Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-15 SUDIJA PRIVREDNOG SUDA JUČE DONIJELA PRESUDU KOJOM JE UTVRĐENO DA JE FUNKCIONER DPS-A PREPISAO MAGISTARSKI RAD
Babović (Foto DPS) Babović osuđen za plagijat Nova presuda donesena je nakon što je Apelacioni sud usvojio žalbu Milana Babovića na prvostepenu odluku od 23. oktobra prošle godine, kojom je, takođe, ustanovljeno da je prepisao naučni rad Petra Martinovića
Dan - novi portal
-Član Sa­vje­ta mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­lan Ba­bo­vić po­vri­je­dio je auto­r­ska pra­va Pe­tra Mar­ti­no­vi­ća, pre­pi­sav­ši po­la nje­go­vog ma­gi­star­skog ra­da, utvr­di­la je su­di­ja Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re Di­ja­na Ra­ič­ko­vić. Pre­ma ovoj pre­su­di, ka­ko je si­noć ob­ja­vio por­tal Stan­dard, Ba­bo­vić je pla­gi­rao svoj ma­gi­star­ski rad.
Utvr­đe­no je da je Ba­bo­vić u svom ma­gi­star­skom ra­du „Uti­caj ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja na raz­voj tu­ri­stič­ke pri­vre­de u Cr­noj Go­ri” pre­pi­sao oko po­lo­vi­nu ma­gi­star­skog ra­da Mar­ti­no­vi­ća „Tu­ri­stič­ki pro­iz­vod Cr­ne Go­re i stra­te­ški prav­ci nje­go­vog raz­vo­ja”.
Slič­na pre­su­da do­ne­se­na je 23. ok­to­bra pro­šle go­di­ne. Tu pre­su­du uki­nuo je Ape­la­ci­o­ni sud, po žal­bi Ba­bo­vi­ća, i vra­tio Pri­vred­nom su­du na po­nov­no od­lu­či­va­nje.
Za­stup­nik Pe­tra Mar­ti­no­vi­ća, advo­kat Ni­ko­la Mar­ti­no­vić po­tvr­dio je „Da­nu” da je Pri­vred­ni sud do­nio no­vu pre­su­du.
– Do­ni­je­ta je no­va pre­su­da. Po­no­vo je utvr­đe­no da je po­vri­je­đe­no autor­sko pra­vo mog kli­jen­ta Pe­tra Mar­ti­no­vi­ća – ka­zao je advo­kat Mar­ti­no­vić.
Ba­bo­vić je ma­gi­star­ski rad od­bra­nio 2011. go­di­ne na Uni­ver­zi­te­tu Me­di­te­ran – Fa­kul­tet za tu­ri­zam u Ba­ru, dok je Mar­ti­no­vić ma­gi­stri­rao osam go­di­na ra­ni­je u Lju­blja­ni.
Pre­su­da Pri­vred­nog su­da je dje­li­mič­na jer se pr­vo utvr­đu­je da li je po­vri­je­đe­no autor­sko pra­vo, a po­što se to utvr­di, sud od­re­đu­je iz­nos šte­te.
Mar­ti­no­vić je pri­je tri go­di­ne tu­žio Ba­bo­vi­ća, op­tu­živ­ši ga da je pre­pi­sao po­lo­vi­nu nje­go­vog ma­gi­star­skog ra­da.
– Po­ka­za­lo se da sam oprav­da­no pod­nio tu­žbu zbog pla­gi­ra­nja mog ma­gi­star­skog ra­da. Sud­ski po­stu­pak će na­sta­vi­ti moj advo­kat, jer se ra­di o me­đu­pre­su­di, na­kon ko­je će­mo tra­ži­ti ma­te­ri­jal­nu i ne­ma­te­ri­jal­nu na­kna­du za pri­či­nje­nu šte­tu zbog kr­še­nja autor­skih pra­va. Ne­ću da se di­že bi­lo ka­kva pra­ši­na oko mog slu­ča­ja, jer su za ova­kve stva­ri za­du­že­ni pra­vo­sud­ni or­ga­ni, ko­ji će do kra­ja sve da is­pi­ta­ju– ka­zao je „Da­nu” Pe­tar Mar­ti­no­vić na­kon pr­ve pre­su­de.
On je ta­da u iz­ja­vi za „Dan” ob­ja­snio da će na­kon me­đu­pre­su­de sud utvr­di­ti u ko­jem su obi­mu nje­go­va autor­ska pra­va ne­zo­ko­ni­to is­ko­ri­šće­na.
– Oče­ku­jem da sud do kra­ja do­ve­de slu­čaj i da isti­na iza­đe na vi­dje­lo, ka­ko bi mo­je pra­vo na in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu bi­lo za­šti­će­no. Tu­žbom smo ini­ci­ra­li da se utvr­di ko­li­ka mi je šte­ta na­ne­se­na, a uko­li­ko se do­ka­že da je pla­gi­ra­nje pro­iz­ve­lo kr­še­nje autor­skih pra­va, što je ne­spor­no, oče­ku­jem na­kna­du šte­te – po­ru­čio je ta­da Mar­ti­no­vić.
„Dan” je po­čet­kom sep­tem­bra 2014. go­di­ne ob­ja­vio da je član Sa­vje­ta mla­dih DPS-a, Mi­lan Ba­bo­vić pre­pi­sao u cje­lo­sti 60 stra­na dok­tor­skog ra­da Pe­tra Mar­ti­no­vi­ća. „Dan” je ta­da ob­ja­vio da je Ba­bo­vić u svom ra­du „Uti­caj ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja na raz­voj tu­ri­stič­ke pri­vre­de u Cr­noj Go­ri”, po­red 50 pro­ce­na­ta iz Mar­ti­no­vi­će­vog ra­da, pre­pi­sao i stu­di­je Svjet­ske ban­ke, što ni­je na­veo u li­te­ra­tu­ri. Men­tor Ba­bo­vi­ću bio je prof. Mi­ro Ble­čić, a Ko­mi­si­ju za od­bra­nu ra­da či­ni­li su prof. dr Dar­ko Lac­ma­no­vić i Sil­va­na Đu­ra­še­vić.
Ko­dek­som aka­dem­ske eti­ke, ko­ji je 2013. do­nio biv­ši rek­tor Uni­ver­zi­te­ta Me­di­te­ran Slo­bo­dan Bac­ko­vić, pro­pi­sa­no je da „aka­dem­sko i struč­no oso­blje ne smi­je ko­ri­sti­ti tu­đe ra­do­ve ili ide­je bez na­vo­đe­nja iz­vo­ra”.
A.O. – M.V.P.


Pri­ja­va od­ba­če­na zbog za­star­je­lo­sti

Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci ra­ni­je je od­ba­ci­lo kao neo­sno­va­nu kri­vič­nu pri­ja­vu ko­ju je pro­tiv Ba­bo­vi­ća pod­nio Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO). Tu­ži­lac je ta­kvu od­lu­ku obra­zlo­žio na­vo­di­ma da je za­star­je­lost na­stu­pi­la znat­no ra­ni­je ne­go što je pod­ne­se­na pri­ja­va. I Se­nat Uni­ver­zi­te­ta Me­di­te­ran kra­jem de­cem­bra 2014. go­di­ne za­klju­čio je da ne­ma­ju za­kon­skog osno­va da utvr­đu­ju da li je na­uč­ni rad pre­pi­san.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"