Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
   

DEŽURNI TELEFON!!!
TEL:020-481-520
069 319 451
067 282 376

REDAKCIJA
Kontakt telefoni i adrese

Redakcija (centrala)
Adresa 81000 Podgorica, 13 jul bb
Tel +382 (0)20 481-521 i 481-520
Fax +382 (0)20 481-522
e-mail dan@t-com.me

Hronika Podgorice
Tel 020 481-529
Fax 020 481-529
e-mail dan@t-com.me

Kultura
Tel 020 481-525
Fax 020 481-525
e-mail kultura@dan.co.me

Sport
Tel 020 481-513 i 481-530
Fax 020 481-513
e-mail sport@dan.co.me

Regioni
Tel 020 239-101
Fax 020 481-522
e-mail regioni@dan.co.me