Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA FUTSAL CRNOGORSKA LIGA – 14. KOLO Titograd demonstrirao moć
Dan - novi portal
Dvo­ra­na Me­di­te­ran­skog sport­skog cen­tra u Bu­dvi. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić (Pod­go­ri­ca) i Sa­ša Go­ra­no­vić (Ni­uk­šić). Stri­jel­ci: Ge­zo­vić u 40. za Ce­zar, a Ćo­ro­vić u 3, Efo­vić u 10, Mi­li­čić u 16. i M. Baj­če­tić u 18, 32. i 33. mi­nu­tu za Ti­to­grad. Žu­ti kar­to­ni: Ba­jić, Ni­ko­lić, Bo­le­vić, Da­če­vić (Ce­zar).
CE­ZAR: Hu­sar, Spa­le­vić, Ste­vo­vić, Bo­le­vić, Mir­ko­vić, Ra­i­če­vić, Spa­so­je­vić, Rob­son, Da­če­vić, Ge­zo­vić, Ni­ko­lić, Ba­jić.
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Dra­ško­vić, Ćo­ro­vić, M. Baj­če­tić, Goj­ko­vić, Lo­bov, Ra­i­če­vić, Ra­de­vić, Efo­vić, Mi­nić, To­mo­vić, Mi­li­čić.
Der­bi je ostao sa­mo na pa­pi­ru. Ti­to­grad je na go­sto­va­nju u Bu­dvi de­mon­stri­rao svo­ju moć i ubje­lji­vo i za­slu­že­no sti­gao do tri­jum­fa nad Ce­za­rom – 6:1. Go­sti iz Pod­go­ri­ce su do­mi­ni­ra­li od pr­vog mi­nu­ta, vr­lo br­zo su po­ve­li go­lom Efo­vi­ća, a na po­lu­vre­me­nu su ima­li ve­li­kih 4:0. U na­stav­ku su još dva pu­ta tre­sli mre­žu do­ma­ći­na, ko­ji je u po­sled­njem mi­nu­tu go­lom Ge­zo­vi­ća sa­mo uspio da ubla­ži po­raz.
D.P.


Ha­la Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca oko 50. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Zin­do­vić u 15, Pu­šo­nja u 19 i Lak­če­vić u 25 za Voj­sku CG, a Bo­žo­vić u 11. mi­nu­tu za Aga­mu. Žu­ti kar­to­ni: I. Mu­go­ša, Pu­šo­nja (Voj­ska CG), Mi­šo­vić, Bo­ja­no­vić, Ga­go­vić (Aga­ma).
Voj­ska Cr­ne Go­re: Drob­njak, Pu­šo­nja, Pe­jo­vić, Lak­če­vić, Đo­ko­vić, Ba­rac, I. Mu­go­ša, Zin­do­vić, Da­če­vić, Jak­šić, Smo­lo­vić, Jo­vo­vić.
Aga­ma: Bo­lje­vić, Bo­ja­no­vić, Ob­ra­do­vić, Bo­žo­vić, Mi­šo­vić, Ra­du­lo­vić, Bo­jo­vić, Du­ru­to­vić, Ga­go­vić.
Do­ma­ći tim je bo­ljom igrom to­kom či­ta­vog su­sre­ta uspio da sa­vla­da Aga­mu i osvo­ji no­ve bo­do­ve. Aga­ma je po­ve­la go­lom Bo­žo­vi­ća u 11 mi­nu­tu, ali po­tom sta­la i omo­gu­ći­la Voj­sci CG da pre­o­kre­ne re­zul­tat i ostva­ri ubje­dlji­vu po­bje­du. I.M.


