Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Crna Fora Život na foru se nastavlja i tako Crna Gora, ponosito srpsko stijenje i srpske krune drago kamenje (valjda nijesam nešto pogriješio ili dopisao) postaje crna fora jednako kamenita i krševita, a sve manje dična
Dan - novi portal
Piše: Bo­ris Jo­va­no­vić


Ni­je­sam je­di­ni ko­ji je do­šao do ve­le­um­nog za­ključ­ka ko­ji osta­vlja bez da­ha: bi­lo bi nam mno­go bo­lje da nam je ma­lo go­re.
Upo­re­đi­vao sam sop­stve­ni ve­le­um­ni za­klju­čak sa osta­lim ve­le­um­nim za­ključ­ci­ma ve­le­um­ni­ka sa ko­ji­ma uglav­nom dru­gu­jem i za­klju­čio da su nam za­ključ­ci go­to­vo iden­tič­no za­klju­če­ni. Da­kle: to je to i ta­ko je to!
Da nam je go­re, bi­lo bi na­de, bi­lo bi iz­vje­snog bo­ljit­ka, ali kad nam je ova­ko ka­ko je, na­de su tan­ke, a iz­vje­sni bo­lji­tak je pot­pu­no ne­iz­vje­stan uko­li­ko se ne de­si ne­ko ve­li­ko ču­do ili pra­va prav­ca­ta mi­kro­a­po­ka­lip­sa ko­ja bi dru­go­vi­ma go­re po­mr­si­la kon­ce i po­br­ka­la lon­či­će. Hor­ski se sla­že­mo: to je jed­na­ko vje­ro­vat­no kao što je vje­ro­vat­no da Pa­di­šah opet po­sta­ne čet­nik ili ma­kar za­dr­ti srp­ski do­ma­ćin. Da će ne­ka­da­šnji slav­ni na­la­gač bad­nja­ka opet ras­pi­ri­ti srp­ski oganj vje­ro­vat­no je ko­li­ko i da će Cr­na Go­ri­ca opet po­sta­ti Cr­na Go­ra, a Mon­te­ni­ger­si opet po­sta­ti Cr­no­gor­ci. Ma­lo mor­gen, re­kao bi pra­i­sto­rij­ski srp­ski vožd sa cr­ve­nom pe­to­kra­kom na re­ve­ru i cr­nim pe­ča­tom na kr­šte­ni­ci.
Kad ne bi ži­vje­li na fo­ru, gra­đan­ke i gra­đa­ni dič­ne Go­ri­ce Cr­ne mo­žda bi i raz­mi­šlja­li da iz­i­stin­ski i te­me­lji­to pro­mje­ne sop­stve­ni ži­vot. Jer, ži­vot ipak ni­je fo­ra, iako je do­bar fa­zon ži­vje­ti na fo­ru u vre­me­ni­ma lo­ših vi­ce­va. Da­kle, gra­đan­stvo se po­na­ša vic­ka­sto u vi­cu ko­ji se valj­da na­zi­va dr­ža­vom. Ži­vot na fo­ru se na­sta­vlja i ta­ko Cr­na Go­ra, po­no­si­to srp­sko sti­je­nje i srp­ske kru­ne dra­go ka­me­nje( valj­da ni­je­sam ne­što po­gri­je­šio ili do­pi­sao) po­sta­je cr­na fo­ra jed­na­ko ka­me­ni­ta i kr­še­vi­ta, a sve ma­nje dič­na.
Ži­vot na fo­ru po­stao je an­tro­po­lo­ški, so­ci­op­si­ho­lo­ški, po­li­tič­ki, a bog­me, i bi­o­lo­ški fe­no­men. Elem, ni­ko­me ni­je baš lo­še iako mu je lo­še. Ni­ka­da ni­je baš te­ško iako je te­ško. Ži­vot na fo­ru je, za­klju­ču­je­mo, ne­što što se ne ži­vi, ali se ipak iz­dr­ža­va. Ob­u­če­ni i iz­dr­žlji­vi gra­đa­ni sa­svim la­ko pod­no­se te­ški ži­vot, a sve po za­ko­ni­to­sti­ma ži­vo­ta na fo­ru ko­ji je odav­no po­stao je­di­ni mo­gu­ći ži­vot u dr­ža­vi­ci ko­ja li­či na do­bar fa­zon ili ma­sni vic. Ka­ko kad i ka­ko ko­me. Su­vi­še ozbilj­ni gra­đa­ni ko­ji u svo­joj ozbilj­no­sti li­če na oka­me­nje­ne an­tič­ke ju­na­ke su za­pra­vo ma­lo smi­je­šno ple­me ko­je uče­stvu­je u far­si ko­ja ni­kak­da i ni­ko­me ne do­no­si ni­šta no­vo, ali ko­ja svi­ma i sva­ko­me tra­je i do­no­si, ne­vje­ro­vat­no, ali isti­ni­to, do­sad­na iz­ne­na­đe­nja!
