Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet DA LI ĆE I FRANCUSKA KRENUTI IZ EVROPSKE UNIJE Makron: EU mora da se promijeni Aludirajući na referendum iz 2005. kad Francuzi nisu ratifikovali Ustav EU, Makron izjavio da bi sada, kada bi glasali, Francuzi vjerovatno htjeli izlazak iz EU
Dan - novi portal
DA­VOS – Fran­cu­ski pred­sjed­nik Ema­nu­el Ma­kron re­kao je na Svjet­skom eko­nom­skom fo­ru­mu u Da­vo­su da Evrop­ska uni­ja ove go­di­ne mo­ra da se re­for­mi­še.
Ka­ko ka­že, sa­mo ta­mo će mo­ći da se nad­me­će s ve­li­kim si­la­ma po­put Ki­ne i SAD.
Ma­kron je re­kao da „am­bi­ci­o­zni­jim” čla­ni­ca­ma EU tre­ba omo­gu­ći­ti br­že kre­ta­nje ka ve­ćoj in­te­gra­ci­ji, čak i ako dru­ge čla­ni­ce ne že­le da se pri­dru­že.
„Ma­nje am­bi­ci­o­zni ne tre­ba da blo­ki­ra­ju am­bi­co­zni­je u pro­sto­ri­ji”, na­veo je fran­cu­ski pred­sjed­nik.
On je do­dao da ze­mlje ko­je ko­ri­ste euro mo­ra­ju da se do­go­vo­re o „ja­čem” i „pra­ved­ni­jem” si­ste­mu, a da čla­ni­ce Eu tre­ba da ko­or­di­ni­ra­ju svo­je po­re­ske po­li­ti­ke jer će „u su­pro­tom ta­len­ti ne­sta­ti”.
Alu­di­ra­ju­ći na re­fe­ren­dum iz 2005. kad Fran­cu­zi ni­su ra­ti­fi­ko­va­li ustav EU, Ma­kron iz­ja­vio da bi sa­da, ka­da bi gla­sa­li, Fran­cu­zi vje­ro­vat­no htje­li iz­la­zak iz EU.
Sput­njik je po­vo­dom iz­ja­ve še­fa Je­li­sej­ske pa­la­te pi­tao fran­cu­ske struč­nja­ke šta sto­ji iza ova­kvog sta­va.
Že­rar Fi­loš, sin­di­kal­ni i po­li­tič­ki ana­li­ti­čar, biv­ši član So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je i evro­skep­tik, ka­že za Sput­njik da Ma­kron osje­ća da je ono „ne” ko­je su Fran­cu­zi re­kli na re­fe­ren­du­mu 29. ma­ja 2005. go­di­ne u me­đu­vre­me­nu do­dat­no oja­ča­lo i da bi ova op­ci­ja opet po­bi­je­di­la ako bi sa­da bio ras­pi­san re­fe­ren­dum.
„Fran­cu­zi su ta­da re­kli ne Sar­ko­zi­ju i Olan­du, ima­ju­ći u vi­du da su njih dvo­ji­ca pro­pa­gi­ra­li ide­ju li­be­ral­ne Evro­pe sa nje­nim pra­vi­li­ma, a ko­ja je na kra­ju iza­zva­la rast ne­za­po­sle­no­sti, ne­jed­na­ko­sti, si­ro­ma­štva sa jed­ne stra­ne, ali i bo­ga­će­nje onih ko­ji su već bi­li bo­ga­ti i u či­jim se ru­ka­ma na­la­zi ve­li­ki ka­pi­tal”, ob­ja­šnja­va Fi­loš.
On sma­tra i da je to pri­zna­nje Ma­kro­na ne­ki znak sla­bo­sti.
„Ma­kron ba­lan­si­ra na ivi­ci no­ža. On ne uži­va po­dr­šku ni li­je­vih ni de­snih, bez ob­zi­ra na re­zul­ta­te an­ke­ta. Ma­kron je `čedo` krup­nog bi­zni­sa Fran­cu­ske, ba­na­ka i onih de­vet mi­li­jar­de­ra ko­ji kon­tr­o­li­šu 95 od­sto naj­u­ti­caj­ni­jih me­di­ja. Ka­ko je go­vo­rio Žan Do­mer­son, `Makron ži­vi na ra­čun to­ga što dru­gi gube`, a još i za­hva­lju­ju­ći ras­ko­lu li­je­vih sna­ga ko­je još uvi­jek po­dr­ža­va ve­li­ki dio rad­ne sna­ge”, sma­tra Fi­loš.
On ka­že i da Ma­kron svo­ju po­li­ti­ku spro­vo­di na osno­vu istih onih prin­ci­pa ko­je ko­ri­sti An­ge­la Mer­kel i ko­ju u Nje­mač­koj po­dr­ža­va ma­nji­na.
„U Evro­pi je na vla­sti fi­nan­sij­ska dik­ta­tu­ra, ko­ju ne za­ni­ma očaj na­ro­da. Na iz­bo­ri­ma, na ko­ji­ma se u svim dr­ža­va­ma u po­sled­nje vri­je­me bi­lje­ži re­kord­no ni­ska iz­la­znost, bi­ra­če ucje­nju­ju ne­za­po­sle­no­šću, pro­ble­mom sa mi­gran­ti­ma, kri­za­ma itd. Upra­vo oda­tle i po­ti­ču ove po­ja­ve kao što je ja­ča­nje ul­tra­de­sni­ča­ra, na­ci­o­na­li­zam i ne­to­ler­na­ci­ja”, is­ti­če Fi­loš.
S dru­ge stra­ne, Fre­de­rik San Kler, po­li­tič­ki ana­li­ti­čar, pi­sac i sa­vjet­nik biv­šeg mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Fran­cu­ske, sma­tra da Ema­nu­el Ma­kron za se­be mi­sli da je prag­ma­ti­čar.
„Naj­pri­je za­to mo­ra da se po­na­ša kao po­li­ti­čar re­a­li­sta u onom seg­men­tu ko­ji se ti­če jav­nog mnje­nja. Iz­ja­vlju­ju­ći da bi Fran­cu­ska sad opet bi­la pro­tiv EU, on je oči­gled­no že­lio da po­ka­že da je pri­mio k zna­nju da su Fran­cu­zi ne­po­vjer­lji­vi pre­ma EU i da on isto­vre­me­no ra­zu­mi­je osje­ća­nja Fran­cu­za, ali i da je svje­san da je neo­p­hod­no ura­di­ti ne­što u smi­slu evrop­skih re­for­mi”, ka­že San Kler.
Na pi­ta­nje da li se i či­me po­li­tič­ki kon­tek­sti Fran­cu­ske i ve­li­ke Bri­ta­ni­je raz­li­ku­ju, San Kler od­go­va­ra: „Ne znam šta je tač­no Ma­kron imao u vi­du ka­da je da­vao tu iz­ja­vu za bri­tan­sku te­le­vi­zi­ju. Pa, ipak, eko­nom­ske i po­li­tič­ke pri­li­ke se raz­li­ku­ju. To što je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ostr­vo, od­i­gra­lo je ve­li­ku ulo­gu na to ka­ko je ova ze­mlja do­no­si­la i do­no­si od­lu­ke u eko­nom­skoj, po­li­tič­koj i ge­o­po­li­tič­koj sfe­ri. Osim to­ga, bri­tan­ski na­ro­di, go­vo­re­ći ri­je­či­ma Mon­te­skjea, raz­li­ku­ju se od Fran­cu­za po svom du­hu”.
Sput­njik

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"