim oso­ba­ma i one se na­la­ze u ra­du, od­no­sno na pro­vje­ri su kod tu­ži­la­štva.  Ta­ko­đe, sva­ki put ka­da je Fej­zić iz­la­zio u jav­nost sa snim­ci­ma i fo­to­gra­fi­ja­ma, mi smo for­mi­ra­li pred­me­te i po­ku­ša­va­mo da iden­ti­fi­ku­je­mo oso­be sa nje­go­vog ma­te­ri­ja­la – sa­op­šte­no je „ Da­nu” u tu­ži­la­štvu.
 Oni ni­su mo­gli da sa­op­šte ta­čan broj pred­me­ta ko­ji su for­mi­ra­ni po Fej­zi­će­vim pri­ja­va­ma.
Mu­ha­rem Fej­zić je vi­še pu­ta uka­zi­vao na šverc ci­ga­re­ta, tvr­de­ći da se to de­ša­va u ko­or­di­na­ci­ji sa ro­žaj­skom po­li­ci­jom.  Iako je do­sta­vio broj­ne do­ka­ze, do da­nas ni­ko od ak­te­ra šver­ca ni­je pro­ce­su­i­ran. 
Fej­zić je po­la go­di­ne bio u iz­bje­gli­štvu u Nje­mač­koj jer je do­bi­jao pri­jet­nje  smr­ću.
On tvr­di da šverc ci­ga­re­ta ne pre­sta­je i to je po­tvr­dio snim­ci­ma sa gra­ni­ce. Na nji­ma se vi­di te­ren­sko vo­zi­lo iz Cr­ne Go­re iz ko­ga se pre­to­va­ra­ju pa­ke­ti na šum­skom pu­tu i da­lje se pre­no­se na Ko­so­vo.
Fej­zić je pr­vi put o šver­cu ci­ga­re­ta na gra­ni­ci pre­ma Ko­so­vu pro­go­vo­rio 2013. Epi­log je bi­la ka­zna za Fej­zi­ća. Bje­lo­polj­ski Vi­ši sud  ga je 2015. go­di­ne ka­znio sa 14 hi­lja­da eura jer je sa­op­štio ime­na i mar­šru­tu kri­jum­čar­skog lan­ca ko­jem je, ka­ko je tvr­dio, za­šti­tu pru­žao pri­pad­nik Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost En­ver Mu­rić.
M.V.R.–V.Ra


Umje­sto šver­ce­ra, ka­zni­li zvi­žda­ča

Otac Mu­ha­re­ma Fej­zi­ća ka­zao je za „Dan’’ da je nje­gov sin ka­žnjen sa 14.000 eura, te da su se ža­li­li na pre­su­du ko­ja je po­tvr­đe­na od vi­še sud­ske in­stan­ce. On is­ti­če da dug po toj pre­su­di ni­ka­da ne­će pla­ti­ti jer ne­ma­ju nov­ca.
–Pla­ti­će­mo im je­di­no ako nam ot­mu ovo ma­lo si­ro­ti­nje što ima­mo – ka­zao je Fej­zić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"