Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zvali su me ljudi koji rade za državu Crnu Goru * Opozicija da vrati mandate na svim nivoima * Umjesto droge zaplijenili začin * Investitori od državnog značaja blokirani zbog poreskog duga * Zvali su me ljudi koji rade za državu Crnu Goru * „Zadrugari” u trci za 50.000 eura * Kastinzi u Podgorici, Baru i Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
– Da su premijer i članovi Vlade htjeli da nešto rade, možda bi posjetili i neku od opština u kojima su nedavno završeni lokalni izbori.

Vic Dana :)

Mali Mujica se vrpolji u klupi, pa ga učiteljica na času prirode prozove i pita:
- ‘Ajde, Muj’ce, rec’ ti nama kako s’ proveo ljetni raspust?
Mujica nevoljno odgovori:
- Bio sam kod djeda i babe na selu...
Učiteljica se razveseli:
- Mora da s’ vidio razne život’nje, rec’ nam koje?
Mujica uzdahne:
- A jesam... konja, krme, patke, guske, koke i jednog bolesnog kokota...
Učiteljica ga pita:
- Pa kako znaš da je bio bolestan?
Mujica slegne ramenima:
- Pa koke su ga stalno morale nosit’ na leđ’ma....Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika JOVANA MAROVIĆ SMATRA DA ANTIREŽIMSKI SUBJEKTI TREBA DA NASTAVE USAGLAŠENO DJELOVANJE
Marović Bojkot ne prekidati bez saglasnosti čitave opozicije Vremenski period od gotovo 11 mjeseci koji je prošao od početka bojkota je neopravdano dug za usaglašavanje sledećeg koraka, upozorila je Jovana Marović
Dan - novi portal
Even­tu­al­ni po­vra­tak u par­la­ment tre­ba da bu­de re­zul­tat za­jed­nič­ke od­lu­ke cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je, ko­ja je i o boj­ko­tu za­jed­no od­lu­či­la, sa­op­šti­la je za „Dan” Jo­va­na Ma­ro­vić, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že. Ka­ko je na­ve­la, „či­ni se da su od­no­si u opo­zi­ci­ji bi­li bo­lji ne­po­sred­no na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra pro­šle go­di­ne ne­go što su da­nas, iako bi vje­ro­vat­no bi­lo is­prav­ni­je za­klju­či­ti da su isti kao i uvi­jek”.
– Od­lu­ka o boj­ko­tu je stvo­ri­la pri­vid je­din­stva, ko­ji je sa­da sve upit­ni­ji. Ne sa­mo zbog raz­li­či­tih sta­vo­va u ve­zi sa ključ­nim pi­ta­nji­ma i na­či­nu da­ljeg dje­lo­va­nja, već i zbog če­stih otvo­re­nih su­ko­ba unu­tar opo­zi­ci­je i u ve­zi sa dru­gim pi­ta­nji­ma. I ra­ni­je je bi­lo na­ja­va da će po­je­di­ne po­li­tič­ke par­ti­je raz­mo­tri­ti mo­guć­nost pre­ki­da boj­ko­ta i po­vrat­ka u par­la­ment, a sa­da su ta­kvi na­go­vje­šta­ji sve uče­sta­li­ji – is­ta­kla je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je oci­je­ni­la, s ob­zi­rom na to da boj­kot ni­je pro­iz­veo že­lje­ne efek­te ni ka­da je ri­ječ o za­jed­nič­kom dje­lo­va­nju opo­zi­ci­je, ali ni u smje­ru ini­ci­ra­nja pre­go­vo­ra o van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, za oče­ki­va­ti je da opo­zi­ci­ja pre­đe na „plan B”.
– Me­đu­tim, ni­je ohra­bru­ju­će uko­li­ko se u skup­štin­ske klu­pe vra­ti sa­mo dio opo­zi­ci­je. Na­rav­no, op­ci­ja oku­plja­nja pro­gre­siv­nih gra­đan­skih sna­ga je vi­še ne­go do­bro­do­šla, ali je oči­gled­no da ni ona ne­ma ši­ru po­dr­šku – sma­tra Ma­ro­vi­će­va.
