Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija U SUSRET PRVOJ POSJETI SAD NAKON IZBORA ZA PREDSJEDNIKA SRBIJE, ANALITIČARI SAGLASNI DA SU PRED VUČIĆEM TEŠKE ODLUKE Kojem će se privoljeti carstvu Crna Gora je odabrala, Makedonija je odabrala, sve zemlje u regionu su odabrale da budu ili dio NATO-a ili zapadnog svijeta i odbace uticaj Rusije- kaže Bugajski
Dan - novi portal
Su­sret predsjednika Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća i ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka Maj­ka Pen­sa sju­tra u SAD pri­li­ka je da se ve­ze Be­o­gra­da sa Va­šing­to­nom učvr­ste, ali i da se raz­go­va­ra o pi­ta­nji­ma ko­ja mu­če ad­mi­ni­stra­ci­ju SAD, pri­je svih – na či­joj je stra­ni Be­o­grad, ocje­nju­je “Glas Ame­ri­ke”.
Na­ja­vlju­ju­ći pr­vi su­sret Vu­či­ća sa no­vom ame­rič­kom ad­mi­ni­stra­ci­jom i nje­go­vu pr­vu po­sje­tu SAD ot­kad je stu­pio na du­žnost pred­sjed­ni­ka, Glas Ame­ri­ke se pi­ta šta bi mo­gla da bu­de po­ru­ka no­vom pred­sjed­ni­ku Sr­bi­je iz Bi­je­le ku­će.
Luk Ko­fi iz fon­da­ci­je ,,He­ri­tidž’’, ko­ja je ide­o­lo­ški bli­ska no­voj ad­mi­ni­stra­ci­ji SAD, ka­že da bi Bi­je­loj ku­ći sa­vje­to­vao da Sr­bi­ji pre­ne­se sna­žnu po­ru­ku da od­lu­či da li že­li da ima kon­struk­tiv­nu ulo­gu u re­gi­o­nu i po­sve­ti se evro­a­tlant­skim in­te­gra­ci­ja­ma, “ili će i da­lje da fler­tu­je sa Ru­si­jom”.
Ko­fi pri­tom sma­tra da, od svih ze­ma­lja ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, Sr­bi­ja vje­ro­vat­no ima naj­ma­nji za­jed­nič­ki in­te­res sa SAD.
I Ja­nuš Bu­gaj­ski iz Cen­tra za ana­li­zu evrop­ske po­li­ti­ke je mi­šlje­nja da je kraj­nje vri­je­me da Sr­bi­ja od­lu­či ko­me će se pri­klo­ni­ti – Za­pa­du ili Ru­si­ji.
-Cr­na Go­ra je oda­bra­la, Ma­ke­do­ni­ja je oda­bra­la, sve ze­mlje u re­gi­o­nu su oda­bra­le da bu­du ili dio NA­TO-a ili za­pad­nog svi­je­ta, i od­ba­ce uti­caj Ru­si­je- ka­že Bu­gaj­ski, ko­ji sma­tra da je Vu­či­će­va po­sje­ta va­žna jer će, ka­ko na­vo­di, iz pr­ve ru­ke sa­zna­ti šta ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja oče­ku­je od srp­ske vla­de.
Šta se tač­no oče­ku­je od Sr­bi­je ka­da je ri­ječ o ru­skom hu­ma­ni­tar­nom cen­tru ni­je ja­sno, ali su ame­rič­ki zva­nič­ni­ci ja­sno sta­vi­li do zna­nja da je taj cen­tar po­ten­ci­jal­ni pro­blem, a kao jed­no od go­ru­ćih pi­ta­nja, i to bi mo­glo da bu­de te­ma raz­go­vo­ra Vu­či­ća i Pen­sa, na­vo­di Glas Ame­ri­ke.
-Sr­bi­ja mo­ra bi­ti opre­zni­ja u spolj­no­po­li­tič­kim od­lu­ka­ma. Mo­že­te ima­ti do­bre od­no­se s Ru­si­jom i ako ne­ma­te hu­ma­ni­tar­ni cen­tar, i ako ne uče­stvu­je­te u za­jed­nič­kim voj­nim vje­žba­ma ili ne or­ga­ni­zu­je­te sa­sta­nak li­de­ra Re­pu­bli­ke Srp­ske i Pu­ti­na na svo­joj te­ri­to­ri­ji. Sr­bi­ji se mo­ra sta­vi­ti do zna­nja da smo sve­ga to­ga svje­sni- ka­že Luk Ko­fi.