Dvo­ra­na: „Reks“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić (Pod­go­ri­ca) i Ve­se­lin Be­lo­je­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Šu­šić u 9. i Ni­ko­lić u 40. za Stu­dent­ski dom, Kan­dić u 20. i Da­mja­no­vić u 37. za Ba­jo Pi­vlja­nin. Žu­ti kar­to­ni: M. Vu­če­tić, Dar­ma­no­vić, D. Vu­če­tić (Stu­dent­ski dom), Kan­dić (Ba­jo Piv­ljnin).
STU­DENT­SKI DOM: D. Vu­če­tić. Fe­mić, Vi­da­ko­vić, Ni­ko­lić, Ra­do­njić, Đur­ko­vić, Dar­ma­no­vić, Ri­stić, M. Vu­če­tić, Šu­šić.
BA­JO PI­VLjA­NIN: Đur­ko­vić, Da­mja­no­vić, Du­ru­to­vić, Da. Ća­la­san, Kan­dić, De. Ća­la­san, Don­dić, Ri­stić, Ja­ko­vlje­vić, Osma­jić, De­lić, Suk­no­vić, Bo­ško­vić.
Stu­dent­ski dom i Ba­jo Pi­vlja­nin igra­li su ne­ri­je­še­no 2:2. Bod do­ma­ćoj eki­pi do­nio je Ni­ko­lić u po­sled­njim tre­nu­ci­ma me­ča…D.P.


Dvo­ra­na: „Reks“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Gvo­zden Lon­co­vić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Mi­jo­vić u 31. i 33. i Vuč­ko­vić u 34. za Mi­ra­bi­le­mo­du, a Ma­šu­lo­vić u 11. i 24, Ma­šu­lo­vić u 15, A. Be­ča­no­vić u 23, Bo­ško­vić u 32. i Vu­la­no­vić u 36. mi­nu­tu za Nik­šić.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Za­ru­bi­ca, Vuk­če­vić, No­vo­vić, Vuč­ko­vić, Ba­bo­vić, Jun­čaj, Mi­jo­vić.
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Ma­šu­lo­vić, A. Bo­ško­vić, Be­ča­no­vić, Pe­ro­še­vić, Sa­vić, Po­pi­vo­da, Vu­la­no­vić, Ne­ne­zić, S. Be­ča­no­vić, Kru­nić, To­šić, Ko­va­če­vić.
Nik­ši­ća­ni su bez pro­ble­ma osvo­ji­li bo­do­ve pro­tiv osla­blje­nog do­ma­ći­na. D.P.


Sport­ski cen­tar u Ko­la­ši­nu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Žar­ko Mar­kuš (Pod­go­ri­ca) i Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad). Stri­jel­ci: Adžić u 12, 32. i 36, Živ­ko­vić u 33. i Mar­ko­vić u 34 za Gor­štak, a Vu­če­tić u 34, Si­ja­rić u 37. i I. Ćo­ro­vić u 38. mi­nu­tu za Je­din­stvo. Žu­ti kar­to­ni: Vu­če­tić, Ću­la­fić (Je­din­stvo).
GOR­ŠTAK: L. Živ­ko­vić, Mar­ko­vić, Adžić, Đu­kić, Vu­ki­će­vić, M. Živ­ko­vić, Bo­gi­će­vić, Go­lu­bo­vić.
JE­DIN­STVO: Mu­ce­vić, Vu­če­tić, Du­bak, I. Ćo­ro­vić, Ću­la­fić, Ha­sa­no­vić, Si­ja­rić, F. Ćo­ro­vić, A. Ćo­ro­vić, Dan­gu­bić, Bu­ba­nja, Čij­ba­šić.
Ko­la­šin­ci su bi­li bo­lji i za­slu­že­no sla­vi­li. Na­kon što su po­ve­li 5:1, kad je tro­stru­kui stri­je­lac bio Bra­ni­slav Adžić, do­ma­ći­ni su Bje­lo­polj­ci­ma do­zvo­li­li sa­mo da sa dva go­la ubla­že po­raz.M.N.


Ta­be­la

1. Ti­to­grad 12 9 1 2 45:23 28
2. Aga­ma 12 6 5 1 43:20 23
3. Voj­ska CG 12 7 0 5 51:44 21
4. Ba­jo Pi­vlja­nin 12 6 2 3 42:38 20
5. Stu­dent­ski dom 12 5 3 4 44:43 18
6. Nik­šić 11 5 1 5 48:49 16
7. Ce­zar 12 5 1 6 49:51 16
8. Mi­ra­bi­le mo­da 12 4 1 7 44:52 13
9. Je­din­stvo 11 2 0 9 36:58 6
10. Gor­štak 12 2 0 9 40:64 6

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Gor­štak – Ce­zar, Ba­jo Pi­vlja­nin – Mi­ra­bi­le mo­da, Nik­šić – Voj­ska CG, Aga­ma – Ti­to­grad. Slo­bod­ni su Stu­dent­ski dom i Je­din­stvo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"