Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-28 KULTURNI POJAVNIK SPUŽ Za idelošku kreaturu zavrzana, neznavenjaka, za slugu, sluginu slugu, život naše djece je „naivna emocija“ bez težine, a „investicije“ (koje su najviše bile u bombama i osiromašenom uranijumu) – najbolje za Crnu Goru
Dan - novi portal
Pi­še: Mi­lu­tin MI­ĆO­VIĆ


Pa zar ap­surd ni­je iza­zov? Skriveni smi­sao zar ne „omo­gu­ća­va“ i ap­surd? Ne da ga „omogućava“, ne­go tr­pi i iz­dr­ža­va nje­go­vo ra­zo­r­no dej­stvo. Zar naš cr­no­gor­ski i bal­kan­ski ap­surd ni­je iza­zov? Zar duh ne is­ku­ša­va svo­je mo­ći no­se­ći se s ap­sur­di­ma, i mo­že bi­ti - sa­vla­đu­ju­ći ih?
Kao da su ap­sur­di u ra­znim seg­men­ti­ma ži­vo­ta opet svi pre­na­preg­nu­to skon­cen­tri­sa­ni u po­li­tič­kim ap­sur­di­ma. Htje­li ne htje­li, po­li­ti­ka nam umno­go­me od­re­đu­je ži­vot. Ta­ko se ka­že, ne ka­žem ja. Ima iz te bo­dlji­ka­ve ži­ce iz­la­za, ali mo­žda tek za po­je­din­ce. Slo­bod­ni­ji i rav­no­du­šni­ji lju­di po­li­tič­ko-stra­nač­ki en­tu­zi­ja­zam i uti­li­ta­ri­zam, par­ti­to­kra­ti­zam, do­ži­vlja­va­ju kao bo­dlji­ka­vu ži­cu ko­ja je za­teg­nu­ta oko nas. U Cr­noj nam Go­ri to je sa­svim re­al­na sli­ka i sta­nje stva­ri. Ne mo­že čo­vjek da kro­či, a da ga ne ubo­de bo­dež te bo­dlji­ka­ve, zar­đa­le ži­ce. Ali, ne mo­že čo­vjek da pro­go­vo­ri ni­jed­nu slo­bod­nu ri­ječ, a da ne opa­li ša­mar­či­nu ak­tu­el­nom po­li­tič­kom esta­bli­šmen­tu, oli­če­nom u nje­go­vim vo­de­ćim či­nov­ni­ci­ma i ide­o­lo­zi­ma. (Ka­kvim cr­nim ide­o­lo­zi­ma, re­če mi je­dan čo­ve­jek, po­pra­vlja­ju­ći mo­je ri­je­či sle­de­ćim: ide­o­lo­gi­zo­va­nim ide­o­lo­zi­ma, ku­mro­vač­kim mu­tan­ti­ma uhva­će­nim u evro­a­me­rič­ke ide­o­lo­ške pro­jek­te, ko­ji ov­dje raš­či­šća­va­ju te­ren za svo­je po­slo­ve, nar­ko­ti­šu­ći na­še ja­do li­de­re (za­vr­za­ne) „evro­a­tlant­skim ra­jem“. Moj pri­ja­telj in­si­sti­ra na tač­nim for­mu­la­ci­ja­ma, i po­u­zda­noj di­jag­no­sti­ci. Ne­kad je na­o­pa­ka lo­gi­ka nor­mal­na, ka­že mi. I mno­gi ne umi­ju dru­ga­či­je ne­go na­o­pa­ko. Na­o­pa­ko im je je­di­no nor­mal­no, jer ni­kad ni­je­su do­pu­sti­li se­bi ni­šta ja­sno da sa­zna­ju. Ne­gdje in­tu­i­tiv­no osje­ća­ju da zna­nje i sa­zna­nje oba­ve­zu­je. Nor­mal­no je, da­kle, na­sta­vlja moj pri­ja­telj, da iz ras­pa­log „ko­mu­ni­stič­kog ra­ja“ za­vr­za­ni ko­ji ni­kad ni­šta po­u­zda­no ni­je­su sa­zna­li o svom na­ro­du pre­tr­ča­va­ju i ska­ču na­gla­vač­ke u „evro­a­tlant­ski raj“. Oni ne mo­gu da ži­ve bez ne­ko­ga ra­ja. Ne in­te­re­su­je ih na ka­kvom stvar­nom pa­klu sto­ji taj raj.