Isto­vre­me­no, Dej­mon Vil­son, pot­pred­sjed­nik Atlant­skog sa­vje­ta, uka­zu­je da je Sr­bi­ja ta ko­ja će do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o to­me šta će ura­di­ti sa ru­skim cen­trom, i is­ti­če da je pi­ta­nje za SAD ka­ko da i one osta­nu pri­sut­ne u Ju­go­i­stoč­noj Evro­pi.
-Pred­la­žem da pri­su­stvo ame­rič­kih tru­pa u okvi­ru Kfo­ra i Bond­sti­la ne bu­de pri­vre­me­no, već stal­no, ka­ko bi bi­lo ja­sno da Ame­ri­ka kao si­la osta­je tu i ubu­du­će- ka­že Vil­son.
Da se Ame­ri­ka vra­ća u Ju­go­i­stoč­nu Evro­pu i na Bal­kan, sma­tra­ju eks­per­ti u Va­šing­to­nu, po­ka­zu­ju sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa sa pred­stav­ni­ci­ma ,,Ini­ci­ja­ti­ve tri mo­ra’’ u Polj­skoj, na­ja­vlje­na po­sje­ta pot­pred­sjed­ni­ka Maj­ka Pen­sa Cr­noj Go­ri i Vu­či­ćev do­la­zak u Va­šing­ton.
-Ima­mo mno­go po­sla, bi­će i te­ških pi­ta­nja iz­me­đu SAD i Sr­bi­je, i ovo je pri­li­ka da se od po­čet­ka rje­ša­va­ju ka­ko tre­ba. Mi­slim da je Bi­je­la ku­ća za­in­te­re­so­va­na da sa Sr­bi­jom iz­gra­di od­nos po­vje­re­nja i da u Va­šing­to­nu po­sto­ji vo­lja da se Za­pad­nom Bal­ka­nu po­ka­že da ni­je za­bo­ra­vljen. Mi vi­di­mo Vu­či­ća kao part­ne­ra- na­vo­di Dej­mon Vil­son.
,,Glas Ame­ri­ke’’ se pi­ta da li će jed­na od te­ma part­ner­skih raz­go­vo­ra Vu­či­ća i Pen­sa bi­ti i ne­do­sta­ci de­mo­kra­ti­je u Sr­bi­ji na ko­je, ka­ko na­po­mi­nje, če­sto uka­zu­ju ame­rič­ke tink-tenk or­ga­ni­za­ci­je i po­je­di­ni zva­nič­ni­ci.
,,Po­zna­va­o­ci pri­li­ka vje­ru­ju da će, ako i o to­me bu­de ri­je­či, to vje­ro­vat­no osta­ti iza za­tvo­re­nih vra­ta Bi­je­le ku­će- za­klju­ču­je ame­rič­ki mul­ti­me­di­jal­ni ser­vis.(RTS)


Naj­te­ža po­sje­ta do­sad

SAD će na­sto­ja­ti da po­sje­tu pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća is­ko­ri­ste da kroz di­plo­mat­ski i dru­ge pri­ti­ske pri­vo­le Sr­bi­ju na svo­ju stra­nu što je bli­že mo­gu­će, ocje­nju­je po­li­tič­ki ana­li­ti­čar De­jan Vuk Stan­ko­vić.
Stan­ko­vić je, u su­sret sa­stan­ku Vu­či­ća i pot­pred­sjed­ni­ka SAD Maj­ka Pen­sa, sa­gla­san sa ame­rič­kim ana­li­ti­ča­ri­ma ko­ji prog­no­zi­ra­ju da Vu­či­ća če­ka naj­te­ža po­sje­ta do sa­da i kon­kret­no iz­ja­šnja­va­nje o to­me da li je Sr­bi­ja bli­ža Za­pa­du ili Ru­si­ji.(Tan­jug)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"