Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-01-13 PREDSJEDAVAJUĆI OEBS-U SEBASTIJAN KURC PORUČIO Podjelu svijeta poslati u istoriju Mi smo zemlja koja ima razumjevanje za istok, ali i zapad i želimo da iskoristimo naš položaj da pružimo doprinos da povratimo povjerenje i vratimo „blokovsko“ razmišljanje u prošlost, rekao je Kurc
Dan - novi portal
BEČ – Pred­sje­da­va­ju­ći OEBS-u, mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va Austri­je Se­ba­sti­jan Kurc po­ru­čio je ju­če da mu je pri­o­ri­tet u vo­đe­nju ove or­ga­ni­za­ci­je da po­ša­lje po­dje­lu svi­je­ta na blo­ko­ve na­zad u isto­ri­ju.
On je, pred­sta­vlja­ju­ći pri­o­ri­te­te austrij­skog pred­sje­da­va­nja, na sjed­ni­ci Stal­nog sa­vje­ta OEBS, na­gla­sio da ži­vi­mo u kom­plek­sno vri­je­me u ko­je se vra­ti­lo „blo­kov­sko“ raz­mi­šlja­nje. „Su­o­če­ni smo sa gu­bit­kom po­vje­re­nja me­đu čla­ni­ca­ma i po­dje­la­ma na za­pad i is­tok“, ka­zao je Kurc.
Pod­sje­ća­ju­ći da Austri­ja, po­sli­je 2000, po dru­gi put pred­sje­da­va OEBS-u, na­gla­ša­va da su ze­mlje čla­ni­ce pro­te­klih go­di­na bi­le su­o­če­ne sa po­vrat­kom ne­po­vje­re­nje i ne­sta­bil­no­sti. Po­red ko­nr­flik­ta u i oko Ukra­ji­ne po­sto­je mno­gi dru­gi kon­flik­ti za ko­je smo mi­sli da tre­ba odav­no da bu­du dio pro­šlo­sti, is­ta­kao je Kurc.
Zbog to­ga će pri­o­ri­tet Austri­je bi­ti ja­ča­nje ko­lek­tiv­ne bez­bjed­no­sti, po­ku­šaj da­va­nja do­pri­no­sa sma­nje­nju voj­nih kon­fli­ka­ta, na­veo je on. Pri­o­ri­tet je i rad na ja­ča­nju unu­tra­šnje bez­bjed­no­sti, kroz bor­bu pro­tiv ra­di­ka­li­za­ci­je i te­ro­ri­zma.
„Naš ve­li­ki cilj je da­va­nje do­pri­no­sa po­ve­ća­nju po­vje­re­nja u OEBS. Austri­ja je ma­la, ne­u­tral­na ze­mlja, most iz­me­đu is­to­ka i za­pa­da. Uvi­jek smo ima­li do­bru tra­di­ci­ju da bu­de­mo mje­sto di­ja­lo­ga, ali i mo­sto­gra­di­te­lja. Mi smo ze­mlja ko­ja ima ra­zu­mi­je­va­nje za is­tok, ali i za­pad i že­li­mo da is­ko­ri­sti­mo naš po­lo­žaj da pru­ži­mo do­pri­nos da po­vra­ti­mo po­vje­re­nje i vra­ti­mo „blo­kov­sko“ raz­mi­šlja­nje u pro­šlost“, po­ru­čio je on. OEBS sa nje­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, po­seb­no mi­si­ja­ma na te­re­nu ima na ras­po­la­ga­nju iz­van­red­ne in­stru­men­te, re­kao je on do­da­ju­ći da je cilj Austri­je da se ti in­stru­men­ti oja­ča­ju i ci­lja­no ko­ri­ste. Austri­ja će, ka­ko je na­ja­vio, zbog to­ga ra­di­ti na što br­žem do­go­vo­ru o po­sta­vlje­nju no­vih lič­no­sti na če­lu tih in­sti­tu­ci­ja, u če­mu je po­treb­na po­dr­ška ze­ma­lja čla­ni­ce.
Ta­ko­đe je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­o­ma bit­no da se pod hit­no usvo­je man­da­ti za po­je­di­ne mi­si­je. Po­red to­ga ape­lo­vao je na čla­ni­ce da kon­struk­tiv­no i bez od­la­ga­nja uče­stvu­ju u do­go­vo­ru oko bu­dže­ta. Ka­da je ri­ječ o Ukra­ji­ni pre­nio je da je svje­sno za­po­čeo go­di­nu po­sje­tom is­toč­nom di­je­lu te ze­mlje, jer je htio da upo­zna lju­de ko­ji ra­de za OEBS na li­cu mje­sta, ali i da se upo­zna sa sta­njem na te­re­nu. „Ža­lo­sno je bi­lo vi­dje­ti da pat­nja lju­di ni­je ma­nja. Iako je fo­kus me­di­ja pre­u­smje­ren pat­nje u re­gi­o­nu se ni­su sma­nji­le. Ve­li­ki broj mla­dih je na­pu­stio ze­mlju na sve stra­ne svi­je­ta, ali su osta­li sta­ri ko­ji su pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi“, ob­ja­snio je Kurc do­da­ju­ći da je za­da­tak OEBS i me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce da uči­ne sve da bi se po­bolj­ša­la si­tu­a­ci­ja za gra­đa­ne. Po­red Ukra­ji­ne, uka­zao je, po­sto­ji niz dru­gih kon­fli­ka­ta, te pod­vu­kao da ni­je­dan ne mo­že da se ri­je­ši voj­nim sred­stvi­ma, već je neo­p­ho­dan di­ja­log pre­ko ko­jeg se mo­že do­sti­ći po­li­tič­ka so­lu­ci­ja.
Kurc je pod­vu­kao da je po­red ko­fli­ka­ta va­žno po­seb­nu pa­žnju po­sve­ti­ti pri­jet­nji ra­di­ka­li­za­ci­je i te­ro­ri­zma, jer te­ro­ri­zam pred­sta­vlja ve­li­ku pri­jet­nju po bez­bjed­nost i sta­bil­nost na­ših dru­šta­va. Uka­zao je da je sa pro­sto­ra OEBS 10.000 lju­di oti­šlo u rat u Si­ri­ju i Irak, i da oni, ka­da se vra­te, pred­sta­vlja­ju ma­siv­ni bez­bjed­no­sni ri­zik za dru­štvo. Kurc je pod­vu­kao da uspjeh ra­da OEBS-a ima di­rekt­ne efek­te po sta­bil­nost i bez­bjed­nost gra­đa­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"