Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-03-28 Zelena novčanica i prinčevska posjeta
Dan - novi portal
Pi­še: Ili­ja R. Mi­lja­nić


SAD su vo­de­ća si­la na svi­je­tu na tu­đi ra­čun... Nji­hov osnov­ni cilj je vo­đe­nje na­met­nu­te po­li­ti­ke uz iza­zi­va­nje stal­nih ra­to­va (po­sli­je Dru­gog svjet­skog ra­ta vi­še od če­tr­de­set), a mo­tiv je do­mi­na­ci­ja i oču­va­nje do­la­ra.... Ra­to­va­nje na tu­đoj te­ri­to­ri­ji, po­go­to­vo ka­da se ga­đa s da­lji­ne, za bla­go­sta­nje su­ro­vog za­pad­nog ži­vo­ta. Cr­no­gor­ci ko­ji su ra­di­li na ame­rič­kom tlu i u ru­do­ko­pi­ma za­ra­di­li ne­što ze­le­nih nov­ča­ni­ca, pri po­vrat­ku na svo­ja og­nji­šta pri­ča­li su da se ni­je­su pro­sla­vi­li „bak­suz“ nov­ča­ni­com. Isto­rij­ski je po­zna­to Ru­zvel­to­vo po­na­ša­nje za vri­je­me Dru­gog svjet­skog ra­ta i nje­go­va sa­rad­nja s Hi­tle­rom i taj­nim na­ci­sti­ma, sve do pre­va­ge sil­ne so­vjet­ske Ru­si­je. Upra­vo iz re­do­va taj­nih na­ci­sta ka­sni­je se us­po­sta­vlja i vaz­di­že sa­da ne­pri­ko­sno­ve­ni NA­TO pakt. Plan je da se či­ta­vi svi­jet po­ko­ri i sta­vi pod NA­TO či­zmu... Voj­ni­ci ma­lih čla­ni­ca slu­že za sla­ga­nje ma­ga­ci­na po Ava­ga­ni­sta­nu i dru­gim ci­vi­li­za­ci­ja­ma ko­je se uni­šta­va­ju iz da­na u dan rad us­po­sta­vlja­nja ame­rič­ke de­mo­kra­ti­je (ko­ja mo­že sve da srav­ni sa ze­mljom bez ika­kve od­go­vor­no­sti)... No­vi­je do­ba po­ka­za­lo je da se Uje­di­nje­ne na­ci­je ni­šta i ne pi­ta­ju kad je u pi­ta­nju ame­rič­ki in­te­res. Naj­no­vi­ja oku­pa­ci­ja Evro­pe re­a­li­zo­va­na je pre­ko srp­skog Ko­so­va i Me­to­hi­je. Da se stvar za­ma­gli, pre­pu­šta­ju Nje­mač­koj, pre­ci­zni­je An­ge­li Mer­kel da usto­li­či Ha­ši­ma Ta­či­ja, rat­nog zlo­čin­ca i ubi­cu srp­skog na­ro­da s Ko­sme­ta i ši­re u bje­lo­svjet­skim kli­ni­ka­ma ra­di tr­go­vi­ne or­ga­ni­ma... Fran­cu­ska ni­je kao ne­kad, nji­ho­va po­li­ti­ka se ogle­da u Ber­na­ru Ku­šne­ru, ko­ji ne smi­je da svje­do­či o tr­go­vi­ni or­ga­ni­ma srp­ske ne­ja­či sa Ko­so­va i Me­to­hi­je, a u ko­ju je uple­ten ame­rič­ko-nje­mač­ki mi­lje­nik Ta­či. Za­što se Fran­cu­zi ne ugle­da­ju na De Go­la ili ma­jo­ra Bi­ne­li­ja, ko­ji je ri­zi­ko­vao ži­vot da spa­si Sr­bi­ju od po­sled­njeg NA­TO uda­ra?! Za En­gle­sku z na­mo ka­ko se po­ni­je­la ne­po­sred­no po­sli­je za­vr­šet­ka Dru­gog svjet­skog ra­ta....Ne­dav­no su nas po­sje­ti­li princ Čarls i voj­vot­ki­nja Ka­mi­la. U Be­o­gra­du, gra­du bez mr­žnje s mon­di­ja­li­stič­kim