Na­še ma­lo, ali oda­bra­no ple­me se ne­pre­sta­no iš­ču­đa­va sve­jed­na­ko istim i uža­sa­va­ju­će do­sad­nim stva­ri­ma i ta­ko ži­vot na fo­ru do­vo­de do kraj­nje gra­ni­ce pot­pu­nog slo­ma ko­ji se ne­će do­go­di­ti. Iš­ču­đa­va­ju se re­ci­mo što su lo­po­vi u za­tvo­ru ili što su lu­pe­ži na slo­bo­di ili što su u za­tvo­ru i na vla­sti lju­di neo­do­lji­vo slič­ni jed­ni dru­gi­ma. Za­pa­nju­ju­ća či­nje­ni­ca im je što Pa­di­šah još uvi­jek vla­da ili što Ze­mlja ni­je rav­na plo­ča, ili što je mor­ska vo­da sla­na, a sni­jeg, gle ču­da, bi­jel. Za­pa­nje­ni su, da­kle, jed­nom za­u­vi­jek svim onim što i da­je smi­sao nji­ho­vom ži­vo­tu i što od nji­ho­vog ži­vo­ta stva­ra ži­vot na fo­ru. Da je dru­ga­či­je, da je ozbilj­ni­je, da je po­šte­ni­je, da je isti­ni­ti­je, ne bi bi­lo ži­vo­ta na fo­ru, vic bi se za­vr­šio, ras­pr­ši­la bi se ve­li­ka ilu­zi­ja ma­log ple­me­na i sve bi za­li­či­lo na ozbilj­nu stvar. A ma­lo ple­me, iako smrt­no ozbilj­no, ni­je baš za ozbilj­ne stva­ri. Ni­je u to­me fo­ra, fo­ra je u ovo­me. A ovo je ne­što što se ne da la­ko opi­sa­ti, ali se stra­ho­vi­to i gro­zo­vi­to osje­ća kao ži­vot ko­ji pe­če i bo­li, no ipak pre­tra­ja­va i ra­du­je...
I ta­ko te­ku da­ni na fo­ru. Fo­ra je ra­di­ti, a ne ra­di­ti. Fo­ra je uzi­ma­ti, a ne za­ra­di­ti. Fo­ra je uči­ti, a ne na­u­či­ti. Fo­ra je di­plo­mi­ra­ti, a ne stu­di­ra­ti. Fo­ra je vo­lje­ti, a mr­zje­ti. Fo­ra je ima­ti, a ne bi­ti. Fo­ra je bi­ti dro­gi­ran, a ne bi­ti pi­jan. Fo­ra je bi­ti i dro­gi­ran i pi­jan, a ni­ka­da ne bi­ti tri­je­zan. Fo­ra je ne zna­ti, a zna­ti. Fo­ra je zna­ti da zna­nje ni­je fo­ra i da sa­mo ne­zna­nje do­no­si i zva­nje i ima­nje. Fo­ra je bi­ti paj­tos olo­ši­ma, fo­ra je ma­kar po­zna­va­ti ološ. Fo­ra je po­sta­ti ološ, jer je per­spek­ti­va u ban­di­ti­zmu i ka­ri­je­ri­zmu, u sa­fa­ri­ju na ko­jem su oni ko­ji ne ži­ve na fo­ru za­pra­vo eg­zo­tič­ne ži­vo­ti­nje ko­je uve­se­lja­va­ju svo­jom ne­u­kro­ti­vo­šću...
Ži­vot na fo­ru sva­kom dil­be­ru po­di­že ci­je­nu. Sva­kom me­di­o­kri­te­tu di­že rej­ting. Sva­kom du­pe­glav­cu ubri­zga­va do­zu adre­na­li­na. Ovi­sni­ci o adre­na­li­nu su ta­ko­đe fo­ra, ma­da su se ne­ka­da dav­no zva­li bu­da­la­ma. Bu­da­le ko­je su ska­pi­ra­le fo­ru zna­ju da je glav­na fo­ra ži­vot na fo­ru.
I za­to im ne vje­ruj­te ka­da ka­žu da im je lo­še. Da je za­i­sta lo­še, za­i­sta bi bi­lo bo­lje.
Na­sta­vi­će se naš jef­ti­ni se­ri­jal sa istim glum­ci­ma, sa istim epi­zo­di­sti­ma. Isti re­ži­ser će još du­go sni­ma­ti isti film u ko­jem je sve po­zna­to, ali ko­ji će uvi­jek ima­ti svo­je gle­da­o­ce, svo­je po­lu­pra­zne mrač­ne sa­le u ko­ji­ma će oni ko­ji ži­ve na fo­ru za­vi­dje­ti oni­ma ko­ji na fo­ru ži­ve...
(Autor je knji­žev­nik)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"