Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-31 AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JOŠ NIJE EVIDENTIRALA UVEĆANJE IMOVINE PORODICE GUVERNERA CBCG
Žugić Žugićeva kćerka kupila poslovne prostore od 100.000 eura Radoje Žugić u imovinskom kartonu nije naveo da je njegova kćerka Jovana Žugić zaposlena. Međutim, ona je u izjavi za „Dan” kazala da je godinama radila u privatnoj firmi u Kataru i da je zaradila novac za kupovinu poslovnih prostora u zgradi Maksim, kao i da su joj roditelji pomogli
Dan - novi portal
Pod­go­ri­čan­ka Jo­va­na Žu­gić (26), kćer­ka gu­ver­ne­ra Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re (CBCG) Ra­do­ja Žu­gi­ća, ku­pi­la je dva po­slov­na pro­sto­ra u zgra­di Mak­sim u Pod­go­ri­ci, ukup­ne vri­jed­no­sti ve­će od 100 hi­lja­da eura.
Iako su po­slov­ni pro­sto­ri na kćer­ku gu­ver­ne­ra upi­sa­ni 28. ju­la ove go­di­ne, ta pro­mje­na još ni­je evi­den­ti­ra­na na saj­tu Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), što se mo­že vi­dje­ti upo­re­đi­va­njem po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne i ASK.
U ka­ta­star­skim po­da­ci­ma pi­še da je Jo­va­na Žu­gić vla­sni­ca po­slov­nog pro­sto­ra od 42 kva­dra­ta u pri­ze­mlju zgra­de i još jed­nog po­slov­nog pro­sto­ra od 40 kva­dra­ta u po­drum­skom pro­sto­ru zgra­de.
Pre­ma čla­nu 23 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, jav­ni funk­ci­o­ne­ri su du­žni da u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni na­ve­du tač­ne i pu­ne po­dat­ke. Ta­ko­đe, du­žni su i da u slu­ča­ju pro­mje­ne po­da­ta­ka iz iz­vje­šta­ja, ko­ji se od­no­se na uve­ća­nje imo­vi­ne pre­ko 5.000 eura, to pri­ja­ve ASK u ro­ku od 30 da­na od da­na na­stan­ka pro­mje­ne. Ka­zne za jav­ne funk­ci­o­ne­re, uko­li­ko pre­kr­še po­me­nu­ti član za­ko­na, kre­ću se od 500 do 2.000 eura.
Jo­va­na Žu­gić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru no­vi­na­ru „Da­na” sa­op­šti­la da je pri­ja­vi­la pro­mje­nu svo­je imo­vi­ne ASK i da se ra­di o jed­nom po­slov­nom pro­sto­ru, a ne dva ka­ko pi­še u ka­ta­stru.
– To je je­dan po­slov­ni pro­stor sa po­dru­mom, ko­ji ne­ma pro­zor i još je ne­za­vr­šen. Agen­ci­ji je ured­no pri­ja­vlje­na pro­mje­na imo­vi­ne. Mo­žda na saj­tu ni­je upi­sa­no još jer su go­di­šnji od­mo­ri, ali sva­ka­ko ću ih po­zva­ti da pro­vje­rim za­što to ni­je ob­ja­vlje­no na saj­tu – ka­za­la je Žu­gi­će­va.
Na pi­ta­nje oko po­ri­je­kla nov­ca iz­dvo­je­nog za ku­po­vi­nu ne­kret­ni­ne, kćer­ka gu­ver­ne­ra Centralne banke ka­za­la je da je ve­ći dio nov­ca ste­kla šted­njom od svog rad­nog an­ga­žma­na, a ma­nji dio nov­ca je do­bi­la od po­ro­di­ce.
– Imam do­sta go­di­na rad­nog sta­ža i uz po­moć po­ro­di­ce i šted­nje sam uspje­la da ku­pim po­slov­ni pro­stor. Ra­di­la sam u pri­vat­noj fir­mi u Ka­ta­ru – re­kla je Žu­gi­će­va, ko­ja je is­ta­kla da ni­šta ni­je sa­kri­ve­no i da mo­že u na­red­nim da­ni­ma da do­sta­vi re­dak­ci­ji i ku­po­pro­daj­ni ugo­vor.
Ni u jed­nom imo­vin­skom kar­to­nu gu­ver­ne­ra, go­di­na­ma una­zad, na saj­tu ASK ne mo­že se pro­na­ći po­da­tak o za­po­sle­nju nje­go­ve kćer­ke Jo­va­ne i nje­nim pri­ho­di­ma. Ni­je na­ve­de­no da je bi­la an­ga­žo­va­na u ka­tar­skoj fir­mi.
U imo­vin­skom kar­to­nu Žu­gi­ća iz mar­ta ove go­di­ne na­ve­de­no je da je u po­sled­nja dva mje­se­ca 2016. go­di­ne kao gu­ve­r­ner pri­mao pla­tu od 3.585 eura. U istom vre­men­skom pe­ri­o­du mje­seč­no je pri­mao i po 500 eura kao pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost. Žu­gić je u no­vem­bru i de­cem­bru pro­šle go­di­ne do­bi­jao mje­seč­no i 900 eura kao pred­sje­da­va­ju­ći Sa­vje­ta Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re. Nje­go­va su­pru­ga Mi­lan­ka Žu­gić u pro­šloj go­di­ni pri­ma­la je pla­tu od 680 eura mje­seč­no, ali ni­je na­ve­de­no ko­je rad­no mje­sto je u pi­ta­nju. Po­red tog iz­no­sa, do­bi­ja­la je mje­seč­no još po 250 eura na ime an­ga­žma­na u Fon­du zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja. Gu­ver­ner je pri­ja­vio da je vla­snik i ne­po­kret­ne imo­vi­ne – ku­će od 129 kva­dra­ta i ze­mlji­šta od 315m2, ko­je je ste­kao na­sle­đem. ASK je pri­ja­vio i da je sa­gra­dio ku­ću od 62m2 i ku­pio po­lo­vi­nu ze­mlji­šta od 160 me­ta­ra kva­drat­nih.
U imo­vin­skom kar­to­nu jav­nog funk­ci­o­ne­ra evi­den­ti­ra­no je i da je Mi­lan­ka Žu­gić ku­pi­la ze­mlji­šte od 400 m2. Od ne­po­kret­ne imo­vi­ne gu­ver­ner po­sje­du­je auto­mo­bil „to­jo­ta rav 4”, pro­iz­ve­den 2009. go­di­ne.Vl. OTA­ŠE­VIĆ


Ušte­dje­li 30.000

Ra­do­je Žu­gić na­veo je u po­sled­njem imo­vin­skom kar­to­nu da ima dva de­po­zi­ta u ban­ka­ma. Je­dan de­po­zit je od 21.000, a dru­gi 8.500 eura. I nje­go­va su­pru­ga Mi­lan­ka ima u go­to­vom nov­cu šest hi­lja­da eura. Po­red ušte­đe­vi­ne, po­ro­di­ca Žu­gić ima ak­ci­je u HLT fon­du, Cr­no­gor­skom elek­tro­pre­no­snom si­ste­mu (CGES), In­sti­tu­tu „Si­mo Mi­lo­še­vić” i Ma­ri­ni Bar. In­te­re­sant­no je da gu­ver­ner ni­je dao sa­gla­snost za pri­stup po­da­ci­ma sa nje­go­vih ra­ču­na u ban­ka­ma i dru­gim fi­nan­sij­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"