Ekskluzivno
EKSKLUZIVNO Audio-snimak sa okruglog stola, koji je 17. februara organizovan u Rimu, na kojem je Antun Sbutega rekao da je Rusija crnogorskim vlastima nudila deset milijardi eura za vojne baze.