Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-11-13 FOND ZDRAVSTVA OBUSTAVIO TENDER ZA KUPOVINU ENERGENATA VRIJEDAN 2,5 MILIONA
Zorica Kovačević u Kliničkom centru Bolnice ostaju bez grijanja? Na tender Fonda, kako se navodi u rješenju donijetom u petak, nijedan od četiri ponuđača nije dostavio ispravnu ponudu Imamo 200 tona goriva za grijanje i to će izdržati do 15. januara najdalje. Saopšteno mi je da će Fond ove sedmice raspisati novi tender, ali se plašim da se neće sve završiti tako brzo jer postoji rok za dostavljanje ponuda, pa žalbe – izjavila je direktor KCCG Zorica Kovačević
Dan - novi portal
Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ob­u­sta­vio je ten­der za ku­po­vi­nu ma­zu­ta i lož ulja na­mi­je­nje­nog za gri­ja­nje Kli­nič­kog cen­tra i dru­gih jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u dr­ža­vi, zbog če­ga po­sto­ji opa­snost da bol­ni­ce ne­će ima­ti gri­ja­nje. Ten­de­rom vri­jed­nim 2.598.837 eura tra­ži­li su se naft­ni pro­iz­vo­di, go­ri­vo, elek­trič­na ener­gi­ja i dru­gi iz­vo­ri ener­gi­je, za Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re, op­šte bol­ni­ce Be­ra­ne, Bi­je­lo Po­lje, Plje­vlja, Nik­šić, Ko­tor, Ce­ti­nje, Bar, spe­ci­jal­ne bol­ni­ce „Va­so Ću­ko­vić” Ri­san, Bre­zo­vik, do­mo­ve zdra­vlja Pod­go­ri­ca, Da­ni­lov­grad, Bu­dva, Ko­tor, Ti­vat, Her­ceg No­vi, Ul­cinj, Ko­la­šin, Moj­ko­vac, Plav i Ro­ža­je.
Na ten­der Fon­da, ka­ko se na­vo­di u rje­še­nju do­ni­je­tom u pe­tak, ni­je­dan od če­ti­ri po­nu­đač ni­je do­sta­vio is­prav­nu po­nu­du. U od­lu­ci, u ko­ju je „Dan” imao uvid, na­vo­di se da su po­nu­de do­sta­vi­li „Pe­trol Cr­na Go­ra MNE”, „Mon­te­ne­gro bo­nus”, „Ju­go­pe­trol” i „Hi­fa oil CG”.
U rje­še­nju Fon­da se na­vo­di da po­nu­đač „Pe­trol Cr­na Go­ra MNE”, iz­me­đu osta­log, ni­je do­ka­zao da je pla­tio po­re­ze dr­ža­vi, a ta­ko­đe ni­je do­sta­vlje­na po­tvr­da da za­kon­ski za­stup­nik fir­me ni­je osu­đi­van. Po­nu­đač „Mon­te­ne­gro-bo­nus” ni­je do­sta­vio do­bre ga­ran­ci­je za po­nu­du, dok „Ju­go­pe­trol” ni­je do­sta­vio po­tvr­de o neo­su­đi­va­no­sti za sva li­ca iz iz­vo­da Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta ko­ja za­stu­pa­ju tu fir­mu.
Uvi­dom u po­nu­du po­nu­đa­ča „Hi­fa oil CG” utvr­đe­no je da su oni na kra­ju po­nu­de do­sta­vi­li dvi­je ga­ran­ci­je.
Di­rek­tor Fon­da za za­drav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­ad Čir­gić tvr­di da pro­ble­ma sa gri­ja­njem ne­će bi­ti jer već ima­ju ugo­vor za is­po­ru­ku ener­ge­na­ta ko­ji va­ži do kra­ja fe­bru­a­ra.
– Ima­mo vre­me­na da po­no­vi­mo po­stu­pak i da iza­be­re­mo po­nu­đa­ča ko­ji će obez­bi­je­di­ti lož ulje i ma­zut. Ugo­vor ko­ji smo pot­pi­sa­li pro­šle go­di­ne tra­je do kra­ja fe­bru­a­ra i oni će vr­ši­ti is­po­ru­ke do ta­da, ta­ko da ne oče­ku­jem bi­lo ka­kve pro­ble­me. Sa­da su po­nu­đa­či vi­dje­li gdje su gri­je­ši­li pa će si­gur­no sve ko­ri­go­va­ti u na­red­nom kru­gu i ima­će­mo sve što je po­treb­no – iz­ja­vio je Čir­gić za „Dan”.
Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić na­vo­di da usta­no­va na či­jem je če­lu ima re­zer­ve ener­ge­na­ta za gri­ja­nje.
– Ima­mo 200 to­na i to će iz­dr­ža­ti do 15. ja­nu­a­ra naj­da­lje. Sa­op­šte­no mi je da će Fond ove sed­mi­ce ras­pi­sa­ti no­vi ten­der, ali se pla­šim da ne­će sve za­vr­ši­ti ta­ko br­zo jer po­sto­ji rok za do­sta­vlja­nje po­nu­da, pa žal­be – iz­ja­vi­la je za „Dan” Ko­va­če­vi­će­va.
Di­rek­tor Op­šte bol­ni­ce Be­ra­ne Bu­di­mir Da­be­tić ka­zao je za „Dan” da ima­ju do­volj­no ener­ge­na­ta u re­zer­vi i da ne­će bi­ti pro­ble­ma sa gri­ja­njem.
– Re­dov­no smo snab­dje­ve­ni, mo­gu­će da je taj ten­der za sle­de­ću go­di­nu. Ni­je­smo do sa­da ni­ka­da ima­li pro­blem sa gri­ja­njem i ne­sta­ši­com ener­ge­na­ta i na­dam se da ne­će­mo ni ove zi­me – na­da se Da­be­tić.
M.S.


Pro­ble­ma bi­lo i u ja­nu­a­ru

Pro­ble­ma sa na­bav­kom ener­ge­na­ta za gri­ja­nje bi­lo je i po­čet­kom ove go­di­ne. Ta­da je Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje na­kon po­ni­šte­nog ten­de­ra za na­bav­ku go­ri­va za gri­ja­nje u bol­ni­ca­ma iza­brao „Ju­go­pe­trol”, dru­go­ran­gi­ra­nog po­nu­đa­ča, za is­po­ru­ku lož ulja i sa njim 11. ja­nu­a­ra pot­pi­sao ugo­vor za ovu go­di­nu.
To je usli­je­di­lo na­kon što je Dr­žav­na ko­mi­si­ja za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki po­ni­šti­la ten­der Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje za na­bav­ku ma­zu­ta i lož ulja za po­tre­be Kli­nič­kog cen­tra i dru­gih jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va u ovoj go­di­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"