Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM PRIMJER KAKO DRŽAVNA PREDUZEĆA POMAŽU POSLOVANJE PORODICE ĐUKANOVIĆ
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama Revizorski izvještaj, u koji je „Dan“ imao uvid, pokazuje da je CGES u prošloj godini u Prvoj banci deponovao 4.007.843 eura po kamatnoj stopi od 0.83 odsto i 1.232.702 po stopi od 0.50 odsto. Novac su deponovali u i Sosijete ženeral i Erste banci, ali po većoj kamatnoj stopi od jedan odsto
Dan - novi portal
Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem (CGES),čiji je izvršni direktor Ivan Bulatović, pro­šle go­di­ne de­po­no­vao je ne­što vi­še od pet mi­li­o­na eura u Pr­vu ban­ku, u ko­joj je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić.
Ra­di se o de­po­no­va­nju na kra­ći vre­men­ski rok – do go­di­nu da­na, po ka­mat­nim sto­pa­ma ko­je su ni­že od ka­mat­nih sto­pa ko­je su mo­gle da se do­bi­ju da se ru­ko­vod­stvo CGES-a od­lu­či­lo za ne­ku dru­gu po­slov­nu ban­ku.
To se mo­že vi­dje­ti u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra te kom­pa­ni­je za pro­šlu go­di­nu.
„Dan“ je ju­če po­ku­šao da do­bi­je od­go­vor za­što su se čel­ni­ci CGES-a od­lu­či­li da no­vac po­lo­že baš u ban­ku u ko­ju su naj­ni­že sto­pe za krat­ko­roč­ne fi­nan­sij­ske pla­sma­ne.
Od­go­vor na pi­ta­nja pro­sli­je­đe­na pre­ko saj­ta www.cges.me, me­đu­tim, ni­je sti­gao do ob­ja­ve tek­sta. Ni­je bi­lo od­go­vo­ra ni na po­zi­ve na fik­sne bro­je­ve te kom­pa­ni­je, u ko­joj dr­ža­va Cr­na Go­ra ima 55 od­sto vla­sni­štva.
Re­vi­zor­ski iz­vje­štaj, u ko­ji je „Dan“ imao uvid, u di­je­lu „Krat­ko­roč­ni fi­nan­sij­ski pla­sma­ni” po­ka­zu­je da je CGES u pro­šloj go­di­ni u Pr­voj ban­ci de­po­no­vao 4.007.843 eura po ka­mat­noj sto­pi od 0.83 od­sto i 1.232.702 eura po sto­pi od 0.50 od­sto.
De­po­no­va­li su na krat­ki rok i po 10.000.000 u So­si­je­te že­ne­ral i Er­ste ban­ci, ali po ve­ćoj ka­mat­noj sto­pi od 1.00 od­sto, što je bo­lja po­slov­na od­lu­ka.
Pre­ma mi­šlje­nju upu­će­nih, pro­ble­ma­tič­na su kom­plet­na mi­li­on­ska de­po­no­va­nja CGES-a na kra­ći vre­men­ski rok, iz raz­lo­ga što je bo­lje de­po­no­va­ti no­vac na dru­ži vre­men­ski pe­ri­od (du­go­roč­no), jer su u tom slu­ča­ju ve­će ka­mat­ne sto­pe.
Ka­da se de­po­nu­ju mi­li­o­ni na naj­du­že go­di­nu po­slov­ne ban­ke pro­fi­ti­ra­ju, ne i oni ko­ji no­vac de­po­nu­ju, jer bi sva­ka­ko do­bi­li ve­će ka­ma­te da su to uči­ni­li re­ci­mo na pe­ri­od od dvi­je ili tri go­di­ne. Pi­ta­nja u ovom slu­ča­ju su – za­što se do­no­se od­lu­ke ko­je su do­bre is­klju­či­vo za po­slov­ne ban­ke i za­što se no­vac ne in­ve­sti­ra ili de­po­nu­je na du­ži rok.
U re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju pi­še da CGES u Pr­voj ban­ci ima i „na­mjen­ski ra­čun za in­ve­sti­ci­je”. U 2015. go­di­ni na tom ra­ču­nu bi­lo je 100.775 eura, da bi u pro­šloj go­di­ni na istom ra­ču­nu bi­lo tro­stru­ko ma­nje nov­ca i to 33.383.
Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem ima ži­ro ra­ču­ne i de­vi­zne ra­ču­ne u pet cr­no­gor­skih po­slov­nih ba­na­ka.
– Ak­cij­ski ka­pi­tal tog pri­vred­nog dru­štva na dan 31. de­cem­bar pro­šle go­di­ne iz­no­si 155.108.283 eura i po­di­je­ljen je na 146.176.876 obič­nih ak­ci­ja sa pra­vom gla­sa, po­je­di­nač­ne no­mi­nal­ne vri­jed­no­sti od 1.0611 eura. Sve ak­ci­je se na­la­ze u de­ma­te­ri­ja­li­zo­va­nom ob­li­ku u kom­pju­ter­skom si­ste­mu Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je (CDA) – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra.Vl. O.

Upra­va
U Od­bo­ru di­rek­to­ra CGES-a su – Je­le­na Ma­te­jić, Zo­ran Ra­ko­če­vić, Zo­ran Mi­lja­nić, Ta­ma­ra Iv­ko­vić, Kar­lo Krea, Ti­ci­a­no Će­ća­ra­ni i pred­sjed­ni­ca Ve­sna Bra­ca­no­vić.

Spor sa Elek­tro­pri­vre­dom
U iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra skre­će se pa­žnja na spor CGES-a i Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re (EPCG) pred Pri­vred­nim su­dom.
– Dru­štvo ni­je evi­den­ti­ra­lo oba­ve­zu pre­ma EPCG ko­ja se od­no­si na an­ga­žo­va­nje si­stem­ske re­zer­ve za po­tra­ži­va­nja od EPCG u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 1. ok­to­bra 2013. go­di­ne u iz­no­su od 8.133.148 eura, jer ne po­sto­ji za­kon­ska ili ugo­vor­na osno­va za ove oba­ve­ze. U čla­nu 18 Za­ko­na o bu­dže­tu za ovu go­di­nu je pro­pi­sa­no da se pri­ho­di po osno­vu vla­sni­štva i ostva­re­ne do­bi­ti pri­vred­nih su­bje­ka­ta u dr­žav­nom vla­sni­štvu u Cr­noj Go­ri iz obla­sti ener­ge­ti­ke mo­gu u ovoj go­di­ni ko­ri­sti­ti za re­gu­li­sa­nje me­đu­sob­nih du­žnič­ko-po­vje­ri­lač­kih od­no­sa tih su­bje­ka­ta i za no­ve in­ve­sti­ci­je u istim pri­vred­nim su­bjek­ti­ma. Ima­ju­ći u vi­du ci­ti­ra­nu za­kon­sku nor­mu, mo­že se oče­ki­va­ti da će Vla­da Cr­ne Go­re de­talj­no raz­mo­tri­ti mo­guć­nost rje­ša­va­nja ovog spor­nog pi­ta­nja, kroz za­kon­ske me­ha­ni­zme – pi­še, iz­me­đu osta­log, u re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"