shva­ta­nji­ma, do­če­ka­ni su ka­ko i pri­li­či do­ma­ćin­skim sta­rim srp­skim po­ro­di­ca­ma... Ne znam šta zna­či po­sje­ta Voj­vo­di­ni i Ko­so­vu, mo­žda da oda­ju po­čast Jo­si­pu Bro­zu, za raz­va­lji­va­nje Sr­bi­je u sva­kom prav­cu i po­gle­du. Princ do­bro zna da je sve­moć­na kra­ljev­ska lo­ža mo­gla da spri­je­či sa­mo­volj­ni zlo­čin NA­TO ‘’mi­lo­srd­nog an­đe­la“. No, da vi­di­te ja­da go­le­mo­ga, kad do­đo­še u Cr­nu Go­ru! Či­ta­vo Ce­ti­nje se oba­vi­lo u bri­tan­ske za­sta­ve, iz­gle­da­lo je kao da je pao pla­vo-bi­je­li sni­jeg... Gra­đa­ni Ce­ti­nja ni­je­su spa­va­li po­sled­njih mje­sec da­na od tut­nja­ve i prob­nih pred­sta­va za do­ček prin­ca od Vel­sa. Vje­ro­va­li ili ne, pra­vi­lo se po­su­đe od sta­re ja­se­no­vi­ne da ci­cva­ra s me­dom stal­no le­ti u dno. Od­ne­kud se po­ja­vi­le i dre­nji­ne, ni­ko ne zna ot­kud dre­nji­ne u ovo do­ba?! Dri­jen tek cvje­ta, vje­ro­vat­no sti­gle za­mr­znu­te dre­nji­ne iz ino­zem­stva?! Sve na­ci­o­nal­na je­la na tr­pe­za­ma Mon­te­ne­gra, iz­gle­da ‘’mon­te­ne­gri­ni’’ ri­je­ši­li da se ba­ve ino­va­tor­skom, in­ten­ziv­nom evrop­skom po­ljo­pri­vre­dom. Tre­ba­lo je ne­ko da odr­ži na­rod­ni go­vor, po­mi­njao se iz­vje­sni No­vak, pro­fe­sor čir­gi­li­ce s Tu­pa­na, ali ni­je­su smje­li da ga do­ve­du, jer ka­ko da za­poč­ne onu sta­ru pred prin­cem: ‘’Nje­goš je ge­no­cid­ni pje­snik, Obi­lić ne po­sto­ji, Ga­vri­lo Prin­cip te­ro­ri­sta, Cr­no­gor­ci su od Ili­ra ili Mon­go­la’’ i slič­no. Pri­bo­ja­va­li su se osta­ta­ka po­šte­nih po­ro­di­ca i od­u­sta­li od pro­jek­ta, stra­hu­ju­ći da će ne­ko za­vi­te­za­ti iz sve­ga mo­zga: ‘’Ko on­da na­pi­sa ‘’Gor­ski vi­je­nac’’, a ko po­gu­bi tur­skog sul­ta­na Mu­ra­ta’’?Po­red po­sje­te pre­sto­lo­na­sled­ni­ka bri­tan­skog kra­ljev­stva, u Mon­te­ne­gru se de­si još ne­vje­ro­vat­nih stva­ri... Pre­mi­jer Mon­te­ne­gra ‘’na­pra­vi’’ ma­ši­nu da sa­ma gla­sa bez fo­to­ga­fi­ja bi­ra­ča, za­i­sta ču­do ne­vi­đe­no. Za dom pro­le­te­ra u Nik­ši­ću –no­vi Ska­dar na Bo­ja­ni, za­in­te­resova­ni su, pre­ma ri­je­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Nik­ši­ća, opet Ki­ne­zi, ni ma­nje ni vi­še ne­go da gra­de „ino­va­ci­o­ni cen­tar ju­go­i­stoč­ne Evro­pe’’... Vje­ro­vat­no da gra­de ča­sov­ni­ke ko­ji do­bro zvo­ne da Nik­ši­ća­ni ne za­ka­sne na po­sao u ra­zo­re­ne i opu­stje­le fa­bri­ke (Že­lje­za­ra, Bok­si­ti, Ja­vo­rak, PTK, Gra­đe­vin­sko, Ko­ni i dr.)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"