Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-29 BIČ ZA KIČ
Peternek Gdje je čovjek Riječ „čovjek’’ počela je da se kruni, osipa i pretvara u prašinu. Ona koja ju je zamijenila i koja je zavladala zove se kratko i gorko - ološ
Dan - novi portal
Pi­še: Mag­da PEter­nek


Vo­lim onu Nje­go­še­vu: ‘’Ćud je žen­ska smi­je­šna ra­bo­ta, ne zna že­na ko je ka­kve vje­re, sto­ti­nu će pro­mi­je­ni­ti vje­ra’h da uči­ni šta joj sr­ce žu­di’’. Va­la je ta­ko, i ne pa­da mi na­pa­met, ni­ti imam pra­vo da re­me­tim ovu div­nu mi­sao. Ono što bih, za­pra­vo, htje­la je­ste da po­ku­šam da ovu isti­nu ‘’upe­rim’’ ma­lo i ka mu­škom ro­du, pa se pi­tam- mo­že li se i mu­ška gla­va po­sma­tra­ti na ovaj na­čin? Mi­slim da ovaj da­na­šnji mu­ška­rac i te ka­ko mo­že, i da bi po­red sto­ti­ne vje­ra pro­mi­je­nio što­šta i ura­dio mno­go krup­ni­je stva­ri da bi do­šao do ci­lja. Na­mjer­no ka­žem do ci­lja, a ne do sr­ca, jer ko da­nas uop­šte mi­sli sr­cu uga­đa­ti!? Ci­lje­vi su mno­go ‘’ve­ći’’ i mno­go opi­plji­vi­ji.
Da se ra­zu­mi­je­mo, ni­je mi da­nas cilj (i ne sa­mo da­nas) da ‘’ši­bam’’ po mu­škim gla­va­ma, na­pro­tiv. Upo­zna­la sam vas već sa svo­jim sta­vom pre­ma fe­mi­nist­ki­nja­ma (ni­sam im da­la ni­je­dan glas)... Že­lim da pro­na­đem na­čin i put ka od­go­vo­ru- gdje je ne­stao čo­vjek? Bez ob­zi­ra na pol, na na­ci­o­nal­nu pri­pad­nost, vjer­sku ili sek­su­al­nu or­jen­ta­ci­ju? Gdje je ne­sta­la ona nje­go­va isti­na i su­šti­na bi­ti­sa­nja?Sta­ra iz­re­ka da je čo­vjek čo­vje­ku- vuk u da­na­šnjem vre­me­nu mi, naj­bla­že re­če­no, iz­gle­da na­iv­no. Jer, bi­ti vuk, zna­či i po­ka­za­ti zu­be ka­da tre­ba, za­re­ža­ti, bo­ri­ti se. Mo­ra se po­ne­kad bi­ti i ‘’kr­vo­lo­čan’’ (jer ži­vot je are­na), mo­ra se op­sta­ti. Me­đu­tim, ja bih da­nas, ovu iz­re­ku mo­gla, a i ho­ću da pre­i­me­nu­jem, pa će gla­si­ti ova­ko- čo­vjek je čo­ve­ku - muk. Na­ža­lost, ta­ko je, i ne mi­slim da ću u sko­ri­je vri­je­me mi­sli­ti dru­ga­či­je. Da­kle, već du­go čo­vjek je čo­vje­ku- ni­ko. Za­gu­bi­la se i iz­gu­bi­la ljud­ska ri­ječ iza ko­je sto­je do­sto­jan­stvo, po­što­va­nje, prav­da i isti­na. Na kri­li­ma le­ši­na­ra, stu­šti­li su se pri­mi­ti­vi­zam, be­stid­nost, sra­mo­ta. Ri­ječ ‘’čo­vjek’’ po­če­la je da se kru­ni, osi­pa i pre­tva­ra u pra­ši­nu. Ona ko­ja ju je za­mi­je­ni­la i ko­ja je za­vla­da­la zo­ve se krat­ko i gor­ko- ološ. A ona ne od­la­zi ta­ko la­ko, ni­je u pro­la­zu. Do­šla je da osta­ne i da ne pri­sta­ne ni na ka­kve uslo­ve.