I ni­je va­žno što oni ne mo­gu dru­ga­či­je da ži­ve, ne­go što oni ži­ve pro­iz­vo­de­ći la­žni raj u na­ro­du ko­ji, pod dej­stvom te nar­ko­ze, ubr­za­no gu­bi osje­ćaj za re­alan ži­vot. Evo, sa­mo po­gle­daj­te ko­li­ko je za­lu­đe­ni­ka da­nas u Cr­noj Go­ri za NA­TO-om ko­ji je uni­zio i ra­zo­rio to­li­ko dr­ža­va i na­ro­da u po­sled­njih dva­de­set go­di­na, po­čev­ši od na­šeg.
U jav­nim an­ke­ta­ma po­vo­dom ula­ska u NA­TO če­sto se iz pro­stog na­ro­da ču­je ja­sna ri­ječ. „Ne, ni­ka­da, oni su ubi­ja­li na­šu dje­cu“. De­bi­lo­id­ni pro­pa­gan­di­sti NA­TO-a obič­no ka­žu – „to je emo­ci­ja, i to ne­ma vri­jed­nost ar­gu­men­ta’’! Pro­pa­gan­di­sta, za­lu­đen NA­TO ra­jem, ne ču­je taj „ar­gu­ment“ već od­mah nu­di ja­bu­ku iz obe­ća­nog NA­TO ra­ja: „S NA­TOM do­la­ze in­ve­sti­ci­je – no­vac, raj, za­bo­rav.
Za ide­lo­šku kre­a­tu­ru za­vr­za­na, ne­zna­ve­nja­ka, slu­gu, slu­gi­nu slu­gu, ko­ji se dr­ži pri­či­nih pri­ča, ži­vot na­še dje­ce je „na­iv­na emo­ci­ja“ bez te­ži­ne, a „in­ve­sti­ci­je“ (ko­je su naj­vi­še bi­le u bom­ba­ma i osi­ro­ma­še­nom ura­ni­ju­mu) – naj­bo­lje za Cr­nu Go­ru.
Kad maj­ka odre­ši­to ka­že: „oni su ubi­ja­li na­šu dje­cu“, ka­že da su oni ubi­ja­li na­šu dje­cu i 1914–1918. i 1941–1945, i od 1991–1999. Za­vr­zan, ide­o­lo­ška kre­a­tu­ra, ku­mro­vač­ki mu­tant, NA­TO en­tu­zi­ja­sta, na­rod­ski re­če­no, za­lu­đe­nik re­a­gu­je kao da se spo­mi­nje Abi­si­ni­ja, a ne nje­gov na­rod i dr­ža­va i na­sta­vlja da dro­bi ono što su mu na­dro­bi­li u gla­vu i po­sla­li na pja­cu da pro­da­je. E, đa­vo­la cr­nog pro­dao! I đa­vo­la tro­stru­kog ku­pio!
Če­kam kad će se ne­ko od ovih par­tij­skih mu­ta­na­ta sje­ti­ti da ode kod Sve­ta Ma­ro­vi­ća da se če­mu na­u­či. On je pro­šao kroz sve ka­drov­ske i bi­znis ško­le, po­čev od ku­mro­vač­ke, pa pre­ko srp­ske epi­ke, cr­no­gor­ske her­me­ne­u­ti­ke, la­tin­ske ka­ti­he­ti­ke, pra­vo­slav­ne omi­li­ti­ke, fi­nan­sij­ske fan­ta­sti­ke, po­tom vi­so­ku ško­lu li­de­stva, i ško­lu vla­da­nja iz sjen­ke, dok je pun is­ku­stva i pre­mu­dar sti­gao u no­vu cr­no­gor­sku pre­sto­ni­cu - Spuž.
Za­što ti en­tu­zi­ja­sti sve uče od Mi­la, a ni­šta od Sve­ta? Kad je Sve­to bio i Mi­lo i sve to, a Mi­lo još ni­je ni na po­la pu­ta?
(Autor je knji­žev­nik)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"