Po nje­noj ocje­ni, u sa­moj opo­zi­ci­ji ne po­sto­ji ni sa­gla­snost u ve­zi sa plat­for­mom ko­ja bi pro­iz­ve­la že­lje­ne pro­mje­ne i da­la neo­p­ho­dan pod­sti­caj za da­lje dje­lo­va­nje u ili iz­van par­la­men­ta.
– Čak su i raz­li­či­ta mi­šlje­nja o to­me da li je ta­kav za­jed­nič­ki okvir uop­šte po­tre­ban. Do­dat­no, mi­šlje­nja unu­tar opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja se raz­mi­mo­i­la­ze i u ve­zi sa pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Mje­se­ci­ma se „kon­sul­ta­ci­je” i opi­pa­va­nje te­re­na o po­ten­ci­jal­nom za­jed­nič­kom kan­di­da­tu, od­no­sno kan­di­dat­ki­nji, ko­ji bi mo­gao da po­bi­je­di kan­di­da­ta De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, od­vi­ja­ju uz po­le­mi­ke na osno­vu ko­jih i zna­mo da je rje­še­nje da­le­ko – ka­že di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že.
Me­đu­sob­na ne­sla­ga­nja u ve­zi sa za­htje­vi­ma pre­ma vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji ko­je je opo­zi­ci­ja spo­ra­dič­no iz­no­si­la u jav­no­sti, ka­ko je na­po­me­nu­la, uti­ču na sve va­žne od­lu­ke i ak­tiv­no­sti ko­ji bi tre­ba­lo da do­ve­du do fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra na bi­lo kom ni­vou i do smje­ne vla­sti.
– Po­vra­tak u par­la­ment tre­ba da bu­de re­zul­tat za­jed­nič­ke od­lu­ke cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je ko­ja je i o boj­ko­tu za­jed­no od­lu­či­la. Ova­kvu, ili, pak od­lu­ku o na­stav­ku boj­ko­ta mo­ra da pra­ti ja­sno obra­zlo­že­nje ko­ji su to ko­ra­ci ko­je opo­zi­ci­ja pla­ni­ra da pre­du­zme ka­ko bi is­pu­ni­la oče­ki­va­nja svo­jih bi­ra­ča. Vre­men­ski pe­ri­od od go­to­vo 11 mje­se­ci ko­ji je pro­šao od po­čet­ka boj­ko­ta je neo­prav­da­no dug za usa­gla­ša­va­nje sle­de­ćeg ko­ra­ka na­kon sa­me od­lu­ke o boj­ko­tu – upo­zo­ri­la je Jo­va­na Ma­ro­vić.
Za ta­kvu si­tu­a­ci­ju, ka­ko je za­klju­či­la, „sve ma­nje ra­zu­mi­je­va­nja ima­ju i gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca i ona od­go­va­ra De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta, ali oči­gled­no i opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma”.
V.R.


Štet­na me­đu­sob­na pre­pu­ca­va­nja

Po mi­šlje­nju Jo­va­ne Ma­ro­vić, jed­no­stra­ne od­lu­ke uda­lja­va­ju opo­zi­ci­ju od po­sta­vlje­nih ci­lje­va, kao i stal­na me­đu­sob­na op­tu­ži­va­nja i su­ko­bi.
– U tom smi­slu se po­sta­vlja pi­ta­nje da li su po­me­nu­ti ci­lje­vi pri­o­ri­tet­ni svim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma ili su par­ti­ku­lar­ni in­te­re­si na pr­vom mje­stu, kao što se sti­če uti­sak. Ak­tiv­no­sti van par­la­men­ta raz­li­či­to uti­ču na rast ili pad po­dr­ške po­je­di­nim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma pa je mo­gu­će da i ovo usmje­ri nji­ho­ve da­lje ko­ra­ke – na­ve­la je ona.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"