Ka­ko va­pim za Nje­go­še­vim umo­tvo­ri­na­ma, ka­ko po­ku­ša­vam da se ot­mem i spa­sim od taj­ku­na i po­ro­blji­va­ča na­ših du­ša. ‘’U do­bru je la­ko do­bar bi­ti, na mu­ci se po­zna­ju ju­na­ci!’’,gr­mi Nje­go­še­va mi­sao. Za­sta­ne­mo li da­nas pred ovom gro­ma­dom isti­ne i za­pi­ta­mo li se-gdje smo? Ima li nas u tu­đoj mu­ci? Ima li ju­na­ka me­đu na­ma, i u na­ma sa­mi­ma? Zna­mo li oda­kle smo, ku­da ide­mo, ko nam do­la­zi? Zna­mo li, ili nam se sva pi­ta­nja svo­de na to- a ko­li­ko ja ko­ri­sti (na­rav­no ma­te­ri­jal­ne) imam od to­ga?‘’Svak je ro­đen da po jed­nom umre, čast i bru­ka ži­ve do­vi­je­ka’’, od­zva­nja Nje­go­še­va vo­di­lja! Oslu­šne­mo li njen eho, za­cr­ve­ni­mo li se pred ne­ljud­skim so­jem, je li nas sra­mo­ta što nam je čast već odav­no za­mi­je­nje­na bru­kom? Je­smo li na ovom svi­je­tu da bu­de­mo lju­di, ili nam je sve ne­ljud­sko po­sta­lo pre­če?‘’Ko­me za­kon le­ži u to­pu­zu, tra­go­vi mu smr­de ne­čo­vje­štvom’’-upo­zo­ra­va i usmje­ra­va Nje­go­še­va mu­dra gla­va. Da li se pi­ta­mo-mo­že li išta vi­še da smr­di ne­go ne­čo­vje­štvo? I da li ga igdje vi­še ima ne­go u oni­ma či­ji su i tra­go­vi i ko­ra­ci do bla­ta na vla­sti? Ho­će­mo li da nam nji­ho­va je­di­na po­tre­ba da tu i osta­nu bu­de sud­bi­na?Ako ho­će­mo, on­da ni­smo za­slu­ži­li pri­jat­ne mi­ri­se sop­stve­ne slo­bo­de, ni­smo za­slu­ži­li pra­vo na nju.
‘’Vuk na ov­cu svo­je pra­vo ima, ka’ tir­ja­nin na sla­ba čo­vje­ka, al’ tir­jan­stvu sta­ti no­gom za vrat, do­ve­sti ga k po­zna­ni­ju pra­va, to je ljud­ska du­žnost naj­svje­tli­ja!’’ Osve­šću­je i opo­mi­nje Nje­go­še­va sna­ga. Upu­ću­je, stre­mi ka su­šti­ni, ka isti­ni i nje­noj je­di­noj ide­ji-da osta­ne neo­go­lje­na i sta­me­na. Da li po­ku­ša­va­mo da na­đe­mo od­go­vo­re na pi­ta­nja- ka­kvo je ovo do­ba, i ka­kvo je ovo vri­je­me u ko­me pri­ja­te­lji­ma ne mo­gu bi­ti pri­ja­telj, a ne­pri­ja­te­lji­ma ne­pri­ja­telj? Ako se du­bo­ko nad ovim ne za­mi­sli­mo, du­bo­ko ne od­lu­či­mo da mu se su­prot­sta­vi­mo, on­da ni­smo za­slu­ži­li da ima­mo se­be, ni­smo za­slu­ži­li da nas ve­li­ki Nje­goš ima. Mi nje­ga naj­ma­nje.Te­ško će bi­lo ko ili bi­lo šta kre­nu­ti na­bo­lje dok vje­ru­je­mo da smo uvi­jek u pra­vu, iako to­li­ko stva­ri ide po­gre­šnim pu­tem, tj. ona­ko ka­ko bi tre­ba­lo. Ako usred svi­je­ta ka­kav je da­nas i da­lje tvr­di­mo da je sve ipak u re­du, da je po­sta­vlje­no na svo­je mje­sto, on­da za­si­gur­no jed­ni dru­gi­ma za­tva­ra­mo oči. Za­to, dra­gi mo­ji, otvo­ri­te oči! Otvo­re­ne oči ne vi­de sa­mo ra­zum­ne i ja­sne stva­ri, ne vi­de sa­mo ono što bi že­lje­le da vi­de, već i ono što ne va­lja, ono što će nas pod­sta­ći da se bo­ri­mo i iz­bo­ri­mo za ono što ni­ka­da ne bi­smo smje­li iz­gu­bi­ti, a to je čo­vje­ka u čo­vje­ku. Ja ne iz­la­zim iz te ‘’are­ne’’ . Ni ja ni moj bič, jer ne bi­ti čo­vjek je kič.
(Autor je pje­snik)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"